Shangyimm

- လူမႈမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ေပၚရွိ စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လူအမ်ား ဖတ္ရႈနုိင္ရန္ တဆင့္ျပန္လည္ တင္ဆက္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္္။ သုိ႔ပါ၍ ကူးယူေဖာ္ျပခံရေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ စာေရးသူမ်ားကုိ ေလးစားစြာျဖင္႔ Credit ေပးပါသည္။ မူရင္းပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ ့Content မ်ားကုိ shangyimm.com တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းအား ကန္ ့ကြက္လုိပါက shangyimm2017@gmail.com သို႕ေပးပုိ ့ကန္ ့ကြက္ႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ေလးစားစြာျဖင့္…

Category: ဗဟုတုသ

ကြာသပတေး သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း။ ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ခုနွစ္ တစ္နွစ္စာ ေဟာစာတမ္း။

(Zawgyi)

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ခုနွစ္ တစ္နွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဤႏွစ္ လြဲမွားဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သူတပါးကို ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ေ႐ွာင္ၾကဥ္လ်ွင္ အထူးေအာင္ျမင္မည္။ ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားတို႔သည္ မည့္သည္ အခက္အခဲ မည္မ်ွရိွေစ ေဆာက္ရြက္စရာမ်ား ေ႐ွ႕တိုး၍ ေဆာင္ရြက္သင့္၏။ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မၽားအတြက္ စကားမၽားတတ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြႏွင့္ ေဆြမၽိဳ းသားခၽင္းတို႔၏ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈတို႔ေၾကာင့္ အဆင္ေျပ ေခၽာ့ေမြ႕သြားတတ္၏။ ခရီးတို၊ ခရီး႐ွည္မ်ား သြားရကိန္းရိွသည္။ အျပစ္မကင္းေသာအမႈကိစၥမၽား ကၽဴးလြန္ေဖာက္ပ်က္မႈ မရိွရေလေအာင္ သတိျပဳ ေနထိုင္ပါ။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ လွ်ပ္စစ္နွင့္ပါတ္သတ္ေသာ အႏၲရာယ္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၂၃)ရက္ ၁၃၈၁ – ခု ျပာသိုလဆုတ္(၁၄)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ ယေန႔ နံနက္(၉း၈)နာရီ မိနစ္လြန္ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ အဝီစိတြင္းတူး၊ ေၾကးသြန္းေလာင္းျခင္း၊ နည္းပညာသစ္ တီထြင္ျခင္း ၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ ထီထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ဘာသာေရးစကားေျပာျခင္းေကာင္း၏။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၃၀)ရက္၁၃၈၁-ခု တပို႔တြဲလဆန္း(၆)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ရက္ရာဇာ

ယေန႔ ဘုရားအေန႔ကဇာတင့္၊ ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ ေစ့စပ္ လက္ထက္ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ တိုင္တူ၊နာမည္မွည့္၊ ေဆးခန္းဖြင့္၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

(သူရႆတိ မယ္ေတာ္ပူေဇာ္ပြဲ)

အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴ စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္းႏွင့္ ပညာဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ မိဘမဲ့ေဂဟာသို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဆင္းရဲသူ ကေလးမ်ားကို စာအုပ္၊ စာေပ၊ ခဲတံ၊ ေဘာပင္လြယ္အိပ္ ကုသိုလ္ဒါနျပဳပါ။

ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၃)ရက္ ၾကည္ျပာေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

ႏွစ္ကူးအစ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား January လ မွစ၍ April လ အထိ မိမိစီပြားေရးမ်ား ေအာင္ျမင္တိုးတတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ နွစ္ျဖစ္သည္။ အာဏပိုင္အဖြဲ႔စည္းတို႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈရရိွမည္။ ေဒါသကိုထိန္းေလ်ာ့၍ အမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနႏိုင္လ်ွင္ ကံေကာင္းမည္။ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေနသူမၽားအတြက္လည္း ႐ိုးသားမွန္ကန္စြာ စီးပြား ႐ွာေဖြေနသူမၽား ဝင္ေငြလာဘ္လာဘ ေပါမၽားသည္။

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား ထီထိုးရန္ – အက်ိဴ းေပးအကၡရာႏွင့္ဂဏန္း – {မ၊န၊သ၊အ} ၅ အစ, ၅ အဆံုး ၅အပူးမ်ား ထီထိုးေပးပါ။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၃)ရက္၁၃၈၁-ခု တပို႔တြဲလဆုတ္(၅)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ ပဥၥင္းခံ၊ ေၾကးသြန္းေလာင္းျခင္း၊ နာမည္မွည့္၊ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ေဆးခန္႔ဖြင့္၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ က်န္းမာေရး ကုသမႈခံယူျခင္း တို႔ေကာင္း၏။ (တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ညစက္၇နာရီ၁၀မိနစ္လြန္ ကုမ္ရာသီေျပာင္းျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္မဂၤလာအခါရသည္၊အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္ မဂၤလာအခါရ၏။)

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၀)ရက္၁၃၈၁-ခု တပို႔တြဲလဆုတ္(၁၂)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊ ေစတီပုထိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳနားသ၊ လက္ထက္ ေစ့စပ္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ နံနက္ (၁၀း၂၀) နာရီ မိနစ္လြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ က်င္းတူ၊ အုတ္ျမစ္ခ်ေလွကားတင္၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ေဆးခန္႔ဖြင့္၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

လူမႈေရး…ဘာသာေရးေလာကျဖင့္ ဘဝရပ္တည္ေနသူမၽား၊ မိမိတို႔၏ သီလဂုဏ္ေၾကာင့္ ဘုန္းတန္ခိုးမၽား သိသာထင္႐ွားစြ ာထြက္ေပၚလာအ့ံ။ ရပ္ေရး၊ ရြာေရးရြာေရး၊ တျခားဌာန၊ ဌာေနအဖြဲ႕အစည္းဌာနမၽားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ပါကရာထူး၊ ရာခံတိုးတက္မည္။ သို႔ေသာ္ မိမိယုံၾကည္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတရားကို လက္ကိုင္ထားရန္ လိုအပ္ပါမည္။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား July လ မွ စ၍ Septemberလ အထိ အစစရာရာ သတိထားေဆာင္ရြက္ပါ။ အထက္ အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မၽားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။ တပည့္လက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈတြင္ သတိထားၿပီး ျပဳလုပ္သင့္၏။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ မတ္လ(၅)ရက္၁၃၈၁-ခု တေပါင္းလဆန္း(၁၂)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔

ယေန႔ နံနက္(၈)နာရီအတြင္း ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ လက္ထက္ေစ့စပ္၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ နာမည္မွည့္၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

(နံနက္၈နာရီ စလြယ္တင္ နကၡတ္မရပါ) (ဝိဝါဟမဂၤလာအတြက္ အခါစန္း၇တန္႔ အဂါၤၿဂိဟ္အျပစ္ မလြတ္ကင္းပါ)

စီးပြားေရး…ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ သစ္သီးပြဲရံု၊ အိမ္ေဆာက္၊ အေဆာက္အအံုကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ သံထည္ပစၥည္း၊ ထီး၊ ဖိနပ္၊ အထည္အလိပ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စက္ပစၥည္းမၽားေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေရသန္႔ထုတ္လုပ္ျခင္းမၽား အထူးအကၽိဳးအျမတ္ ခံစားရမည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ ေသာၾကာသားသမီးတို႔ အက်ိဴးေပးေကာင္း၏။ လုပ္ငန္းကိစၥမၽားအတြက္ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမၽားႏွင့္ တြဲဖက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမၽား ဂ႐ုစိုက္ေပးပါ။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၉)ရက္၁၃၈၁-ခု ေႏွာင္တန္ခူးလဆုတ္(၂)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔နတ္ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္(၇း၁၆)နာရီ မိနစ္လြန္ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ရတနာစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ အသီးဆြတ္ခူးျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္း၊ ပရဟိတလုပ္ျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၁၆)ရက္၁၃၈၁-ခု ေႏွာင္တန္ခူးလဆုတ္(၉)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ နတ္ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ဒါနျပဳျခင္း၊ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ သမထဝိပႆ နာတရား ရြတ္ပြားျခင္း၊ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္း၊ ပရေဆးမ်ားလွဴ ဒါန္းျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

(နံနက္ ၃နာရီ၃၉မိနစ္ဝစကၠန္႔တြင္ မဟာသၾကၤန္အတာတတ္သည္။)

ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၃)ရက္ ဆင္စြယ္ေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ဒု-ဝါဆိုလဆုတ္(၁ဝ)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔

ယေန႔ နံနက္(၁၀း၅၆)နာရီမိနစ္လြန္ ထီးတင္၊ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ နားသ၊ နာမည္မွည့္၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန္းဖြင့္၊ ထီးထိုး၊ ရတနာစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ အိမ္ျခံေျမ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ တံတားမ်ားျပဳျပင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ပညာေရး…ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား ပညာေတာ္သင္ဆုရမည္။ အထူးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာသာသနာေရး လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မည္။ စာေပပညာ႐ွင္ျဖစ္ပါက ယခုႏွစ္အတြက္ ဆုခၽီးျမႇင့္ျခင္းခံရတတ္သည္။

အသက္ ၈ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္အတြင္းႏွင့္ ၁၈၊၁၉၊၂၀၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၀၊ ၄၂၊ ပညာေရး အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ေကာင္း၏။ ျပည္ပ ပညာသင္ သြားကိန္းရိွ၊ ဆရာေကာင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပိး မိမိရည္မွန္းထားေသာ ပန္းတိုင္ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေမလ(၁၄)ရက္၁၃၈၂-ခု ကဆုန္လဆုတ္(၈)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ရက္ရာဇာ၊ ဝါရမိတၱဳ

ယေန႔ ေနလယ္(၁း၃၅)နာရီ မိနစ္အတြင္း ဘုရားတည္၊ထီးတင္၊ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ ပဥၥင္းခံ၊ ထီထိုး၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ အဝီစိတြင္းတူး၊ တိုင္ထူ၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ေဆးခန္႔ဖြင့္၊ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ အမည္သစ္မွည့္ျခင္း၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ ညစက္၉နာရီ ၄၅မိနစ္လြန္ ျပိႆ ရာသီေျပာင္းျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္မဂၤလာအခါရသည္၊ သို႔ေသာ္ သားဦး၊ သမီးဦး ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ လက္ထက္မဂၤလာအခါေ႐ွာင္ပါ။ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္မဂၤလာအခါေရွာင္ပါ)

ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေမလ (၁၄,၂၈)ရက္ မရမ္းေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး…အခၽစ္ေရးမၽက္နာပြင့္လန္းေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။မထင္မွတ္ဘဲ ရပ္ေဝးမွ ဖူးစား႐ွင္ႏွင့္ေတြ႔ရတတ္သည္။ ျမင္ျမင္ခ်င္း ခ်စ္မိၿပီး ရယူပိုင္ဆိုင္လိုစိတ္ ျပင္းျပေနတတ္သည္။ လူငယ္လူရြယ္မၽားျဖစ္ပါက အိမ္ေထာင္ျပဳ ရတတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ မထင္မွတ္ဘဲ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလြန္ကၽဴး မိတတ္သည္။ အမ်ိဴးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ခ်မ္းသားဂုဏ္ေမာက္၍ ႂကြားဝါးျခင္း ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။သူတပါး အျမင္ကတ္ မေကာင္းေသာ ပညာသည္ျဖင့္ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး မၾကာခဏ အျငင္းပြားေနရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား သည္းခံျခင္းျဖင့္ သာယာေသာ အိမ္ေထာင္မႈကို ဖန္းတီးယူရမည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၄)ရက္၁၃၈၂-ခု နယုန္လဆန္း(၁၄)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္(၆း၁၀)နာရီအတြင္း ဘုရားတည္၊ ထီးတင္ပဥၥင္းခံ၊ ေစ့စပ္၊ ထီးထိုး၊ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ ဆိုင္ဘုတ္တင္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၂၅)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ပ-ဝါဆိုလဆန္း(၆)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔

ယေန႔ နံနက္(၉း၃၅)နာရီ မိနစ္လြန္ ေၾကးသြန္းေလာင္းျခင္း၊ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၄,၁၈)ရက္ မရမ္းေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ တနလၤာ, ဗုဒၶဟူး, စေန ထိုေန႕နံသားသမီးႏွင့္ ျပဳထားသူႏွင့္ ခ်စ္သူ၊ ရည္းစားအိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားကေတာ့ အထူးသတိထားသင့္ အထူးညံ့ပါလိမ့္မည္။

အသက္ပိုင္းျခားကေတာ့ အိမ္ေထာင္ဘက္အသက္၂၂ႏွစ္၊ ၃၀ႏွစ္၊ ၃၈ႏွစ္၊ ၄၆ႏွစ္ေတြက အထူးသျဖင့္ ပ်ိဴရြယ္မိန္မပ်ိဴ မ်ား မိမိခ်စ္သူအေပၚ ကိုယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသေလာက္ ကိုယ့္ေပၚတုန္ျပန္မႈ အားနည္းမည္။ အခၽစ္အတြက္ ေပးဆပ္ေနရေသာသူျဖစ္ေနတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား၌ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားတစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ယံုၾကည္မႈ နည္းလာမည္။

အထူးသျဖင့္ ႏုပ်ိဳစဥ္ကာလ စိတ္ကစားတတ္ၿပီး မျဖစ္သင့္တာျဖစ္တတ္သလို႔ အခ်စ္ေရး၊ ႏွလံုးသားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပိး အဖုအထစ္၊ တစ္ပါးသူ၏ ျကားခံဝင္ေရာက္ စြတ္ဖတ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲရျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရအံ့။ ေငြေၾကးခက္ခဲမူမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံုေတြ့ရတတ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအဆင္မေျပ၍ လုပ္ငန္းမ်ားအရွုံးမ်ားနွင့္ ၾကံဳရတတ္ပါသည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၆)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ပ-ဝါဆိုလဆုတ္(၁၂)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔

အားကစားပပညာသင္ယူျခင္း၊ ဂီတအႏုပညာသင္ယူျခင္း၊ ထီထိုး၊ က်န္းမာေရး ကုသမႈခံယူျခင္း၊ အသင္းဖြဲ႔ျခင္း၊စာေပက်မ္းဂန္ျပဳစုျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲစတင္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း၊လူမူေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။

(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ ညစက္၁၁နာရီ ၁၈မိနစ္လြန္ ကရကဋ္ရာသီေျပာင္းျဖစ္၍ စလြယ္တင္၊႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္ မဂၤလာအခါေရွာင္ပါ၊ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္မဂၤလာအခါရ၏။)

ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၆)ရက္ အျပာေရာင္၊အဝါေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

အသက္ ၁၆၊၁၈၊၁၉၊၂၀၊၂၁၊၂၂၊၂၄၊၂၉၊၃၄၊၃၈၊၄၀၊၄၂၊၄၈၊၅၀၊၅၆၊၆၄၊၇၂၊၈၀ႏွစ္ေတြ႔ကေတာ့… အထူးကံၾကမၼာမ်က္ႏွာေပး၍ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရး ကံေကာင္းလိမ္မည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားလာမည္။ ေငြဝင္လမ္း ေျဖာင့္ျဖဴ းသာယာမည္။ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတို့ရဲ့ ကူညီမွကို ရရွိမည္။

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း ပြင့္လမ္းၿပီး ပညာေလာဘတတ္မည္။ ထပ္မံပညာရပ္မ်ား သင့္ယူရတတ္ၿပီး ျပည္ပညာသို႔ ပညာသင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္အံ့။ အိမ္ပိုင္၊ေျမပိုင္၊ တိုက္အိမ္၊ ေရႊေငြရတနာပစၥည္းမ်ား ဝင္မည္။ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မည္။ ခ်စ္ဦးသူေတြ႕မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး စိတ္ခ်မ္းသာမည္။

ခရီးယာယီမ်ားမည္။ လူမ်ိဳးကြဲအက်ိဳးေပးမည္။ မိသာစုအတြင္းမွာ ဝမ္းသာပီတိမဂၤလာ အမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ သားေရးသမီးေရး၊ ရင္ေသြးသတင္း ေကာင္းၾကားရမည္။ သင္ႀကံစည္ထားေသာ စိတ္ကူးေလး မၾကာခင္ အေကာင္အထည္ေပၚလာလိမ့္မည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားရကိန္းၾကံဳရအံ့။ မင္းရာဇာအေပါင္းတို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား အဆင္ျမင့္ပညာ၊အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ သင့္ယူျခင္း အက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈ အက်ိဳးဆက္စံစားရအံ့။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၂၀)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ဝါေခါင္လဆန္း(၂)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ယေန႔ နံနက္(၇း၁၆)နာရီလြန္ နားသ၊ သိကၡာတင္၊ နာမည္မွည့္၊ အာမခံ၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ အသီးအႏွံစိုက္ပ်ိုးျခင္း၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ဝင္ျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ရတနာ၊ သတၱဳစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၃)ရက္ မရမ္းေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

အသက္ ၈ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္အတြင္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ေကာင္း၏။

မိမိအသက္ ၂၃ႏွစ္၊ ၃၂ႏွစ္၊ ၄၁ႏွစ္၊ ၅၀ႏွစ္၊ ၅၉ႏွစ္၊ ၆၈ႏွစ္ထိုႏွစ္တြင္ မိမိကံၾကမၼာဇာတာကံမ်ား ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲေနသည္ကို ေတြ႔ရိွရလိမ့္မည္။ေကာင္းက်ိဴးကိုျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းက်ိဴးျဖစ္ အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တြဲ ေနပါလိမ့္မည္။ကံဇာတာ အကၽိဳးေပးႏိုင္ရန္ မေလၽာ့ေသာဇြဲ၊ လု႔ံလ၊ ဝိရိယျဖင့္လုပ္ကိုင္ရပါမည္။

လုပ္ငန္းသစ္ အလုပ္ေနရာသစ္ တိုးခ်ဲ့လုပ္ကိုင္ပါကေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တိုးတက္မည္။ အထက္အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မၽားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။ မင္းစိုးရာဇာမၽားႏွင့္ စကားအျငင္းအခုန္ေျပာရျခင္း၊ စိတ္ေသာကဝင္ျခင္းမၽား ရိွမည္။ ဘာသာေရးေခါင္မ်ား ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေက်ာ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္းမ်ား ေဘးဥပါဒ္သင့္တတ္။ တပည့္လက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈတြင္ သတိထားၿပိး ျပဳလုပ္သင့္၏။အလုပ္မ်ားျခင္းႏွင့္ မိသားစုေၾကာင့္ စိတ္ဖိစိမူမ်ား၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္းလဲ ျကံဳရတတ္ပါတယ္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁၇)ရက္၁၃၈၂-ခု ေတာ္သလင္းလဆန္း(၁)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ ဂါမႏၱာန္သိဒိၶတင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္၊ နာမည္မွည့္၊ ကင္းပြန္တပ္၊ ရတနာစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ ထီထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း ၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ နံနက္၁၁နာရီ ၁၁မိနစ္လြန္ ကန္ရာသီေျပာင္းျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္မဂၤလာအခါေရွာင္ပါ၊ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္မဂၤလာအခါရ၏။)

(ေန႔လယ္၁၁နာရီ ၁၁မိနစ္လြန္ မဟာလယာရသည္) (အမာဝသီ)

[ညေန ၅နာရီ၄၉မိနစ္မွစ၍(မလမာသ)ဝင္သည္။]

ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၄)ရက္ ဖက္ဖူးေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား အသက္ အထူး ၆ႏွစ္၊ ၁၄ႏွစ္၊ ၂၂ႏွစ္၊ ၃၀ႏွစ္၊ ၃၈ႏွစ္၊ ၄၆ႏွစ္၊ ၅၄ႏွစ္၊ ၆၂ႏွစ္၊ ၇၀ႏွစ္၊ ၇၈ႏွစ္ေတြမွာ သတိႏွင့္ ေနပါ။ မေကာင္းမႈမ်ားေ႐ွာင္ၿပီး ေကာင္းမူကုသိုလ္ မ်ားမ်ားလုပ္ပါ။ ဘာသာေရး ဘုရားတရားမ်ားမ်ား လုပ္ပါ။ အဓိဌာန္ ဝင္ျခင္း တရားစခန္းဝင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္၁၃၈၂-ခု ေတာ္သလင္းလဆန္း(၁၅)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ရက္ရာဇာ လျပည့္ေန႔

ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည္မွည့္၊ နားသ၊ သိကၡာတင္၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ ထီထိုး၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း၊ မဂၤလာကိစၥမ်ားစတင္ျခင္း၊ ပရဟိတလုပ္ျခင္း၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၅)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ေတာ္သလင္းလဆုတ္(၁၄)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္(၇း၁၆)နာရီအတြင္း ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊သိဒိၶတင္၊ တိုင္ထူ၊ အိမ္ေျပာင္း၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ စပ္တူ႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အိမ္ျခံေျမလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴး၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁,၂၉)ရက္ အနီေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

ကၽန္းမာေရးအတြက္ ခါး၊ ဒူးေအာက္ပိုင္းႏွင့္ မ်က္စိေဝဒနာ၊ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ေရာဂါေဝဒနာမၽား ဆီးႏွင့္ ေကၽာက္ကပ္ အဂၤါစပ္၊ စအိုတို႔တြင္ အနာေပါက္တတ္သည္။ ေသြးေလေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းေဆးဝါး ကုသခံရတတ္သည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေဝဒနာအမ်ိုးမ်ိုး ဖိစီးႏွိပ္စပ္တတ္သည္။ ကၽန္းမာေရးကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္သင့္ပါသည္။

ဘာသာေရး ဘုရားတရားမ်ားမ်ား လုပ္ပါ။ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း တရားစခန္းဝင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ က်န္းမာေရး ၅ဂဏန္း ,၅ႂကြင္းသမားမ်ား အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္၏။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၃၁)ရက္ ၁၃၈၂-ခု နတ္ေတာ္လဆုတ္(၂)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ယေန႔ နံနက္(၁၀း၃၄)နာရီလြန္ နာမည္မွည့္ ကင္ပြန္းတပ္ ႐ွင္ျပဳ ေစ့စပ္၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ ေဆးဝါးျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ ၾကာသပေတးသားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ “တနလာၤ”,”ဗုဒၶဟူး” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။ အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္သို႔ ေရလမ္းခရီးသြားျခင္း ေ႐ွာင္ကၽဥ္ေပးပါ။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္ (ေမာရသုတ္) ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း၊ အျဖဴေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္ အဝတ္အထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

စိုးမိုးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ား – {မ၊န၊သ၊အ} (၅,၁,၉,၆)

အက်ိဴ းေပးအေရာင္ – အျဖဴ ေရာင္၊ပန္ေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္

ေဆာင္ရန္ – အဝါေရာင္အဆင္းရိွေသာဥႆဖရားရတနာ

ယၾတာ – မိမိေမြးေန႕အပတ္တိုင္း အိမ္ဘုရားမွ အုန္းၫြန္႔ (၉)၊ ပိေတာက္ၫြန္႔၊ မာလာကာၫြန္႔(၉)ၫြန္႔တို႔ကိုေပါင္းၿပိး ဘုရားတြင္ လွဴေပးပါ။ ယို(၅)မ်ိဳး ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴေပးပါ။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ဒါနျပဳျခင္း၊ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ သမထဝိပႆနာတရားရြတ္ပြားျခင္း၊ ပရေဆးမ်ားလွဴဒါန္းပါ။ တန္ခိုးႀကီးဘုရားမွာ ေမြးေန႔ နံနက္(၉း၂၇)အခ်ိန္ ဗုဒၶဟူးနံ ဘုရားတြင္ လိေမၼာ္ေရာင္ ဝတ္ဆင္ၿပိး ျမတ္ေလပန္း (၉)ပြင့္ကပ္လွဴပါ။

ပုတီးစိပ္ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္းမ်ား မိမိေမြးေန႔အပတ္တိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။

Credit–ဆရာမင္းသူရ ေဗဒင္ယၾတာ Ph:09751089826

(Unicode)

ကြာသပတေး သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း

ဤနှစ် လွဲမှားဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် သူတပါးကို ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ခြင်း ရှောင်ကြဉ်လျှင် အထူးအောင်မြင်မည်။ ကြာသပတေး သားသမီးများ တို့သည် မည့်သည် အခက်အခဲ မည်မျှရှိစေ ဆောက်ရွက်စရာများ ရှေ့တိုး၍ ဆောင်ရွက်သင့်၏။ ငွေကြေးကိစ္စရပ်များအတွက် စကားများတတ်သော်လည်း မိတ်ဆွေနှင့် ဆွေမျို းသားချင်းတို့၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုတို့ကြောင့်အဆင်ပြေ ချော့မွေ့သွားတတ်၏။ ခရီးတို၊ ခရီးရှည်များ သွားရကိန်းရှိသည်။ အပြစ်မကင်းသောအမှုကိစ္စများ ကျူးလွန်ဖောက်ပျက်မှု မရှိရလေအောင် သတိပြု နေထိုင်ပါ။ မော်တော်ယာဉ်၊ လျှပ်စစ်နှင့်ပါတ်သတ်သော အန္တရာယ် မတော်တဆ ထိခိုက်မိတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၂၃)ရက် ၁၃၈၁ – ခု ပြာသိုလဆုတ်(၁၄)ရက် ကြာသပတေးနေ့ ရက်ရာဇာ

ယနေ့ ယနေ့ နံနက်(၉း၈)နာရီ မိနစ်လွန် ဘုရားပင့်ဆောင်ခြင်း၊ ရှင်ပြု အဝီစိတွင်းတူး၊ ကြေးသွန်းလောင်းခြင်း၊ နည်းပညာသစ် တီထွင်ခြင်း ၊ အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊ ထီထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ ဘာသာရေးစကားပြောခြင်းကောင်း၏။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၃၀)ရက်၁၃၈၁-ခု တပို့တွဲလဆန်း(၆)ရက် ကြာသပတေးနေ့ရက်ရာဇာ

ယနေ့ ဘုရားအနေ့ကဇာတင့်၊ ဘုရားတည်၊ ထီးတင်၊ရှင်ပြု၊နားသ၊ စေ့စပ် လက်ထက် ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ တိုင်တူ၊နာမည်မှည့်၊ ဆေးခန်းဖွင့်၊ ဆိုင်သစ်ဖွင့်ခြင်း တို့ကောင်း၏။

(သူရဿတိ မယ်တော်ပူဇော်ပွဲ)

အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊ အင်တာဗျူ စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်းနှင့် ပညာဆိုင်ရာများအတွက် မိဘမဲ့ဂေဟာသို့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်းရဲသူ ကလေးများကို စာအုပ်၊ စာပေ၊ ခဲတံ၊ ဘောပင်လွယ်အိပ် ကုသိုလ်ဒါနပြုပါ။

ထီထိုးရန်- ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၃)ရက် ကြည်ပြာရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

နှစ်ကူးအစ ကြာသပတေးသားသမီးများ January လ မှစ၍ April လ အထိ မိမိစီပွားရေးများ အောင်မြင်တိုးတတ်အောင် ဆောင်ရွက်ရ မည့် နှစ်ဖြစ်သည်။ အာဏပိုင်အဖွဲ့စည်းတို့၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုရရှိမည်။ ဒေါသကိုထိန်းလျော့၍ အများနှင့်လိုက်လျောညီထွေနေနိုင်လျှင် ကံကောင်းမည်။ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက်လည်း ရိုးသားမှန်ကန်စွာ စီးပွား ရှာဖွေနေသူများ ဝင်ငွေလာဘ်လာဘ ပေါများသည်။

ကြာသပတေး သားသမီးများ ထီထိုးရန် – အကျိူ းပေးအက္ခရာနှင့်ဂဏန်း – {မ၊န၊သ၊အ} ၅ အစ, ၅ အဆုံး ၅အပူးများ ထီထိုးပေးပါ။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၃)ရက်၁၃၈၁-ခု တပို့တွဲလဆုတ်(၅)ရက် ကြာသပတေးနေ့ ရက်ရာဇာ

ယနေ့ ပဉ္စင်းခံ၊ ကြေးသွန်းလောင်းခြင်း၊ နာမည်မှည့်၊စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ ဆေးခန့်ဖွင့်၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ကျန်းမာရေး ကုသမှုခံယူခြင်း တို့ကောင်း၏။ (တနင်္ဂနွေဂြိဟ်ညစက်၇နာရီ၁၀မိနစ်လွန် ကုမ်ရာသီပြောင်းဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက်မင်္ဂလာအခါရသည်၊အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ် မင်္ဂလာအခါရ၏။)

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၀)ရက်၁၃၈၁-ခု တပို့တွဲလဆုတ်(၁၂)ရက် ကြာသပတေးနေ့ ရက်ရာဇာ

ယနေ့ ဘုရားတည်၊ ထီးတင်၊ စေတီပုထိုးပြုပြင်ခြင်း၊ ရှင်ပြုနားသ၊ လက်ထက် စေ့စပ်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ နံနက် (၁၀း၂၀) နာရီ မိနစ်လွန် ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ကျင်းတူ၊ အုတ်မြစ်ချလှေကားတင်၊ အိမ်ပြောင်း၊ ဆေးခန့်ဖွင့်၊ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူခြင်း တို့ကောင်း၏။

လူမှုရေး…ဘာသာရေးလောကဖြင့် ဘဝရပ်တည်နေသူများ၊ မိမိတို့၏ သီလဂုဏ်ကြောင့် ဘုန်းတန်ခိုးများ သိသာထင်ရှားစွ ာထွက်ပေါ်လာအံ့။ ရပ်ရေး၊ ရွာရေးရွာရေး၊ တခြားဌာန၊ ဌာနေအဖွဲ့အစည်းဌာနများတွင် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါကရာထူး၊ ရာခံတိုးတက်မည်။ သို့သော် မိမိယုံကြည် ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားကို လက်ကိုင်ထားရန် လိုအပ်ပါမည်။

ကြာသပတေးသားသမီးများ July လ မှ စ၍ Septemberလ အထိ အစစရာရာ သတိထားဆောင်ရွက်ပါ။ အထက် အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အထူးဂရုစိုက်ရမည်။ တပည့်လက်အောက်ငယ်သားနှင့် အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မှုတွင် သတိထားပြီး ပြုလုပ်သင့်၏။

၂၀၂၀-ခုနှစ် မတ်လ(၅)ရက်၁၃၈၁-ခု တပေါင်းလဆန်း(၁၂)ရက် ကြာသပတေးနေ့

ယနေ့ နံနက်(၈)နာရီအတွင်း ရှင်ပြု နားသ၊ လက်ထက်စေ့စပ်၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ နာမည်မှည့်၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ ရေတွင်းရေကန် တူးဖော်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူခြင်း တို့ကောင်း၏။

(နံနက်၈နာရီ စလွယ်တင် နက္ခတ်မရပါ) (ဝိဝါဟမင်္ဂလာအတွက် အခါစန်း၇တန့် အဂါၤဂြိဟ်အပြစ် မလွတ်ကင်းပါ)

စီးပွားရေး…ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ သစ်သီးပွဲရုံ၊ အိမ်ဆောက်၊ အဆောက်အအုံကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ သံထည်ပစ္စည်း၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ အထည်အလိပ်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ရေသန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းများ အထူးအကျိုးအမြတ် ခံစားရမည်။ တနင်္ဂနွေနှင့် သောကြာသားသမီးတို့ အကျိူးပေးကောင်း၏။ လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများနှင့် တွဲဖက် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဂရုစိုက်ပေးပါ။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဧပြီလ(၉)ရက်၁၃၈၁-ခု နှောင်တန်ခူးလဆုတ်(၂)ရက် ကြာသပတေးနေ့နတ်ပြည်ပြဿဒါး

ယနေ့ နံနက်(ရး၁၆)နာရီ မိနစ်လွန် ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ ရတနာစူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ အသီး ဆွတ်ခူးခြင်း၊ ခရီးသွားလာခြင်း၊ ပရဟိတလုပ်ခြင်းတို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဧပြီလ(၁၆)ရက်၁၃၈၁-ခု နှောင်တန်ခူးလဆုတ်(၉)ရက် ကြာသပတေးနေ့ နတ်ပြည်ပြဿဒါး

ယနေ့ ဘုရားပင့်ဆောင်ခြင်း၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနပြုခြင်း၊ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ သမထဝိပဿ နာတရား ရွတ်ပွားခြင်း၊ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုခြင်း၊ ပရဆေးများလှူ ဒါန်းခြင်းတို့ကောင်း၏။

(နံနက် ၃နာရီ၃၉မိနစ်ဝစက္ကန့်တွင် မဟာသင်္ကြန်အတာတတ်သည်။)

ထီထိုးရန်- ၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၃)ရက် ဆင်စွယ်ရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

၂၀၂၀-ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၁၃)ရက် ၁၃၈၂-ခု ဒု-ဝါဆိုလဆုတ်(၁ဝ)ရက် ကြာသပတေးနေ့

ယနေ့ နံနက်(၁၀း၅၆)နာရီမိနစ်လွန် ထီးတင်၊ ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း၊ နားသ၊ နာမည်မှည့်၊ ဆေးဖော်၊ ဆေးခန်းဖွင့်၊ ထီးထိုး၊ ရတနာစူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ တံတားများပြုပြင်ခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်း တို့ကောင်း၏။

ပညာရေး…ကြာသပတေးသားသမီးများ ပညာတော်သင်ဆုရမည်။ အထူးတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်သည်ကို တွေ့ရပါမည်။ ပညာရေးနှင့် ဘာသာသာသနာရေး လုပ်ငန်းများအောင်မြင်မည်။ စာပေပညာရှင်ဖြစ်ပါက ယခုနှစ်အတွက် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရတတ်သည်။

အသက် ၈နှစ်မှ ၁၅နှစ်အတွင်းနှင့် ၁၈၊၁၉၊၂၀၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၀၊ ၄၂၊ ပညာရေး အများအားဖြင့်တော့ ကောင်း၏။ ပြည်ပ ပညာသင် သွားကိန်းရှိ၊ ဆရာကောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြိး မိမိရည်မှန်းထားသော ပန်းတိုင်ကို ဆွတ်ခူးနိုင်မည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် မေလ(၁၄)ရက်၁၃၈၂-ခု ကဆုန်လဆုတ်(၈)ရက် ကြာသပတေးနေ့ ရက်ရာဇာ၊ ဝါရမိတ္တု

ယနေ့ နေလယ်(၁း၃၅)နာရီ မိနစ်အတွင်း ဘုရားတည်၊ထီးတင်၊ ရှင်ပြု၊နားသ၊ ပဉ္စင်းခံ၊ ထီထိုး၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ အဝီစိတွင်းတူး၊ တိုင်ထူ၊ အိမ်ပြောင်း၊ ဆေးခန့်ဖွင့်၊ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ အမည်သစ်မှည့်ခြင်း၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း တို့ကောင်း၏။

(တနင်္ဂနွေဂြိဟ် ညစက်၉နာရီ ၄၅မိနစ်လွန် ပြိဿ ရာသီပြောင်းဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက်မင်္ဂလာအခါရသည်၊ သို့သော် သားဦး၊ သမီးဦး ရှင်ပြု၊ နားသ၊ လက်ထက်မင်္ဂလာအခါရှောင်ပါ။ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်မင်္ဂလာအခါရှောင်ပါ)

ထီထိုးရန်- ၂၀၂၀ခုနှစ် မေလ (၁၄,၂၈)ရက် မရမ်းရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး…အချစ်ရေးမျက်နာပွင့်လန်းသောနှစ်ဖြစ်သည်။မထင်မှတ်ဘဲ ရပ်ဝေးမှ ဖူးစားရှင်နှင့်တွေ့ရတတ်သည်။ မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိပြီး ရယူပိုင်ဆိုင်လိုစိတ် ပြင်းပြနေတတ်သည်။ လူငယ်လူရွယ်များဖြစ်ပါက အိမ်ထောင်ပြု ရတတ်သည်။ သို့မဟုတ် မထင်မှတ်ဘဲ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလွန်ကျူး မိတတ်သည်။ အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် ချမ်းသားဂုဏ်မောက်၍ ကြွားဝါးခြင်း ရှောင်ကြဉ်ရမည်။သူတပါး အမြင်ကတ် မကောင်းသော ပညာသည်ဖြင့် ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေး မကြာခဏ အငြင်းပွားနေရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ သည်းခံခြင်းဖြင့် သာယာသော အိမ်ထောင်မှုကို ဖန်းတီးယူရမည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဇွန်လ(၄)ရက်၁၃၈၂-ခု နယုန်လဆန်း(၁၄)ရက် ကြာသပတေးနေ့ ရက်ရာဇာ

ယနေ့ နံနက်(၆း၁၀)နာရီအတွင်း ဘုရားတည်၊ ထီးတင်ပဉ္စင်းခံ၊ စေ့စပ်၊ ထီးထိုး၊ ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ ဆိုင်ဘုတ်တင်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဇွန်လ(၂၅)ရက် ၁၃၈၂-ခု ပ-ဝါဆိုလဆန်း(၆)ရက် ကြာသပတေးနေ့

ယနေ့ နံနက်(၉း၃၅)နာရီ မိနစ်လွန် ကြေးသွန်းလောင်းခြင်း၊ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်းတို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန်- ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇွန်လ (၄,၁၈)ရက် မရမ်းရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

ကြာသပတေးသားသမီးများ၏ အိမ်ထောင်ဘက် တနင်္လာ, ဗုဒ္ဓဟူး, စနေ ထိုနေ့နံသားသမီးနှင့် ပြုထားသူနှင့် ချစ်သူ၊ ရည်းစားအိမ်ထောင်ရှင်များကတော့ အထူးသတိထားသင့် အထူးညံ့ပါလိမ့်မည်။

အသက်ပိုင်းခြားကတော့ အိမ်ထောင်ဘက်အသက်၂၂နှစ်၊ ၃၀နှစ်၊ ၃၈နှစ်၊ ၄၆နှစ်တွေက အထူးသဖြင့် ပျိူရွယ်မိန်မပျိူ များ မိမိချစ်သူအပေါ် ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးသလောက် ကိုယ့်ပေါ်တုန်ပြန်မှု အားနည်းမည်။ အချစ်အတွက် ပေးဆပ်နေရသောသူဖြစ်နေတတ်သည်။ အချစ်ရေးကိစ္စများ၌ ပျိုရွယ်သူများတစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ယုံကြည်မှု နည်းလာမည်။

အထူးသဖြင့် နုပျိုစဉ်ကာလ စိတ်ကစားတတ်ပြီး မဖြစ်သင့်တာဖြစ်တတ်သလို့ အချစ်ရေး၊ နှလုံးသားရေးနှင့် ပတ်သက်ပြိး အဖုအထစ်၊ တစ်ပါးသူ၏ ကြားခံဝင်ရောက် စွတ်ဖတ်ပြောဆိုမှုများနှင့် လမ်းခွဲရခြင်းများ ကြုံတွေ့ရအံ့။ ငွေကြေးခက်ခဲမူများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ စီးပွားရေးအဆင်မပြေ၍ လုပ်ငန်းများအရှုံးများနှင့် ကြုံရတတ်ပါသည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၁၆)ရက် ၁၃၈၂-ခု ပ-ဝါဆိုလဆုတ်(၁၂)ရက် ကြာသပတေးနေ့

အားကစားပပညာသင်ယူခြင်း၊ ဂီတအနုပညာသင်ယူခြင်း၊ ထီထိုး၊ ကျန်းမာရေး ကုသမှုခံယူခြင်း၊ အသင်းဖွဲ့ခြင်း၊စာပေကျမ်းဂန်ပြုစုခြင်း၊ ဧည့်ခံပွဲစတင်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊လူမူရေးစကားပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။

(တနင်္ဂနွေဂြိဟ် ညစက်၁၁နာရီ ၁၈မိနစ်လွန် ကရကဋ်ရာသီပြောင်းဖြစ်၍ စလွယ်တင်၊ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက် မင်္ဂလာအခါရှောင်ပါ၊ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်မင်္ဂလာအခါရ၏။)

ထီထိုးရန်- ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက် အပြာရောင်၊အဝါရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

အသက် ၁၆၊၁၈၊၁၉၊၂၀၊၂၁၊၂၂၊၂၄၊၂၉၊၃၄၊၃၈၊၄၀၊၄၂၊၄၈၊၅၀၊၅၆၊၆၄၊၇၂၊၈၀နှစ်တွေ့ကတော့… အထူးကံကြမ္မာမျက်နှာပေး၍ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးနှင့် အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းလိမ်မည်။ လုပ်ငန်းအောင်မြင် ကျော်ကြားလာမည်။ ငွေဝင်လမ်း ဖြောင့်ဖြူ းသာယာမည်။ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတို့ရဲ့ ကူညီမှကို ရရှိမည်။

ပညာရေးလမ်းကြောင်း ပွင့်လမ်းပြီး ပညာလောဘတတ်မည်။ ထပ်မံပညာရပ်များ သင့်ယူရတတ်ပြီး ပြည်ပညာသို့ ပညာသင် အကောင်အထည် ဖော်အံ့။ အိမ်ပိုင်၊မြေပိုင်၊ တိုက်အိမ်၊ ရွှေငွေရတနာပစ္စည်းများ ဝင်မည်။ စာမေးပွဲအောင်မြင်မည်။ ချစ်ဦးသူတွေ့မည်။ အိမ်ထောင်ရေး စိတ်ချမ်းသာမည်။

ခရီးယာယီများမည်။ လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမည်။ မိသာစုအတွင်းမှာ ဝမ်းသာပီတိမင်္ဂလာ အမှုကိစ္စများနှင့် သားရေးသမီးရေး၊ ရင်သွေးသတင်း ကောင်းကြားရမည်။ သင်ကြံစည်ထားသော စိတ်ကူးလေး မကြာခင် အကောင်အထည်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးသွားရကိန်းကြုံရအံ့။ မင်းရာဇာအပေါင်းတို့ ဝန်ထမ်းများ အဆင်မြင့်ပညာ၊အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ သင့်ယူခြင်း အကျိုးသတ်ရောက်မှု အကျိုးဆက်စံစားရအံ့။

၂၀၂၀-ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၂၀)ရက် ၁၃၈၂-ခု ဝါခေါင်လဆန်း(၂)ရက် ကြာသပတေးနေ့ ယနေ့ နံနက်(ရး၁၆)နာရီလွန် နားသ၊ သိက္ခာတင်၊ နာမည်မှည့်၊ အာမခံ၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း၊ အသီးအနှံစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ဝင်ခြင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ ရတနာ၊ သတ္တုစူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်းတို့ ကောင်း၏။

ထီထိုးရန်- ၂၀၂၀ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၃)ရက် မရမ်းရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

အသက် ၈နှစ်မှ ၁၅နှစ်အတွင်း ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအများအားဖြင့်တော့ ကောင်း၏။

မိမိအသက် ၂၃နှစ်၊ ၃၂နှစ်၊ ၄၁နှစ်၊ ၅၀နှစ်၊ ၅၉နှစ်၊ ၆၈နှစ်ထိုနှစ်တွင် မိမိကံကြမ္မာဇာတာကံများ ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရလိမ့်မည်။ကောင်းကျိူးကိုဖြစ်စေ၊ မကောင်းကျိူးဖြစ် အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲ နေပါလိမ့်မည်။ကံဇာတာ အကျိုးပေးနိုင်ရန် မလျော့သောဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝိရိယဖြင့်လုပ်ကိုင်ရပါမည်။

လုပ်ငန်းသစ် အလုပ်နေရာသစ် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ပါကအောင်မြင်မှုရရှိမည်။ အပြိုင်အဆိုင်ကြားမှ တိုးတက်မည်။ အထက်အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင်အထူးဂရုစိုက်ရမည်။ မင်းစိုးရာဇာများနှင့် စကားအငြင်းအခုန်ပြောရခြင်း၊ စိတ်သောကဝင်ခြင်းများ ရှိမည်။ ဘာသာရေးခေါင်များ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် နိုင်ငံကျော်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်းများ ဘေးဥပါဒ်သင့်တတ်။ တပည့်လက်အောက်ငယ်သားနှင့် အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မှုတွင် သတိထားပြိး ပြုလုပ်သင့်၏။အလုပ်များခြင်းနှင့် မိသားစုကြောင့် စိတ်ဖိစိမူများ၍ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်းလဲ ကြုံရတတ်ပါတယ်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၇)ရက်၁၃၈၂-ခု တော်သလင်းလဆန်း(၁)ရက် ကြာသပတေးနေ့ ရက်ရာဇာ

ယနေ့ ဂါမန္တာန်သိဒ္ဓိတင်ခြင်း၊ ရှင်ပြု၊နားသ၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်၊ နာမည်မှည့်၊ ကင်းပွန်တပ်၊ ရတနာစူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ ထီထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း ၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်း တို့ကောင်း၏။

(တနင်္ဂနွေဂြိဟ် နံနက်၁၁နာရီ ၁၁မိနစ်လွန် ကန်ရာသီပြောင်းဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက်မင်္ဂလာအခါရှောင်ပါ၊ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်မင်္ဂလာအခါရ၏။)

(နေ့လယ်၁၁နာရီ ၁၁မိနစ်လွန် မဟာလယာရသည်) (အမာဝသီ)

[ညနေ ၅နာရီ၄၉မိနစ်မှစ၍(မလမာသ)ဝင်သည်။]

ထီထိုးရန်- ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက် ဖက်ဖူးရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

ကြာသပတေးသားသမီးများ အသက် အထူး ၆နှစ်၊ ၁၄နှစ်၊ ၂၂နှစ်၊ ၃၀နှစ်၊ ၃၈နှစ်၊ ၄၆နှစ်၊ ၅၄နှစ်၊ ၆၂နှစ်၊ ၇၀နှစ်၊ ၇၈နှစ်တွေမှာ သတိနှင့် နေပါ။ မကောင်းမှုများရှောင်ပြီး ကောင်းမူကုသိုလ် များများလုပ်ပါ။ ဘာသာရေး ဘုရားတရားများများ လုပ်ပါ။ အဓိဌာန် ဝင်ခြင်း တရားစခန်းဝင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။

၂၀၂၀-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ(၁)ရက်၁၃၈၂-ခု တော်သလင်းလဆန်း(၁၅)ရက် ကြာသပတေးနေ့ ရက်ရာဇာ လပြည့်နေ့

ဘုရားတည်၊ ထီးတင်၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ နာမည်မှည့်၊ နားသ၊ သိက္ခာတင်၊ မိတ်ဆွေသစ်ဖွဲ့ခြင်း၊ ထီထိုး၊ အစုရှယ်ယာဝင်၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်း၊ မင်္ဂလာကိစ္စများစတင်ခြင်း၊ ပရဟိတလုပ်ခြင်း၊ အလုပ်လျှောက်ခြင်း တို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ(၁၅)ရက် ၁၃၈၂-ခု တော်သလင်းလဆုတ်(၁၄)ရက် ကြာသပတေးနေ့ ရက်ရာဇာ

ယနေ့ နံနက်(ရး၁၆)နာရီအတွင်း ဘုရားတည်၊ ထီးတင်၊သိဒ္ဓိတင်၊ တိုင်ထူ၊ အိမ်ပြောင်း၊ မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဆိုင်သစ်ဖွင့်၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ စပ်တူရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း၊ မိတ်ဆွေသစ်ဖွဲ့ခြင်း၊ အင်တာဗျူး၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။

ထီထိုးရန်- ၂၀၂၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁,၂၉)ရက် အနီရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

ကျန်းမာရေးအတွက် ခါး၊ ဒူးအောက်ပိုင်းနှင့် မျက်စိဝေဒနာ၊ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတို့တွင် ရောဂါဝေဒနာများ ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ် အင်္ဂါစပ်၊ စအိုတို့တွင် အနာပေါက်တတ်သည်။ သွေးလေဖောက်ပြန်မှုကြောင့် လေးလံထိုင်းမှိုင်းဆေးဝါး ကုသခံရတတ်သည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးဝေဒနာအမျိုးမျိုး ဖိစီးနှိပ်စပ်တတ်သည်။ ကျန်းမာရေးကို ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါသည်။

ဘာသာရေး ဘုရားတရားများများ လုပ်ပါ။ အဓိဌာန်ဝင်ခြင်း တရားစခန်းဝင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။ ကျန်းမာရေး ၅ဂဏန်း ,၅ကြွင်းသမားများ အထူးဂရုစိုက်သင့်၏။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၃၁)ရက် ၁၃၈၂-ခု နတ်တော်လဆုတ်(၂)ရက် ကြာသပတေးနေ့ ယနေ့ နံနက်(၁၀း၃၄)နာရီလွန် နာမည်မှည့် ကင်ပွန်းတပ် ရှင်ပြု စေ့စပ်၊ အဝီစိတွင်းတူးခြင်း၊ ဆေးဝါးဖြန့်ချီခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း၊ ခရီးသွားလာခြင်း တို့ကောင်း၏။

အထူးသဖြင့် ဤနှစ် ကြာသပတေးသားသမီများတို့သည် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအတွက်တော့ “တနလာၤ”,”ဗုဒ္ဓဟူး” ထိုနေနံသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ခရီးသွားရာတွင် အထူးသတိထားသင့်သည်။ အရှေ့မြောက်အရပ်သို့ ရေလမ်းခရီးသွားခြင်း ရှောင်ကျဉ်ပေးပါ။

ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင် (မောရသုတ်) ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီး ခရီးသွားခြင်း၊ အဖြူရောင်၊ ပန်းရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။

စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ – {မ၊န၊သ၊အ} (၅,၁,၉,၆)

အကျိူ းပေးအရောင် – အဖြူ ရောင်၊ပန်ရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်

ဆောင်ရန် – အဝါရောင်အဆင်းရှိသောဥဿ ဖရားရတနာ

ယတြာ – မိမိမွေးနေ့အပတ်တိုင်း အိမ်ဘုရားမှ အုန်းညွန့် (၉)၊ ပိတောက်ညွန့်၊ မာလာကာညွန့်(၉)ညွန့်တို့ကိုပေါင်းပြိး ဘုရားတွင် လှူပေးပါ။ ယို(၅)မျိုး ဆွမ်းတော်ကပ်လှူပေးပါ။ ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနပြုခြင်း၊ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ သမထဝိပဿနာတရားရွတ်ပွားခြင်း၊ ပရဆေးများလှူဒါန်းပါ။ တန်ခိုးကြီးဘုရားမှာ မွေးနေ့ နံနက်(၉း၂၇)အချိန် ဗုဒ္ဓဟူးနံ ဘုရားတွင် လိမ္မော်ရောင် ဝတ်ဆင်ပြိး မြတ်လေပန်း (၉)ပွင့်ကပ်လှူ ပါ။

ပုတီးစိပ် အဓိဌာန်ဝင်ခြင်းများ မိမိမွေးနေ့အပတ်တိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။

Credit–ဆရာမင်းသူရ ဗေဒင်ယတြာ Ph:09751089826

ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း။ ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း။

(Zawgyi)

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ တစ္နွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္ သူမ်ားတကာထက္ပို၍ ႄကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရမည္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းမွ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရၿပီး လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ၿပိး ႀကိဳးစားသင္ယူပါ။ ၾကိဳးစားလ်ွင္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ အထက္လူႀကီးတို႔၏ ေျမာက္စားမႈခံရျခင္း၊ အမ်ားႏွင့္ မတူႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင္း မိမိရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ ယံုၾကည္မႈလည္း ရရိွလိမ့္မည္။ ဒါေပမဲ့ ပတ္ဝန္းကၽင္မွမိမိအား ျပစ္တင္တင္ေဝဖန္ ေျပာဆိုမႈမၽားအျမဲရိွေနႏိုင္ပါသည္။ မႄကာမီကာလတြင္ မိမိအတြက္အက်ိဴး ျဖစ္ထြန္းသည့္ အခြင္အလမ္း၊ အလုပ္အကိုင္မၽားပါ ရရိွမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ ၁၃၈၁-ခု ျပာသိုလဆန္း (၇)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ အဝီစိတြင္းတူး၊ မ်ိဴ းေစ့ခ်၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အာမခံ၊ စက္မႈတီထြင္ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာတူးေဖာ္ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။ (တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ ဓႏုရာသီတြင္ တည္ရိွေန၍ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္ မဂၤလာအခါ ေ႐ွာင့္သင့္၏)

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၅)ရက္ ၁၃၈၁-ခု ျပာသိုလဆုတ္(၆)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ ေၾကာျငာလုပ္ငန္းလုပ္ျခင္း၊ ရတနာစူစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ျခင္း၊ အလွကုန္ ပစၥည္းသစ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ီျခင္းတို႔ေကာင္း၏။ (တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ နံနက္၈နာရီ ၃၃မိနစ္လြန္ မကာရရာသီေျပာင္းျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္မဂၤလာအခါရ၍၊ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္မဂၤလာအခါ ေ႐ွာင့္သင့္၏။)

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၂)ရက္ ၁၃၈၁-ခု ျပာသိုလဆုတ္(၁၃)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္ (၉း၃၅) နာရီလြန္ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္းတူ၊ အုတ္ျမစ္ခ် တိုင္ထူ၊ ရတနာစူးစမ္း ႐ွာေဖြ႔ျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၉) ရက္ ၁၃၈၁-ခု တပို႔တြဲလဆန္း(၆)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ယေန႔ နံနက္(၁၀း၂၈)နာရီလြန္ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ဘုရားပင့္၊ ထီးတင္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ မဂၤလာအမႈကိစၥမ်ားလုပ္ျခင္း၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊နာမည္မွည့္၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ဗုဒၶဟူးေန႔သားသမီးမၽား ထီထိုးရန္ – အကၽိဳးေပးဂဏန္း, အကၡရာမၽားမွာ (ရ၊သ၊ဟ၊န) (၃) အစ (၉) အဆုံး ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔သားသမီးမၽား ယခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ကူးအစ Januaryလ မွ JUNE လတြင္ေနရာသစ္၊ ပတ္ဝန္းကၽင္အသစ္မၽားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ မိမိလုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ရာထူး၊ ဂုဏ္ထူးတက္ျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းရိွရမည္။ သူတစ္ပါးကို အားကိုး၍ မရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ အရာရာကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ပါမွ အဆင္ေျပလာမည္။ သူတစ္ပါးအတြက္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ေျဖ႐ွင္းျခင္း၊ အာမခံျခင္း၊စာခၽဳပ္ ခၽဳပ္ဆိုေပးျခင္းမၽား ေ႐ွာင္ကၽဥ္ပါ။ အထူး February, August, September, ဝါလမၽားတြင္ မည္သည့္ကိစၥမဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမၽားရိွရမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅)ရက္ ၁၃၈၁-ခု ျပာသိုလဆန္း(၁၂)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ယေန႔ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူး၊ကင္းပြန္တပ္၊ နာမည္မွည့္ သိကၡာတင္၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊စပ္တူ႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲစတင္ျခင္း၊ လူမႈေရးစကားေျပာျခင္း ေကာင္း၏။ (စလြယ္တင္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာအတြက္ ယုဂ္ႏွင့္ ဂ႐ိုဏ္းမလြတ္ပါ။) (ေဘးမီ ဧကာဒသီ)

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂)ရက္ ၁၃၈၁-ခု တပို႔တြဲလဆုတ္ (၄) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္ (၇း၃၈) နာရီလြန္ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊အေနကဇာတင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ဆည္ေျမာင္း၊ တံထားျပဳျပင္ျခင္း၊ ေလွကားတင္၊ေက်ာက္ေသြးေလာင္းျခင္းေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၉) ရက္ ၁၃၈၁ – ခု တပို႔တြဲလဆုတ္(၁၁)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ယေန႔ နံနက္(၇း၃၈)နာရီလြန္ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊အေနကဇာတင္ျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္းတူ၊ အုတ္ျမစ္ခ်တိုင္တူ၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲစတင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

အေပါင္းသင္းတို႔မွာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရိွမည္။ အမၽားကိစၥ၊ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥမၽားတြင္ ဦးေဆာင္မႈမၽား ျပဳလုပ္ေပးရတတ္သည္။ လူမႈေရးပရဟိတ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနရတတ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းမၽား၌ မိမိအား အသုံးခၽခံအျဖစ္ ထည့္သြင္းပါက လိုက္ေလၽာညီေထြမႈရိွေအာင္ လုပ္ကိုင္ပါ။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာမည္။ ရည္ရြယ္ခၽက္ထားတိုင္း အတိုက္အခံၾကံဳၿပီးမွ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ လူမၽိဳးကြဲ လူမိၽဳးျခားအကိၽဳး ေပးမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ မတ္လ (၄)ရက္ ၁၃၈၁ – ခု တေပါင္းလဆန္း (၁၁)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ရက္ရာဇာ၊ မြန္းလြဲ လူ႔ျပည္ျပႆဒါး ယေန႔ နံနက္ (၉း၅၀) နာရီ မိနစ္လြန္ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္းျခင္း၊ ယေန႔ နံနက္(၈) နာရီအတြင္း အဝီစိတြင္းတူး၊ နာမည္မွည့္၊ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၈)ရက္ ၁၃၈၁-ခု တေပါင္းလဆုတ္(၁၀)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ၊ မြန္းလြဲ လူ႔ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္ (၉း၂) နာရီလြန္ ဘုရားတည့္၊ ရွင္ျပဳနားသ၊ ထီးတင္၊ ထီထိုး၊ နာမည္မွည့္၊ ရတနာစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူျခင္း၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးသြား ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၁,၁၈) ရက္ အစိမ္းေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

စီးပြားေရး…

စီးပြားေရး ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါက ေငြေႃကးရင္းႏွီးမႈထက္ လူစြမ္းအား အရင္းအႏွီးကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္သင့္သည္။ စီးပြာေရးအတြက္ ျပည္တြင္ျပည္ပ ခရီး မၾကာခဏသြားရမည္။ ဓါတ္သတၱဳ ေရနံ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း၊ ထီလုပ္ငန္း အက်ိဴး ျမတ္ရလဒ္ ေကာင္းက်ိဴးေပး၍ စတိုးဆိုင္မၽားဖြင့္ျခင္း၊ စက္သုံးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမၽားႏွင့္ ေကၽာက္မၽက္ရတနာ တူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းေကာင္းမည္။ စက္ဘီး၊ဆိုင္ကယ္၊ ေျမလုပ္ငန္း၊ ပြဲစားလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း အခက္ခဲမ်ား အေႏွာက္အယွက္ စီးပြားျပဳိင္ဘက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း အက်ိဳးေပးနည္းလိမ့္မည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁၅)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ဦးတန္ခူးလဆုတ္(၈)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ရက္ရာဇာ၊

ယေန႔ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဝိပႆနာအားထုတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္း၊ သိမ္၊ မုဒ္ဦး ေရစက္ခ်ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ ၊ ရဟန္းခံ၊ ေက်ာင္းေစတီ တံျမက္စည္းလွဴ ဒါန္ျခင္း၊ တရားစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း ေကာင္း၏။

(မဟာသၾကၤန္ ဒုတိယ အၾကတ္ေန႔)

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၂) ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန္လဆန္း (၁) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူ႔ျပည္ ျပႆ ဒါး

ယေန႔ နံနက္(၇း၂၅)နာရီလြန္ ဘုရားအေန့ကဇာတင္၊ထီးထင္၊ ေၾကးသြန္းေလာင္းျခင္း၊ မဂၤလာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴ ျခင္း၊ ရတနာစူးစမ္း႐ွာေဖြျခင္း၊ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၉) ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန္လဆန္း(၈)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ ညစက္(၇း၃၄)နာရီမိနစ္အတြင္းႏွင့္ ညစက္(၁၀း၉)နာရီ မိနစ္လြန္ ဝိဝါဟမဂၤလာ အိမ္ေျပာင္း၊ အိမ္တတ္၊ ဓာတ္ေငြ႔စူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁,၈)ရက္ အနီေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ ေနအိမ္မွ မထြက္မီ မိမိခႏၶာကိုယ္ အရိပ္ကိုၾကည္ၿပိး သြားပါ။

ပညာေရး…ပညာေရးတြင္ မိမိရည္မွန္းခၽက္ ေအာင္ျမင္မႈမၽား ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္။ ပညာေရးေလာက လိုက္စားေနသူမၽား အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကိုသာ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္သင့္ေသာ နွစ္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ စိတ္လႈပ္႐ွားမႈမၽား ဝင္လာမည္။ အလုပ္စာေမးပြဲမၽား၊ အင္တာဗၽဴးမၽားတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမၽားရိွရမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေမလ (၆) ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန္လဆန္း (၁၅)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လျပည့္ေန႔ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ ဘုရားအေန့ကဇာတင္၊ ထီးထင္၊ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးတို႔ေကာင္း၏။ (နရသီဟပူဇာ) (ေညာင္ေရသြန္းပြဲ)

အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး…

အခ်စ္ေရး ေကာင္းမြန္၍ အခၽစ္ေရးတြင္ အသစ္အဆန္းမၽား ေတြ႕ရတတ္သည္။ အနစ္နာခံၿပီး ေပးဆပ္မႈမ်ားမည္။ အဖိုးတန္လက္ေဆာင္မ်ား ရရိွမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ နယ္၊ ရပ္ေဝးမွ ရည္စားေတြ႔ရတတ္သည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားေမတၱာ ေရးကံေကာင္းၿပီး မိမိရည္မွန္းထားေသာ ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာေရးမ်ားမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အနည္းငယ္ညံ၍ အိမ္ေထာင္႐ွင္မၽား မိသားစုအတြက္ ေငြေၾကးကုန္ကၽျခင္း စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈမၽား ျကံဳတတ္သည္။ ေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဴးသားခ်င္းတို႔၏ ၿငိဳျငင္းမႈခံရေသာ္လည္း ၄င္းတိုကို အကူအညီအေထာက္အပံ ေပးေနရမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃)ရက္ ၁၃၈၂-ခု နယုန္လဆန္း (၁၃)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ယေန႔ ဂါမႏၱာန္သိဒိၶတင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္၊ေစ့စပ္၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ မဂၤလာအမႈကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

(စလြယ္တင္ ယုဂ္မလြတ္ပါ) [ညေန(၄း၅၇)မွညစက္(၈း၃၇)နာရီ မိနစ္အတြင္း ဝိဝါဟမဂၤလာျပဳလုပ္ႏိုင္သည္]

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၇)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု နယုန္လဆုတ္(၁၂) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ယေန႔ နံနက္(၈)နာရီအတြင္း ဂါမႏၱာန္သိဒိၶတင္ျခင္း၊ အေနကဇာတင္ျခင္း၊ နာမည္မွည့္၊ ကင္းပြန္တပ္၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန္းဖြင့္ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၄) ရက္ နို့အစိမ္းေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ တနဂၤေႏြ,ရာဟု,ၾကာသပေတး ထိုေန့နံသားသမီးႏွင့္ ျပဳထားသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္အသက္ ၂၂ႏွစ္၊ ၃၀ႏွစ္၊ ၃၁ႏွစ္၊ ၃၈ႏွစ္၊ ၄၆ႏွစ္ ခ်စ္သူ၊ ရည္းစားအိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားကေတာ့ အထူးသတိထားသင့္ အထူးညံ့ပါလိမ့္မည္။

အိမ္ေထာင္ဖက္၏ လက္စားေခၽ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရတတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာအမၽိဳးအႏြယ္မိသားစု အတြက္ေၾကာင့္ အပယ္ခံ ဘဝေရာက္ရတတ္သည္။ ၾကားဝင္ေႏွာက္ယွက္သူေပၚေပါက္မည္။ သားသမီးမၽား၊သူငယ္ခၽင္းမၽား ၊ မိသားစုအတြင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။

မေကာင္းမႈ ဒူစ႐ိုက္လုပ္ငန္မ်ား၊ ဥပေဒျပစ္မႈမကင္းေသာ စီးပြားဥစၥာ႐ွာေဖြ႔ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မိမိထံ ေရာက္ရိွ လာတတ္သည္။ မိမိကံကို ထိမ္းသိမ္းၿပီး ဘာသာေရး၊ ဘာဝန၊ ကမၼဌာန္းထိုင္ တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလွဴအတန္းမ်ား မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ေပးကမ္း လွဴတန္း ဒါနျပဳၾကပါ။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၈)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ပ – ဝါဆိုလဆုတ္ (၄)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ၊ မြန္းလြဲ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္ (၈) နာရီမိနစ္အတြင္း ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္၊ ေစ့စပ္၊ ေဆးခန္းသစ္ဖြင့္ျခင္း၊ထီထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း ၊ အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၉) ရက္၁၃၈၂-ခု ဒု-ဝါဆိုလဆန္း(၁၀)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ၊ မြန္းလြဲ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊ အေနကဇာတင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ ေစ့စပ္၊ ေန႔လယ္(၁၁း၃၇)နာရီလြန္ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ရတနာႏွင့္ေရနံစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ နာမည္မွည့္၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ထီထိုး၊ ဆိုင္ဖြင့္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁,၈,၂၉)ရက္ အျပာႏုေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

အသက္အားျဖင့္ ၇ႏွစ္၊၈ႏွစ္၊၉ႏွစ္၊၁၀ႏွစ္၊၁၂ႏွစ္၊၁၃ႏွစ္၊၁၅ႏွစ္၊၁၆ႏွစ္ ၁၇ႏွစ္မွာ ၂၁အတြင္းႏွင့္ ၂၃ႏွစ္ မွာ ၂၉ႏွစ္၊ ၃၂ႏွစ္ မွာ ၄၀ႏွစ္ အတြင္းထိုႏွစ္ေတြ႔က… စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး အားမ်ားျဖင့္ ကံေကာင္းပါတယ္။

ေက်ာင္းပညာေရး အားကစားဆု၊ စာေပထူးခြၽန္ဆုႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္၊ ဒီဂရီဘြဲ႔မ်ား ျပည္ပပညာရပ္၊ ဘာသာျခားရပ္မ်ားေအာင္ျမင္မည္။ အထက္လူႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ အေထာက္အပံ ပညာေရးစရိတ္ရရိွမည္။ မိမိတိုကံဇာတာ အထက္လူႀကီးတို႔၏ ေျမာက္စားမႈခံရျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈလည္း ရရိွလိမ့္မည္။

ျပည္ပပညာသင္သြားကိန္းရိွ၊ အလုပ္ေနရာ၊ ဌာေနေကာင္း ရာထူးတိုး၊ နယ္ျခားနယ္ေဝး၊ နယ္စပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရတတ္သည္။ အရင္းႏွီးဆံုး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မၽားႏွင့္ တြဲဖက္၍ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မိမိေအာင္ျမင္မႈကို သူတစ္ပါးသိကၡာကၽဆင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အသိုင္းအဝိုင္းေဆြမၽိဳးမၽား၏ စကားမၽားေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယုံၾကည္မႈ ကင္းမ့ဲတတ္သည္မို႔ သတိျပဳပါ။ အိုးအိမ္၊ ျခံေျမ ပိုင္ဆိုင္မည္။ အတြင္းပစၥည္းဂ႐ုစိုက္ပါ။ အခိုးခံရျခင္း၊ က်ေပ်ာက္ျခင္းႏွင့္လူလိမ့္၊ လူယွက္မႈ ၾကံဳေတြရတတ္သည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ဒု – ဝါဆိုလဆုတ္ (၉)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ၊ မြန္းလြဲ လူ႔ျပည္ျပႆဒါး ဝါရမိတၱဳ

ယေန႔ နံနက္ (၉း၄၁) နာရီအတြင္း ဘုရားအေန့ကဇာတင္၊ ေစတီပုထိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ မုဒ္ဦးေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စာေပက်မ္းဂန္ျပဳစုျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ အာမခံ၊ ထီထိုး၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ျခင္း။ လူမႈေရးစကားေျပာျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၅,၉,၁၉)ရက္ ေရႊအိုးေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

အသက္ ၁ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၆ႏွစ္၊ ၁၄ႏွစ္၊ ၁၈ႏွစ္ ၂၂ႏွစ္ထိုႏွစ္ေတြ႔က…ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ကံဇာတာညံပါမည္။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား မိမိအိမ္စီးပြားေရႏွင့္ အိမ္၊ မိသားစု အပူေၾကာင့္ ပညာအစြမ္ေလၽာ့နည္း သြားတတ္သည္။ မိဘစကားနားမေထာင္ျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါး အေပါင္းသင့္မက္ျခင္း၊ အေပါင္းသင္းမွား ဒုကၡေရာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိသားသမီးတို႔အတြက္ စိတ္ပူပန္မႈၾကံဳေတြ႔ရမည္။ ေရအႏၱရယ္ ေရေႏြးပူ၊ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း အထူးကိုင္တြင္သင့္သလို ကေလးငယ္မ်ား အထူးဂ႐ုျပဳပါ။က်န္းမာေရး မၾကာခဏခ်ဴခ်ာတတ္သည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၈)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု သီတင္းက်ြတ္လဆန္း (၁၂) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ယေန႔ ဘုရားအေန့ကဇာတင္၊ ထီးထင္၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ နာမည္မွည့္၊ မဂၤလာအမႈကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေန႔စက္(၃ း၂၅) အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ ေရေၾကာင္းခရီးသြားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

အသက္အားျဖင့္ ၁၈ႏွစ္၊ ၁၉ႏွစ္ ၂၂ႏွစ္၊၃၀ႏွစ္၊၃၈ႏွစ္၊၄၆ႏွစ္၊၅၄ႏွစ္ ထိုႏွစ္ေတြက..စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ကံဇာတာညံ့ပါမည္။ မၾကာခဏခရီးသြားရျခင္း၊ ပရဟိတာလုပ္ငန္းမၽားတြင္ ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းမၽားရိွမည္။

ရင္းႏွီးေသာသူမၽားႏွင့္ မိမိအၾကား အယူအဆသေဘာထား မကိုက္မႈမၽားၾကဳံရမည္။ အေမြကိစၥရပ္မၽား ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စြတ္စြဲမႈအမ်ိဴးမ်ိဴး ခံရကိန္းၾကံဳမည္။လူငယ္လူရြယ္မ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲမည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ခ်စ္သူ၏ အေျဖကို ေစာင့္ေနရင့္ မိမိအခ်ိန္မ်ား ကုန္ခမ္းသြားလိမ့္မည္။

လူငယ္လူရြယ္မၽားအတြက္ အခၽစ္ေရးကို ဦးစားမေပးသင့္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးမၽား နစ္နာဆုံး႐ႈံး ဖၽက္ဆီးခံရႏိုင္ဖြယ္ရိွေနသည္။ မည္သူကိုမ်ွ ယုံၾကည္၍မရပါ။တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္ကိုေသာ္၄င္း၊ စိတ္အလုိမကၽျခင္းလည္း ျဖစ္ရတတ္သည္။ ေငြေၾကးကုန္က်မ်ားလည္းရိွမည္။

က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ေက်ာင္းပညာေရး၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္မ်ား စာေျဖစာေမးပြဲ ေႏွာင့္ေႏွးမည္။ အေႏွာင့္ယွက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔ရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္းေရး ကသိကေအာက္ အထစ္အေငါ့ျဖစ္ျခင္း၊မၾကာခဏ တက်က္က်က္ စကားမ်ား ျပႆနာတတ္ အျငင္းအခံုျပဳလုပ္၍ ေခတၱယာယီခြဲရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု နတ္ေတာ္လဆန္း (၂) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ

ဘုရားတည္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ထီထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း ရတနာေသြးျခင္း၊ ဘာသာ ေရးစကားေျပာျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။ (တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ နံနက္၇နာရီ ၃မိနစ္လြန္ ဓႏုရာသီေျပာင္းျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္မဂၤလာအခါရ၍၊ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္ မဂၤလာအခါ တစ္လေ႐ွာင့္သင့္၏။) (ဆူမီးပူေဇာ္ပြဲ)

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ ၁၃၈၂ – ခု နတ္ေတာ္လဆုတ္ (၁) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္ (၁၀း၁၀) နာရီ မိနစ္အတြင္း ဘုရားအေန့ကဇာတင္၊ ထီးထင္၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေလွကားတင္၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္း၊ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ ရတာနာေက်ာက္ အေရာင္တင္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း၊ အိမ္သစ္ေျပာင္း၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ထီးထိုး၊ေငြးေၾကးေခ်းဌားျခင္း၊ ေဆးဝါေဖာ္စပ္ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၆,၃၀)ရက္ ၾကက္ေသြးေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

ကၽန္းမာေရးအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈကိုေ႐ွာင္လြဲႏိုင္ရန္ ခရီးသြားလာပါ။ က်န္းမာေရး…လူပ်ိဴ နာေရာဂါ၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ လ်ွာေရာဂါ၊ ဝမ္းခ်ဴပ္၊ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊ ႏွလံုး၊ အေၾကာအဆစ္ ေရာင္ရမ္းေသာ ေရာဂါေဝဒနာ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား အထူးသတိရမည္က..အစိုးရဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔ကၽင္ေသာအလုပ္အကိုင္မၽား ေ႐ွာင္ကၽဥ္ပါ။ စိတ္ေလာၿပီး သူတစ္ပါးသူ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းမၽား ေ႐ွာင္ကၽဥ္ေပးပါ။ အဂါၤသား၊ေသာၾကာသားသမီးမၽား အက်ိဴးမေပးသည့္ အျပင္ဒုကၡေပးသြားတတ္သည္။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ-

ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥ အဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္ (မဂၤလာသုတ္) ရြတ္ဆိုၿပီး ခရီးသြားလာျခင္း အျပာေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊လိေမၼာ္ေရာင္ အဝတ္အထည္မၽားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မၽားကို အေဆာင္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

စိုးမိုးေသာ အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္းမၽားမွာ (ရ၊သ၊ဟ၊န)၊(၃၊ဝ၊၇၊၉)။

အက်ိဴးေပးအေရာင္ – အျပာေရာင္၊ပန္းေရာင္၊လိေမၼာ္ေရာင္

ေဆာင္ရန္ – အစိမ္းေရာင္ရိွေသာ ေကၽာက္စိမ္းရတနာ

ယၾတာ – အိမ္ဘုရာမွ အပတ္တိုင္ မိမိေမြးေန႔တြင္ေမၿမိဳ ႔ပန္း၊ ပိ္န္းပန္း၊ေရႊပန္း၊ရြက္ေလွမၽားကိုေငြပန္းအိုးမၽားႏွင့္ ပူေဇာ္ေပးပါ။ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဝိပႆနာအားထုတ္ျခင္း၊ေက်ာင္းေစတီ တံျမက္စည္း လွဴဒါန္ျခင္း၊ တရားစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းပါ။

တန္ခိုးႀကီးဘုရားမွာ ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၅၄) အခ်ိန္ တနဂၤေႏြနံဘုရားတြင္ ပန္ေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပိး ေပါက္ပန္းျဖဴ (၅)ပြင့္ ကပ္လွဴ ပါ။ တန္ခိုးႀကီးဘုရားတြင္ ေရႊဆိုင္းကပ္လွဴ ေပးပါ။

Credit–ဆရာမင္းသူရ ေဗဒင္ယၾတာ Ph:09751089826

(Unicode)

ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ယခုနှစ် သူများတကာထက်ပို၍ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရမည်။ လုပ်ငန်းဟောင်းမှ အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ကြုံတွေ့ရပြီး လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်လုပ်ကိုင်ပြိး ကြိုးစားသင်ယူပါ။ ကြိုးစားလျှင် ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်သည်။ အထက်လူကြီးတို့၏ မြောက်စားမှုခံရခြင်း၊ အများနှင့် မတူကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင်း မိမိရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မည်။ ယုံကြည်မှုလည်း ရရှိလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှမိမိအား ပြစ်တင်တင်ဝေဖန် ပြောဆိုမှုများအမြဲရှိနေနိုင်ပါသည်။ မကြာမီကာလတွင် မိမိအတွက်အကျိူး ဖြစ်ထွန်းသည့် အခွင်အလမ်း၊ အလုပ်အကိုင်များပါ ရရှိမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက် ၁၃၈၁-ခု ပြာသိုလဆန်း (၇)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ အဝီစိတွင်းတူး၊ မျိူ းစေ့ချ၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ အာမခံ၊ စက်မှုတီထွင်ခြင်း၊ ကျောက်မျက် ရတနာတူးဖော်ခြင်း တို့ကောင်း၏။ (တနင်္ဂနွေဂြိဟ် ဓနုရာသီတွင် တည်ရှိနေ၍ ရှင်ပြု၊နားသ၊လက်ထက်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ် မင်္ဂလာအခါ ရှောင့်သင့်၏)

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၅)ရက် ၁၃၈၁-ခု ပြာသိုလဆုတ်(၆)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ ကြောငြာလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်း၊ ရတနာစူစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း၊ အလှကုန် ပစ္စည်းသစ်များ ဖြန့်ချီခြင်းတို့ကောင်း၏။ (တနင်္ဂနွေဂြိဟ် နံနက်၈နာရီ ၃၃မိနစ်လွန် မကာရရာသီပြောင်းဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက်မင်္ဂလာအခါရ၍၊ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်မင်္ဂလာအခါ ရှောင့်သင့်၏။)

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၂)ရက် ၁၃၈၁-ခု ပြာသိုလဆုတ်(၁၃)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ နံနက် (၉း၃၅) နာရီလွန် ဘုရားပင့်ဆောင်ခြင်း၊ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်းတူ၊ အုတ်မြစ်ချ တိုင်ထူ၊ ရတနာစူးစမ်း ရှာဖွေ့ခြင်းတို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၉) ရက် ၁၃၈၁-ခု တပို့တွဲလဆန်း(၆)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယနေ့ နံနက်(၁၀း၂၈)နာရီလွန် ရှင်ပြု နားသ၊ ဘုရားပင့်၊ ထီးတင်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ မင်္ဂလာအမှုကိစ္စများလုပ်ခြင်း၊ မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊နာမည်မှည့်၊ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူခြင်း တို့ကောင်း၏။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးများ ထီထိုးရန် – အကျိုးပေးဂဏန်း, အက္ခရာများမှာ (ရ၊သ၊ဟ၊န) (၃) အစ (၉) အဆုံး ဖြစ်သည်။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးများ ယခုနှစ်တွင် နှစ်ကူးအစ Januaryလ မှ JUNE လတွင်နေရာသစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ မိမိလုပ်ငန်းခွင်အတွက် ရာထူး၊ ဂုဏ်ထူးတက်ခြင်း၊ နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းရှိရမည်။ သူတစ်ပါးကို အားကိုး၍ မရသောနှစ်ဖြစ်သည်။ အရာရာကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါမှ အဆင်ပြေလာမည်။ သူတစ်ပါးအတွက် လူမှုရေးပြဿနာများ ဖြေရှင်းခြင်း၊ အာမခံခြင်း၊စာချုပ် ချုပ်ဆိုပေးခြင်းများ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ အထူး February, August, September, ဝါလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုများရှိရမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၅)ရက် ၁၃၈၁-ခု ပြာသိုလဆန်း(၁၂)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယနေ့ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူး၊ကင်းပွန်တပ်၊ နာမည်မှည့် သိက္ခာတင်၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊စပ်တူရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ ဧည့်ခံပွဲစတင်ခြင်း၊ လူမှုရေးစကားပြောခြင်း ကောင်း၏။ (စလွယ်တင်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာအတွက် ယုဂ်နှင့် ဂရိုဏ်းမလွတ်ပါ။) (ဘေးမီ ဧကာဒသီ)

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂)ရက် ၁၃၈၁-ခု တပို့တွဲလဆုတ် (၄) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ

ယနေ့ နံနက် (ရး၃၈) နာရီလွန် ဘုရားပင့်ဆောင်ခြင်း၊အနေကဇာတင်ခြင်း၊ ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ ဆည်မြောင်း၊ တံထားပြုပြင်ခြင်း၊ လှေကားတင်၊ကျောက်သွေးလောင်းခြင်းကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက် ၁၃၈၁ – ခု တပို့တွဲလဆုတ်(၁၁)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယနေ့ နံနက်(ရး၃၈)နာရီလွန် ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊လက်ထက်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ ဘုရားပင့်ဆောင်ခြင်း၊အနေကဇာတင်ခြင်း၊ ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်းတူ၊ အုတ်မြစ်ချတိုင်တူ၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊မိတ်ဆွေသစ်ဖွဲ့ခြင်း၊ ဧည့်ခံပွဲစတင်ခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်းတို့ကောင်း၏။

အပေါင်းသင်းတို့မှာ လုပ်ငန်းနှင့် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ရရှိမည်။ အများကိစ္စ၊ အဖွဲ့အစည်းကိစ္စများတွင် ဦးဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးရတတ်သည်။ လူမှုရေးပရဟိတ အထူးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေရတတ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းများ၌ မိမိအား အသုံးချခံအဖြစ် ထည့်သွင်းပါက လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင် လုပ်ကိုင်ပါ။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကျော်ဇောမည်။ ရည်ရွယ်ချက်ထားတိုင်း အတိုက်အခံကြုံပြီးမှ အောင်မြင်မှုရမည်။ လူမျိုးကွဲ လူမျိုးခြားအကျိုး ပေးမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် မတ်လ (၄)ရက် ၁၃၈၁ – ခု တပေါင်းလဆန်း (၁၁)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ရက်ရာဇာ၊ မွန်းလွဲ လူ့ပြည်ပြဿဒါး ယနေ့ နံနက် (၉း၅၀) နာရီ မိနစ်လွန် ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ကျောက်သွေးလောင်းခြင်း၊ ယနေ့ နံနက်(၈) နာရီအတွင်း အဝီစိတွင်းတူး၊ နာမည်မှည့်၊ ခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။

၂၀၂၀-ခုနှစ် မတ်လ (၁၈)ရက် ၁၃၈၁-ခု တပေါင်းလဆုတ်(၁၀)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ၊ မွန်းလွဲ လူ့ပြည်ပြဿဒါး

ယနေ့ နံနက် (၉း၂) နာရီလွန် ဘုရားတည့်၊ ရှင်ပြုနားသ၊ ထီးတင်၊ ထီထိုး၊ နာမည်မှည့်၊ ရတနာစူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူခြင်း၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်၊ အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊ ဧည့်ခံပွဲဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းခရီးသွား ခြင်း တို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် မတ်လ (၁၁,၁၈) ရက် အစိမ်းရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

စီးပွားရေး…

စီးပွားရေး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါက ငွေကြေးရင်းနှီးမှုထက် လူစွမ်းအား အရင်းအနှီးကို ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်သင့်သည်။ စီးပွာရေးအတွက် ပြည်တွင်ပြည်ပ ခရီး မကြာခဏသွားရမည်။ ဓါတ်သတ္တု ရေနံ၊ ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း၊ ထီလုပ်ငန်း အကျိူး မြတ်ရလဒ် ကောင်းကျိူးပေး၍ စတိုးဆိုင်များဖွင့်ခြင်း၊ စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်းမည်။ စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊ မြေလုပ်ငန်း၊ ပွဲစားလုပ်ငန်း၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း၊ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း အခက်ခဲများ အနှောက်အယှက် စီးပွားပြိုင်ဘက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း အကျိုးပေးနည်းလိမ့်မည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၅)ရက် ၁၃၈၂ – ခု ဦးတန်ခူးလဆုတ်(၈)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရက်ရာဇာ၊

ယနေ့ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ ဝိပဿနာအားထုတ်ခြင်း၊ ကျောင်း၊ သိမ်၊ မုဒ်ဦး ရေစက်ချခြင်း၊ ရှင်ပြု ၊ ရဟန်းခံ၊ ကျောင်းစေတီ တံမြက်စည်းလှူ ဒါန်ခြင်း၊ တရားစာအုပ်များ လှူဒါန်းခြင်း ကောင်း၏။

(မဟာသင်္ကြန် ဒုတိယ အကြတ်နေ့)

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၂) ရက် ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန်လဆန်း (၁) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လူ့ပြည် ပြဿ ဒါး

ယနေ့ နံနက်(ရး၂၅)နာရီလွန် ဘုရားအနေ့ကဇာတင်၊ထီးထင်၊ ကြေးသွန်းလောင်းခြင်း၊ မင်္ဂလာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အင်တာဗျူ ခြင်း၊ ရတနာစူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်း၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းခရီးသွားခြင်း တို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၉) ရက် ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန်လဆန်း(၈)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ညစက်(ရး၃၄)နာရီမိနစ်အတွင်းနှင့် ညစက်(၁၀း၉)နာရီ မိနစ်လွန် ဝိဝါဟမင်္ဂလာ အိမ်ပြောင်း၊ အိမ်တတ်၊ ဓာတ်ငွေ့စူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း တို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ (၁,၈)ရက် အနီရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလတွင် မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် နေအိမ်မှ မထွက်မီ မိမိခန္ဓာကိုယ် အရိပ်ကိုကြည်ပြိး သွားပါ။

ပညာရေး…ပညာရေးတွင် မိမိရည်မှန်းချက် အောင်မြင်မှုများ ဆွတ်ခူးနိုင်မည်။ ပညာရေးလောက လိုက်စားနေသူများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုသာ ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်သင့်သော နှစ်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးတွင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ ဝင်လာမည်။ အလုပ်စာမေးပွဲများ၊ အင်တာဗျူးများတွင်လည်း အောင်မြင်မှုများရှိရမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် မေလ (၆) ရက် ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန်လဆန်း (၁၅)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လပြည့်နေ့ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ ဘုရားအနေ့ကဇာတင်၊ ထီးထင်၊ ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူးတို့ကောင်း၏။ (နရသီဟပူဇာ) (ညောင်ရေသွန်းပွဲ)

အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး…

အချစ်ရေး ကောင်းမွန်၍ အချစ်ရေးတွင် အသစ်အဆန်းများ တွေ့ရတတ်သည်။ အနစ်နာခံပြီး ပေးဆပ်မှုများမည်။ အဖိုးတန်လက်ဆောင်များ ရရှိမည်။ အချစ်ရေးတွင် နယ်၊ ရပ်ဝေးမှ ရည်စားတွေ့ရတတ်သည်။ ပျိုရွယ်သူများမေတ္တာ ရေးကံကောင်းပြီး မိမိရည်မှန်းထားသော ချစ်သူများနှင့် မေတ္တာရေးများမည်။ အိမ်ထောင်ရေး အနည်းငယ်ညံ၍ အိမ်ထောင်ရှင်များ မိသားစုအတွက် ငွေကြေးကုန်ကျခြင်း စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ ကြုံတတ်သည်။ မောင်နှမဆွေမျိူးသားချင်းတို့၏ ငြိုငြင်းမှုခံရသော်လည်း ၎င်းတိုကို အကူအညီအထောက်အပံ ပေးနေရမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇွန်လ (၃)ရက် ၁၃၈၂-ခု နယုန်လဆန်း (၁၃)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယနေ့ ဂါမန္တာန်သိဒ္ဓိတင်ခြင်း၊ ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက်၊စေ့စပ်၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ မင်္ဂလာအမှုကိစ္စများဆောင် ရွက်ခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူးခြင်းတို့ကောင်း၏။

(စလွယ်တင် ယုဂ်မလွတ်ပါ) [ညနေ(၄း၅၇)မှညစက်(၈း၃၇)နာရီ မိနစ်အတွင်း ဝိဝါဟမင်္ဂလာပြုလုပ်နိုင်သည်]

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၇)ရက် ၁၃၈၂ – ခု နယုန်လဆုတ်(၁၂) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယနေ့ နံနက်(၈)နာရီအတွင်း ဂါမန္တာန်သိဒ္ဓိတင်ခြင်း၊ အနေကဇာတင်ခြင်း၊ နာမည်မှည့်၊ ကင်းပွန်တပ်၊ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ဆေးဖော်၊ ဆေးခန်းဖွင့် ခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၄) ရက် နို့အစိမ်းရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ၏ အိမ်ထောင်ဘက် တနင်္ဂနွေ,ရာဟု,ကြာသပတေး ထိုနေ့နံသားသမီးနှင့် ပြုထားသူနှင့် အိမ်ထောင်ဘက်အသက် ၂၂နှစ်၊ ၃၀နှစ်၊ ၃၁နှစ်၊ ၃၈နှစ်၊ ၄၆နှစ် ချစ်သူ၊ ရည်းစားအိမ်ထောင်ရှင်များကတော့ အထူးသတိထားသင့် အထူးညံ့ပါလိမ့်မည်။

အိမ်ထောင်ဖက်၏ လက်စားချေ တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရတတ်သည်။ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအမျိုးအနွယ်မိသားစု အတွက်ကြောင့် အပယ်ခံ ဘဝရောက်ရတတ်သည်။ ကြားဝင်နှောက်ယှက်သူပေါ်ပေါက်မည်။ သားသမီးများ၊သူငယ်ချင်းများ ၊ မိသားစုအတွင်း ဒုက္ခပေးတတ်သည်။

မကောင်းမှု ဒူစရိုက်လုပ်ငန်များ၊ ဥပဒေပြစ်မှုမကင်းသော စီးပွားဥစ္စာရှာဖွေ့ရေး လုပ်ငန်းများလည်း မိမိထံ ရောက်ရှိ လာတတ်သည်။ မိမိကံကို ထိမ်းသိမ်းပြီး ဘာသာရေး၊ ဘာဝန၊ ကမ္မဌာန်းထိုင် တရားအားထုတ်ခြင်းနှင့် အလှူအတန်းများ မိမိတတ်နိုင်သလောက် ပေးကမ်း လှူတန်း ဒါနပြုကြပါ။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၈)ရက် ၁၃၈၂ – ခု ပ – ဝါဆိုလဆုတ် (၄)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ၊ မွန်းလွဲ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ နံနက် (၈) နာရီမိနစ်အတွင်း ဘုရားတည်၊ ထီးတင်၊ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက်၊ စေ့စပ်၊ ဆေးခန်းသစ်ဖွင့်ခြင်း၊ထီထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း ၊ အသင်းဖွဲ့စည်းခြင်း တို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်၁၃၈၂-ခု ဒု-ဝါဆိုလဆန်း(၁၀)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ၊ မွန်းလွဲ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ ဘုရားတည်၊ ထီးတင်၊ အနေကဇာတင်ခြင်း၊ ရှင်ပြု၊နားသ၊ စေ့စပ်၊ နေ့လယ်(၁၁း၃၇)နာရီလွန် ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ ရတနာနှင့်ရေနံစူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ နာမည်မှည့်၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ထီထိုး၊ ဆိုင်ဖွင့်၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်း တို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁,၈,၂၉)ရက် အပြာနုရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

အသက်အားဖြင့် ၇နှစ်၊၈နှစ်၊၉နှစ်၊၁၀နှစ်၊၁၂နှစ်၊၁၃နှစ်၊၁၅နှစ်၊၁၆နှစ် ၁၇နှစ်မှာ ၂၁အတွင်းနှင့် ၂၃နှစ် မှာ ၂၉နှစ်၊ ၃၂နှစ် မှာ ၄၀နှစ် အတွင်းထိုနှစ်တွေ့က… စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေး အားများဖြင့် ကံကောင်းပါတယ်။

ကျောင်းပညာရေး အားကစားဆု၊ စာပေထူးချွန်ဆုနှင့် ဘွဲ့လွန်၊ ဒီဂရီဘွဲ့များ ပြည်ပပညာရပ်၊ ဘာသာခြားရပ်များအောင်မြင်မည်။ အထက်လူကြီးတစ်ဦးရဲ့ အထောက်အပံ ပညာရေးစရိတ်ရရှိမည်။ မိမိတိုကံဇာတာ အထက်လူကြီးတို့၏ မြောက်စားမှုခံရခြင်း၊ ယုံကြည်မှုလည်း ရရှိလိမ့်မည်။

ပြည်ပပညာသင်သွားကိန်းရှိ၊ အလုပ်နေရာ၊ ဌာနေကောင်း ရာထူးတိုး၊ နယ်ခြားနယ်ဝေး၊ နယ်စပ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရတတ်သည်။ အရင်းနှီးဆုံး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် တွဲဖက်၍ဆောင်ရွက်ရမည်။ မိမိအောင်မြင်မှုကို သူတစ်ပါးသိက္ခာကျဆင်းအောင် ဆောင်ရွက် တတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် အသိုင်းအဝိုင်းဆွေမျိုးများ၏ စကားများကြောင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့တတ်သည်မို့ သတိပြုပါ။ အိုးအိမ်၊ ခြံမြေ ပိုင်ဆိုင်မည်။ အတွင်းပစ္စည်းဂရုစိုက်ပါ။ အခိုးခံရခြင်း၊ ကျပျောက်ခြင်းနှင့်လူလိမ့်၊ လူယှက်မှု ကြုံတွေရတတ်သည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၂) ရက် ၁၃၈၂ – ခု ဒု – ဝါဆိုလဆုတ် (၉)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ၊ မွန်းလွဲ လူ့ပြည်ပြဿဒါး ဝါရမိတ္တု

ယနေ့ နံနက် (၉း၄၁) နာရီအတွင်း ဘုရားအနေ့ကဇာတင်၊ စေတီပုထိုးပြုပြင်ခြင်း၊ မုဒ်ဦးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ စာပေကျမ်းဂန်ပြုစုခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ အာမခံ၊ ထီထိုး၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း။ လူမှုရေးစကားပြောခြင်း တို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၅,၉,၁၉)ရက် ရွှေအိုးရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

အသက် ၁နှစ်၊ ၃နှစ်၊ ၆နှစ်၊ ၁၄နှစ်၊ ၁၈နှစ် ၂၂နှစ်ထိုနှစ်တွေ့က…ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကံဇာတာညံပါမည်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ မိမိအိမ်စီးပွားရေနှင့် အိမ်၊ မိသားစု အပူကြောင့် ပညာအစွမ်လျော့နည်း သွားတတ်သည်။ မိဘစကားနားမထောင်ခြင်း၊ အပျော်အပါး အပေါင်းသင့်မက်ခြင်း၊ အပေါင်းသင်းမှား ဒုက္ခရောက်ခြင်းတို့ကြောင့် မိမိသားသမီးတို့အတွက် စိတ်ပူပန်မှုကြုံတွေ့ရမည်။ ရေအန္တရယ် ရေနွေးပူ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အထူးကိုင်တွင်သင့်သလို ကလေးငယ်များ အထူးဂရုပြုပါ။ကျန်းမာရေး မကြာခဏချူချာတတ်သည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၈)ရက် ၁၃၈၂ – ခု သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၂) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယနေ့ ဘုရားအနေ့ကဇာတင်၊ ထီးထင်၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း၊ နာမည်မှည့်၊ မင်္ဂလာအမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊နေ့စက်(၃ း၂၅) အဝီစိတွင်းတူးခြင်း၊ ရေကြောင်းခရီးသွားခြင်း တို့ကောင်း၏။

အသက်အားဖြင့် ၁၈နှစ်၊ ၁၉နှစ် ၂၂နှစ်၊၃၀နှစ်၊၃၈နှစ်၊၄၆နှစ်၊၅၄နှစ် ထိုနှစ်တွေက..စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး ကံဇာတာညံ့ပါမည်။ မကြာခဏခရီးသွားရခြင်း၊ ပရဟိတာလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းများရှိမည်။

ရင်းနှီးသောသူများနှင့် မိမိအကြား အယူအဆသဘောထား မကိုက်မှုများကြုံရမည်။ အမွေကိစ္စရပ်များ ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ အချစ်ရေးတွင် စွတ်စွဲမှုအမျိူးမျိူး ခံရကိန်းကြုံမည်။လူငယ်လူရွယ်များ အချစ်ရေးတွင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် ခက်ခဲမည်။ လူငယ်လူရွယ်များ ချစ်သူ၏ အဖြေကို စောင့်နေရင့် မိမိအချိန်များ ကုန်ခမ်းသွားလိမ့်မည်။

လူငယ်လူရွယ်များအတွက် အချစ်ရေးကို ဦးစားမပေးသင့်ပါ။ လူ့အခွင့်အရေးများ နစ်နာဆုံးရှုံး ဖျက်ဆီးခံရနိုင်ဖွယ်ရှိနေသည်။ မည်သူကိုမျှ ယုံကြည်၍မရပါ။တစ်ခါတစ်ရံ မိမိကိုယ်ကိုသော်၎င်း၊ စိတ်အလိုမကျခြင်းလည်း ဖြစ်ရတတ်သည်။ ငွေကြေးကုန်ကျများလည်းရှိမည်။

ကျန်းမာရေးကြောင့် ကျောင်းပညာရေး၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်များ စာဖြေစာမေးပွဲ နှောင့်နှေးမည်။ အနှောင့်ယှက်အမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်းရေး ကသိကအောက် အထစ်အငေါ့ဖြစ်ခြင်း၊မကြာခဏ တကျက်ကျက် စကားများ ပြဿနာတတ် အငြင်းအခုံပြုလုပ်၍ ခေတ္တယာယီခွဲရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စအတွက် ငွေကြေးကုန်ကျမှုများမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၆)ရက် ၁၃၈၂ – ခု နတ်တော်လဆန်း (၂) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ

ဘုရားတည်၊ ရှင်ပြု၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ထီထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း ရတနာသွေးခြင်း၊ ဘာသာ ရေးစကားပြောခြင်းတို့ ကောင်း၏။ (တနင်္ဂနွေဂြိဟ် နံနက်၇နာရီ ၃မိနစ်လွန် ဓနုရာသီပြောင်းဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက်မင်္ဂလာအခါရ၍၊ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ် မင်္ဂလာအခါ တစ်လရှောင့်သင့်၏။) (ဆူမီးပူဇော်ပွဲ)

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက် ၁၃၈၂ – ခု နတ်တော်လဆုတ် (၁) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ

ယနေ့ နံနက် (၁၀း၁၀) နာရီ မိနစ်အတွင်း ဘုရားအနေ့ကဇာတင်၊ ထီးထင်၊ မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ လှေကားတင်၊ ကျောက်သွေးလောင်း၊ ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊ ရတာနာကျောက် အရောင်တင်ခြင်း၊ သွေးခြင်း၊ အိမ်သစ်ပြောင်း၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ ထီးထိုး၊ငွေးကြေးချေးဌားခြင်း၊ ဆေးဝါဖော်စပ်ခြင်း တို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၆,၃၀)ရက် ကြက်သွေးရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကိုရှောင်လွဲနိုင်ရန် ခရီးသွားလာပါ။ ကျန်းမာရေး…လူပျိူ နာရောဂါ၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ၊ လျှာရောဂါ၊ ဝမ်းချူပ်၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊ နှလုံး၊ အကြောအဆစ် ရောင်ရမ်းသော ရောဂါဝေဒနာ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အထူးသတိရမည်က..အစိုးရဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သောအလုပ်အကိုင်များ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ စိတ်လောပြီး သူတစ်ပါးသူ အကူအညီဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းများ ရှောင်ကျဉ်ပေးပါ။ အဂါၤသား၊သောကြာသားသမီးများ အကျိူးမပေးသည့် အပြင်ဒုက္ခပေးသွားတတ်သည်။

ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ-

ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းကိစ္စ အဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင် (မင်္ဂလာသုတ်) ရွတ်ဆိုပြီး ခရီးသွားလာခြင်း အပြာရောင်၊ ပန်းရောင်၊လိမ္မော်ရောင် အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။

စိုးမိုးသော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများမှာ (ရ၊သ၊ဟ၊န)၊(၃၊ဝ၊၇၊၉)။

အကျိူးပေးအရောင် – အပြာရောင်၊ပန်းရောင်၊လိမ္မော်ရောင်

ဆောင်ရန် – အစိမ်းရောင်ရှိသော ကျောက်စိမ်းရတနာ

ယတြာ – အိမ်ဘုရာမှ အပတ်တိုင် မိမိမွေးနေ့တွင်မေမြို့ပန်း၊ ပိန်းပန်း၊ရွှေပန်း၊ရွက်လှေများကိုငွေပန်းအိုးများနှင့် ပူဇော်ပေးပါ။ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ ဝိပဿနာအားထုတ်ခြင်း၊ကျောင်းစေတီ တံမြက်စည်း လှူဒါန်ခြင်း၊ တရားစာအုပ်များ လှူဒါန်းပါ။

တန်ခိုးကြီးဘုရားမှာ မွေးနေ့ နံနက် (၉း၅၄) အချိန် တနင်္ဂနွေနံဘုရားတွင် ပန်ရောင်ဝတ်ဆင်ပြိး ပေါက်ပန်းဖြူ (၅)ပွင့် ကပ်လှူ ပါ။ တန်ခိုးကြီးဘုရားတွင် ရွှေဆိုင်းကပ်လှူ ပေးပါ။

Credit–ဆရာမင်းသူရ ဗေဒင်ယတြာ Ph:09751089826

အိမ်နီးပါးချင်းတွေကို ကုသိုလ်ယူ ဝေငှဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစု အပျော်မုန့်လုပ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွက် ရွှေရင်အေးလုပ်နည်း။

(Zawgyi)

အိမ္နီးပါးခ်င္းေတြကို ကုသိုလ္ယူ ေဝငွဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိသားစု အေပ်ာ္မုန္႔လုပ္စားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရႊရင္ေအးလုပ္နည္း

ေရႊရင္ေအးလုပ္နည္း

အုန္းသီး – ၇ လံုး

ေကာက္ညွင္း – ႏို႔ဆီ ၄ ဘူး

မုန္႔လက္ေဆာင္းဖတ္ – တျပည္

သာကူေစ့ – ၂၅က်ပ္သား

ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ – အထုပ္ၾကီး ၁ထုပ္

ေပါင္မုန္႔ – အခ်ပ္ ၅၀

သၾကား – ၁ပိႆာ ႏွင့္ ၂၅က်ပ္သား

နည္းနည္း လက္ဝင္တဲ့ အပိုင္းကေတာ့ ေက်ာက္ေက်ာက်ိဳဖို႔ပါပဲ။ ေက်ာက္ေက်ာမက်ိဳခင္ သၾကားေတြကို အိုးတလံုးထဲထည့္ျပီး ေရနဲ႔က်ိဳလို႔ အမႈန္အမိႈက္ေတြကို စစ္ထုတ္ပါ။ ျပီးမွ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔၊ အုန္းႏို႔တို႔နဲ႔ေရာျပီး မီးေအးေအးနဲ႔ ေမႊျပီးတည္ေပးရပါမယ္။ ေက်ာက္ေက်ာရည္ေတြ အမွ်င္တန္းျပီး ပ်စ္စျပဳလာျပီဆိုရင္ေတာ့ ဗန္းတခ်ပ္ထဲ ေလာင္းခ်ျပီး အေအးခံထားရပါမယ္။

ေနာက္တဆင့္အေနနဲ႔ သာကူခ်က္ရပါမယ္။ သာကူေစ့ေတြကို ပြက္ပြက္ဆူ ေရေႏြးအိုးထဲကို ထည့့္ျပီး ဇြန္းနဲ႔ ခပ္သာသာ ေမႊေပးပါ။ သာကူေစ့ေတြ ခဲမသြားေစဖို႔ အဆက္မျပတ္ ေမႊေပးဖို႔လိုပါတယ္။ သာကူေစ့ေတြ ေၾကမကုန္ဖို႔လည္း သတိျပဳပါ။ သာကူေစ့ေတြ ႏူးလာျပီဆိုရင္ေတာ့ ဇကာတခ်ပ္ထဲ သြန္စစ္ခ်လို႔ ေရေအးနဲ႔ ေလာင္းေပးရပါမယ္။

ေကာက္ညွင္းခ်က္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ ထမင္းေရခန္း ခ်က္သလိုပါပဲ။ ေရနည္းနည္းေလွ်ာ့့ျပီး ထည့္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ေရႊရင္ေအးမွာ ပါဝင္တဲ့ အဆာပလာေတြ စံုျပီဆိုရင္ေတာ့ ဆမ္းစားရမယ့္ အုန္းႏို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ရပါမယ္။ ညွစ္ျပီးသားအုန္းႏို႔ထဲကို သၾကားရည္ကို ေရာစပ္ပါ။ အီဆိမ့္ဆိမ့္အရသာကို ၾကိဳက္တတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏို႔စိမ္းေလးတဘူးေလာက္ေဖာက္ျပီးလည္း ထည့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ပြဲ ၅၀ စာအတြက္ေတာ့ ႏို႔စိမ္း ၃ဘူးေလာက္ လိုမွာပါ။

အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီ ဆိုရင္ေတာ့ ေဇာက္ပါတဲ့ ပန္းကန္တလံုးထဲမွာ ေပါင္မုန္႔တခ်ပ္၊ ေကာက္ညွင္းတဇြန္း၊ သာကူေစ့တဇြန္း၊ ေက်ာက္ေက်ာတံုးအနည္းငယ္တို႔ကို ျပင္ဆင္ျပီးထည့္လို႔ အသင့္စပ္ထားတဲ့ ေရခဲစိမ္အုန္းႏို႔ရည္ေအးေအးေလးဆမ္းျပီး စားလိုက္ရင္ေတာ့ ေႏြရာသီရဲ႕ အပူေတြ အေမာေတြကို ေမ့ပစ္လိုက္ႏိုင္မယ့္ ေရႊရင္ေအး ခ်ိဳခ်ိဳေအးေအးေလးတစ္ပြဲက အသင့္ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊရင္ေအးအတြက္ လုပ္ပံုလုပ္နည္းေတြ သိျပီဆိုရင္ေတာ့ ေႏြရာသီ သၾကၤန္ပိတ္ရက္ေတြမွာ အိမ္မွာ နားနားေနေနနဲ႔ မိသားစု အေပ်ာ္မုန္႔လုပ္စားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္နီးပါးခ်င္းေတြကို ကုသိုလ္ယူ ေဝငွဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပျပီလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

Credit-Original Uploader

(Unicode)

အိမ်နီးပါးချင်းတွေကို ကုသိုလ်ယူ ဝေငှဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစု အပျော်မုန့်လုပ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွှေရင်အေးလုပ်နည်း

ရွှေရင်အေးလုပ်နည်း

အုန်းသီး – ၇ လုံး

ကောက်ညှင်း – နို့ဆီ ၄ ဘူး

မုန့်လက်ဆောင်းဖတ် – တပြည်

သာကူစေ့ – ၂၅ကျပ်သား

ကျောက်ကျောမှုန့် – အထုပ်ကြီး ၁ထုပ်

ပေါင်မုန့် – အချပ် ၅၀

သကြား – ၁ပိဿာ နှင့် ၂၅ကျပ်သား

နည်းနည်း လက်ဝင်တဲ့ အပိုင်းကတော့ ကျောက်ကျောကျိုဖို့ပါပဲ။ ကျောက်ကျောမကျိုခင် သကြားတွေကို အိုးတလုံးထဲထည့်ပြီး ရေနဲ့ကျိုလို့ အမှုန်အမှိုက်တွေကို စစ်ထုတ်ပါ။ ပြီးမှ ကျောက်ကျောမှုန့်၊ အုန်းနို့တို့နဲ့ရောပြီး မီးအေးအေးနဲ့ မွှေပြီးတည်ပေးရပါမယ်။ ကျောက်ကျောရည်တွေ အမျှင်တန်းပြီး ပျစ်စပြုလာပြီဆိုရင်တော့ ဗန်းတချပ်ထဲ လောင်းချပြီး အအေးခံထားရပါမယ်။

နောက်တဆင့်အနေနဲ့ သာကူချက်ရပါမယ်။ သာကူစေ့တွေကို ပွက်ပွက်ဆူ ရေနွေးအိုးထဲကို ထည့်ပြီး ဇွန်းနဲ့ ခပ်သာသာ မွှေပေးပါ။ သာကူစေ့တွေ ခဲမသွားစေဖို့ အဆက်မပြတ် မွှေပေးဖို့လိုပါတယ်။ သာကူစေ့တွေ ကြေမကုန်ဖို့လည်း သတိပြုပါ။ သာကူစေ့တွေ နူးလာပြီဆိုရင်တော့ ဇကာတချပ်ထဲ သွန်စစ်ချလို့ ရေအေးနဲ့ လောင်းပေးရပါမယ်။

ကောက်ညှင်းချက်ဖို့အတွက်ကတော့ ထမင်းရေခန်း ချက်သလိုပါပဲ။ ရေနည်းနည်းလျှော့ပြီး ထည့်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ရွှေရင်အေးမှာ ပါဝင်တဲ့ အဆာပလာတွေ စုံပြီဆိုရင်တော့ ဆမ်းစားရမယ့် အုန်းနို့အတွက် ပြင်ဆင်ရပါမယ်။ ညှစ်ပြီးသားအုန်းနို့ထဲကို သကြားရည်ကို ရောစပ်ပါ။ အီဆိမ့်ဆိမ့်အရသာကို ကြိုက်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ နို့စိမ်းလေးတဘူးလောက်ဖောက်ပြီးလည်း ထည့်နိုင်ပါသေးတယ်။ ပွဲ ၅၀ စာအတွက်တော့ နို့စိမ်း ၃ဘူးလောက် လိုမှာပါ။

အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဇောက်ပါတဲ့ ပန်းကန်တလုံးထဲမှာ ပေါင်မုန့်တချပ်၊ ကောက်ညှင်းတဇွန်း၊ သာကူစေ့တဇွန်း၊ ကျောက်ကျောတုံးအနည်းငယ်တို့ကို ပြင်ဆင်ပြီးထည့်လို့ အသင့်စပ်ထားတဲ့ ရေခဲစိမ်အုန်းနို့ရည်အေးအေးလေးဆမ်းပြီး စားလိုက်ရင်တော့ နွေရာသီရဲ့ အပူတွေ အမောတွေကို မေ့ပစ်လိုက်နိုင်မယ့် ရွှေရင်အေး ချိုချိုအေးအေးလေးတစ်ပွဲက အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။

ရွှေရင်အေးအတွက် လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေ သိပြီဆိုရင်တော့ နွေရာသီ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်တွေမှာ အိမ်မှာ နားနားနေနေနဲ့ မိသားစု အပျော်မုန့်လုပ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်နီးပါးချင်းတွေကို ကုသိုလ်ယူ ဝေငှဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။

Credit-Original Uploader

ဘဝတူ ေတာင္သူမ်ား ပိုးသတ္ေဆးကို ေဈးႀကီးေပးဝယ္သုံးေနရတာ ေလ်ာ့ခ်ႏိူင္မယ့္ ‌ေအာင္ျမင္စြာကိုယ္တိုင္‌သုံး‌ေနတဲ့နည္း။

(Zawgyi)

ဘဝတူ ေတာင္သူမ်ား ပိုးသတ္ေဆးကို ေဈးႀကီးေပးဝယ္စရာမလိုဘဲ ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရတဲ့နည္း

ဘဝတူ ေတာင္သူလယ္သမားအတြက္ စပါးေဈး သီးႏွံေဈး က်ေနတဲ့အတြက္ သြင္းအားစုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ေဈးႀကီးေပးဝယ္ သုံးေနရတာေတြကို ေလ်ာ့ခ်ႏိူင္ေအာင္ ဓာတုအႏၲရယ္လဲ ကင္းလြတ္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္စမ္းသပ္သုံးစြဲေနတာ ၂ႏွစ္ စပါးရာသီ ၄ ရာသီ ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ အစြမ္းထက္တဲ့ ေဆး႐ြက္ႀကီး ပိုသတ္ေဆးကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ သုံးစြဲခ်င္းျဖင့္ သြင္းအားစုသက္သာၿပီး အက်ိဳးအမ်ားႀကီး ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။

ေဆး႐ြက္ႀကီးေဖာ္စပ္ပုံကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ေဖာ္ျပေရးေပးပါမယ္ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းမ်ား

(၁) မိုးၿဗဲ ဒယ္ ၁ လုံး ေရ ၅ ဂါလံ ဆန႔္ ဒယ္ျဖစ္ရပါမည္

(၂) ထင္း နဲ႔မီးဖို

(၃) ေဆး႐ြက္ႀကီး ၁ ပိသာ (ကုန္က်ေငြ ၄၀၀၀က်ပ္ခန႔္) ေဆး႐ြက္ႀကီးကိုေနလွန္းၿပီးက်ိဳလွ်င္အရည္ေပ်ာ္ ျမန္ေအာင္ ႏုတ္ႏုတ္စင္းထားပါ

(၄) ေ႐ႊဝါဆပ္ျပာ ၆ ပိုင္း( ကုန္က်ေငြ ၁၂၀၀က်ပ္ခန႔္)

က်ိဳလွ်င္အရည္ေပ်ာ္ျမန္ေအာင္ ဓါးႏွင့္ပါးပါးလွီးထားပါ အားလုံးျပည့္စုံရင္ ေရ ၅ ဂါလံကို မိုးၿဗဲထဲထဲ့ၿပီးေရဆူေအာင္က်ိဳပါ။

ေဆး႐ြက္ႀကီး ၁ ပိသာထည့္က်ိဳပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေရျပန္ဆူလွ်င္ေ႐ႊဝါဆပ္ျပာ ပါးပါးလွီးထားတာထည့္ၿပီး ဆပ္ျပာေပ်ာ္ၿပီဆိုလွ်င္ မီးဖိုေပၚမွခ်ၿပီး အေအးနည္းနည္းခံပါ။

အပူနည္းနည္းခ်န္ၿပီး မိုးၿဗဲဒယ္ထဲမွ ေကာ္ပုံး သို႔မဟုတ္အစဥ္ေျပတဲ့ ထည့္စရာထဲ ဇာျဖင့္အရည္စစ္ယူပါ။ နည္းနည္းေတာ့ ပူပါမည္ သတိထားပါ။ ေအးလွ်င္ အရည္ညႇစ္လို႔မေကာင္းလို႔ပါ ရရွိအရည္ ၃ ဂါလံခန႔္ရပါမည္။

အဖက္မ်ားကိုလဲ ေနလွန္းၿပီး အျခားအပင္ေတြ အေျခမွာထားၿပီး ပိုးသတ္ေဆးလုပ္လို႔ရပါသည္။ ေကာ္ပုံထဲထည့္ သိမ္းထားလွ်င္ ေလဟာနယ္ထားပါ။ အဖုံးကို မၾကာခဏဖြင့္ေပးပါ။

ရက္အတန္ၾကာလွ်င္ အဖုံးပိတ္ထားလို႔ ရပါၿပီ။ ရရွိေဆးအရည္ကို ေဆးဖ်န္းပုံး ၄ဂါလံ ပုံးဆိုရင္ ေရသန္းဗူးခြံ ၁ လီတာ ဗူးနဲ႔ ၁ ဗူးထည့္သုံးၿပီး ပိုးက်ေနတဲ့ စပါးခင္းေတြမွာ ဖ်န္းေပးပါ။

ပိုးမထြက္ေသးလွ်င္ ၂ ရက္ေလာက္ေနရင္ ထပ္ဖ်န္းပါ ေသခ်ာေပါက္ ပိုးထြက္ပါမည္။ မေက်နပ္ေသးရင္ ၃ ႀကိမ္ဖ်န္းေပါ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ခ်င္လွ်င္ ေျမဆီေကြၽးၿပီး ၂ ရက္၃ ရက္ေနရင္ႀကိဳဖ်န္းလွ်င္ ပိုးလုံးဝ မက်ပါဘူး လက္ေတြ စမ္းသပ္သုံးစြဲၿပီးပါၿပီ ခ႐ုက်လွ်င္လဲ ေရေလ်ာ့ၿပီး ေဆးျပင္းျပင္းသုံးၿပီး ဖ်န္းေပးပါ ခ႐ုပါေသပါသည္။

ဘဝတူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအက်ိဳးေမ်ာ္ကိုး၍ ကုန္က်ေငြနည္းနည္းနဲ႔ ပိုးသတ္ေဆး ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ သုံးစြဲေစခ်င္ပါသည္။

ကုန္က်ေငြ စုစုေပါင္း၆၀၀၀ ခန႔္ျဖင့္ေဆးရည္ ၃ ဂါလံရပါမည္ ေပါေပါမ်ားမ်ား သုံးစြဲလို႔ရပါသည္။ ေဆး႐ြက္ႀကီး ဆပ္ျပာေဆးရည္စားမိတဲ့ပိုး တစ္ခါထဲ မ်ိဳးျပဳတ္သြားမယ္ ပိုးေတြအားလုံးေရွာသြားေစရမယ္။

အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Credit-Tuntun Lin

(Unicode)

ဘဝတူ တောင်သူများ ပိုးသတ်ဆေးကို ဈေးကြီးပေးဝယ်စရာမလိုဘဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်း

ဘဝတူ တောင်သူလယ်သမားအတွက် စပါးဈေး သီးနှံဈေး ကျနေတဲ့အတွက် သွင်းအားစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးများကို ဈေးကြီးပေးဝယ် သုံးနေရတာတွေကို လျော့ချနိူင်အောင် ဓာတုအန္တရယ်လဲ ကင်းလွတ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်စမ်းသပ်သုံးစွဲနေတာ ၂နှစ် စပါးရာသီ ၄ ရာသီ ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ ဆေးရွက်ကြီး ပိုသတ်ဆေးကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ် သုံးစွဲချင်းဖြင့် သွင်းအားစုသက်သာပြီး အကျိုးအများကြီး ဖြစ်ထွန်းပါတယ်။

ဆေးရွက်ကြီးဖော်စပ်ပုံကို နားလည်လွယ်အောင် ဖော်ပြရေးပေးပါမယ် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများ

(၁) မိုးဗြဲ ဒယ် ၁ လုံး ရေ ၅ ဂါလံ ဆန့် ဒယ်ဖြစ်ရပါမည်

(၂) ထင်း နဲ့မီးဖို

(၃) ဆေးရွက်ကြီး ၁ ပိသာ (ကုန်ကျငွေ ၄၀၀၀ကျပ်ခန့်) ဆေးရွက်ကြီးကိုနေလှန်းပြီးကျိုလျှင်အရည်ပျော် မြန်အောင် နုတ်နုတ်စင်းထားပါ

(၄) ရွှေဝါဆပ်ပြာ ၆ ပိုင်း( ကုန်ကျငွေ ၁၂၀၀ကျပ်ခန့်)

ကျိုလျှင်အရည်ပျော်မြန်အောင် ဓါးနှင့်ပါးပါးလှီးထားပါ အားလုံးပြည့်စုံရင် ရေ ၅ ဂါလံကို မိုးဗြဲထဲထဲ့ပြီးရေဆူအောင်ကျိုပါ။

ဆေးရွက်ကြီး ၁ ပိသာထည့်ကျိုပါ။ ပြီးလျှင် ရေပြန်ဆူလျှင်ရွှေဝါဆပ်ပြာ ပါးပါးလှီးထားတာထည့်ပြီး ဆပ်ပြာပျော်ပြီဆိုလျှင် မီးဖိုပေါ်မှချပြီး အအေးနည်းနည်းခံပါ။

အပူနည်းနည်းချန်ပြီး မိုးဗြဲဒယ်ထဲမှ ကော်ပုံး သို့မဟုတ်အစဉ်ပြေတဲ့ ထည့်စရာထဲ ဇာဖြင့်အရည်စစ်ယူပါ။ နည်းနည်းတော့ ပူပါမည် သတိထားပါ။ အေးလျှင် အရည်ညှစ်လို့မကောင်းလို့ပါ ရရှိအရည် ၃ ဂါလံခန့်ရပါမည်။

အဖက်များကိုလဲ နေလှန်းပြီး အခြားအပင်တွေ အခြေမှာထားပြီး ပိုးသတ်ဆေးလုပ်လို့ရပါသည်။ ကော်ပုံထဲထည့် သိမ်းထားလျှင် ေလဟာနယ်ထားပါ။ အဖုံးကို မကြာခဏဖွင့်ပေးပါ။

ရက်အတန်ကြာလျှင် အဖုံးပိတ်ထားလို့ ရပါပြီ။ ရရှိဆေးအရည်ကို ဆေးဖျန်းပုံး ၄ဂါလံ ပုံးဆိုရင် ရေသန်းဗူးခွံ ၁ လီတာ ဗူးနဲ့ ၁ ဗူးထည့်သုံးပြီး ပိုးကျနေတဲ့ စပါးခင်းတွေမှာ ဖျန်းပေးပါ။

ပိုးမထွက်သေးလျှင် ၂ ရက်လောက်နေရင် ထပ်ဖျန်းပါ သေချာပေါက် ပိုးထွက်ပါမည်။ မကျေနပ်သေးရင် ၃ ကြိမ်ဖျန်းပေါ့ ကြိုတင်ကာကွယ်ချင်လျှင် မြေဆီကျွေးပြီး ၂ ရက်၃ ရက်နေရင်ကြိုဖျန်းလျှင် ပိုးလုံးဝ မကျပါဘူး လက်တွေ စမ်းသပ်သုံးစွဲပြီးပါပြီ ခရုကျလျှင်လဲ ရေလျော့ပြီး ဆေးပြင်းပြင်းသုံးပြီး ဖျန်းပေးပါ ခရုပါသေပါသည်။

ဘဝတူ တောင်သူလယ်သမားများ အကျိုးမျော်ကိုး၍ ကုန်ကျငွေနည်းနည်းနဲ့ ပိုးသတ်ဆေး ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ် သုံးစွဲစေချင်ပါသည်။

ကုန်ကျငွေ စုစုပေါင်း၆၀၀၀ ခန့်ဖြင့်ဆေးရည် ၃ ဂါလံရပါမည် ပေါပေါများများ သုံးစွဲလို့ရပါသည်။ ဆေးရွက်ကြီး ဆပ်ပြာဆေးရည်စားမိတဲ့ပိုး တစ်ခါထဲ မျိုးပြုတ်သွားမယ် ပိုးတွေအားလုံးရှောသွားစေရမယ်။

အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

Credit-Tuntun Lin

ဘယ်လိုလုပ်လုပ် မနိုင်တဲ့ အိမ်ကကြွက်တွေကို ဒီလိုနှင်ကြည့်ပါ။ ဘယ္လိုလုပ္လုပ္ မႏိုင္တဲ့ အိမ္ကၾကြက္ေတြကို ဒီလိုႏွင္ၾကည့္ပါ။

(Zawgyi)

ႂကြက္ႏွင္ၾကရေအာင္။

ႂကြက္ေသတစ္ခု၊ အရင္းျပဳ

ႂကြက္နား႐ြက္၊ ဝက္တပ္

ေၾကာင္မရွိ၊ ႂကြက္ထ

ေၾကာင္အို၊ ႂကြက္မေလး

ႂကြက္မႏိုင္၊ က်ီမီးနဲ႔ရႈိ႕ စတဲ့ စကားပုံေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလို ညီငယ္၊ ညီမငယ္တို႔ အိမ္မွာလည္း ႂကြက္ေသာင္းက်န္းေတြနဲ႔ နဘမ္းလုံးေနရသလားဟင္။ “ေၾကာင္မရွိ၊ ႂကြက္ထ” စကားနဲ႔အညီ ႂကြက္အဟန႔္ေလးျဖစ္ေအာင္ ေၾကာင္ေမြးလိုက္ေပမယ့္ ႏွာေခါင္းေရွ႕က ႂကြက္ေျပးတာေတာင္ မသိလိုက္တဲ့ ေၾကာင္ပ်င္းႀကီးေတြက ရွိေသး။ တခါခါ ေၾကာင္စာပန္းကန္ထဲ ဝင္စားေနတဲ့ႂကြက္ကို ေစာင့္ေၾကာင့္ကေလးထိုင္ၾကည့္ၿပီး ပီတိပြားေနျပန္တဲ့ ေဝသႏၲရာေၾကာင္မ်ိဳးနဲ႔ တိုးတတ္ေသး။ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ႂကြက္ခုတ္ေတာ္ေတာ္ ေၾကာင္မဝင္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ဘီ႐ိုအႀကိဳအၾကားထဲ အသိုက္ဖြဲ႕ၿပီးကိုက္ဖဲ့တတ္တဲ့ႂကြက္စူပါေတြကလဲ ဒုနဲ႔ေဒး။ အမေလး……ကိုကိုအမွတ္တရဝယ္ေပးထားတဲ့ လက္ပတ္နာရီသားေရႀကိဳးေလး ကိုက္ျဖတ္ထားလိုက္ၿပီ စိတ္မေကာင္းလိုက္တာ ကိုကိုရယ္။ ဟိုက္….သြားၿပီ ခ်စ္ေလးဝယ္ေပးထားတဲ့ ဖုန္းကာဗာ ႂကြက္ကိုက္ရာႀကီးနဲ႔ဟ။

ဒီလိုျဖစ္ေနၾကတာကို ေျဖရွင္းၾကစို႔။ ၾကြက္ေထာင္ပုံးမွာ ခရမ္းခ်ဥ္သီး အမွည့္တလုံးထည့္၊ အရွင္တေကာင္ ရေအာင္ဖမ္းေနာ္။ အဲဒီႂကြက္အရွင္ကို ေရေဖ်ာ္ထားတဲ့ရွိန္းခိုနဲ႔ တစ္ကိုယ္လုံးအႏွံ႔လိမ္းၿပီး လႊတ္ေပးလိုက္သိလား။ (၃-၄)ရက္အတြင္းမွာ အထုပ္အပိုးေလးေတြကိုယ္စီနဲ႔ အၿပီးေျပာင္းထြက္ခြာသြားမယ့္ ႂကြက္ေတြကို ေတြ႕ၾကရမယ္ကြ။ “ႂကြက္မႏိုင္လို႔ က်ီကိုမီးရႈိ႕” စရာလိုေသးလို႔လားဟင္။

အင္း ရွင္းျပစရာနဲ႔ အႀကံျပဳစရာေလး က်န္သြားသကြယ္။ ႂကြက္ေတြဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းေျပးရသလဲဆိုေတာ့ ဖမ္းမိၿပီး ရွိန္းခိုလိမ္းေပးလိုက္တဲ့ ႂကြက္ကရလာတဲ့ ရွိန္းခိုအနံ႔ေၾကာင့္ေပါ့။ အဲ့ဒီအနံ႔ကိုႂကြက္ေတြက မခံႏိုင္ဘူးေလ။ အႀကံေပးခ်င္တာကေတာ့ ႂကြက္ေထာင္ပုံးထဲက ႂကြက္အရွင္ကို ဖမ္းၿပီးရွိန္းခိုသုတ္ဘို႔ အခက္အခဲရွိရင္ ဒီလိုလုပ္ပါလား။ အသင့္ေဖ်ာ္ထားတဲ့ ရွိန္းခိုအရည္ကို ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္ေတြမွာသုံးတဲ့ စပေရးဘူးထဲထည့္ၿပီး ႂကြက္ေထာင္ပုံးထဲမွာတင္ ႂကြက္ရဲ႕တစ္ကိုယ္လုံး ႐ႊဲ႐ႊဲေလးစိုသြားေအာင္ ျဖန္းပစ္လိုက္ပါ။

Credit-(နဂါးႏိုင္)

(Unicode)

ကြွက်နှင်ကြရအောင်။

ကြွက်သေတစ်ခု၊ အရင်းပြု

ကြွက်နားရွက်၊ ဝက်တပ်

ကြောင်မရှိ၊ ကြွက်ထ

ကြောင်အို၊ ကြွက်မလေး

ကြွက်မနိုင်၊ ကျီမီးနဲ့ရှို့ စတဲ့ စကားပုံတွေ အများကြီးရှိသလို ညီငယ်၊ ညီမငယ်တို့ အိမ်မှာလည်း ကြွက်သောင်းကျန်းတွေနဲ့ နဘမ်းလုံးနေရသလားဟင်။ “ကြောင်မရှိ၊ ကြွက်ထ” စကားနဲ့အညီ ကြွက်အဟန့်လေးဖြစ်အောင် ကြောင်မွေးလိုက်ပေမယ့် နှာခေါင်းရှေ့က ကြွက်ပြေးတာတောင် မသိလိုက်တဲ့ ကြောင်ပျင်းကြီးတွေက ရှိသေး။ တခါခါ ကြောင်စာပန်းကန်ထဲ ဝင်စားနေတဲ့ကြွက်ကို စောင့်ကြောင့်ကလေးထိုင်ကြည့်ပြီး ပီတိပွားနေပြန်တဲ့ ဝေသန္တရာကြောင်မျိုးနဲ့ တိုးတတ်သေး။ ဘယ်လောက်ဘဲ ကြွက်ခုတ်တော်တော် ကြောင်မဝင်နိုင်လောက်တဲ့ ဘီရိုအကြိုအကြားထဲ အသိုက်ဖွဲ့ပြီးကိုက်ဖဲ့တတ်တဲ့ကြွက်စူပါတွေကလဲ ဒုနဲ့ဒေး။ အမလေး……ကိုကိုအမှတ်တရဝယ်ပေးထားတဲ့ လက်ပတ်နာရီသားရေ ကြိုးလေး ကိုက်ဖြတ်ထားလိုက်ပြီ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်။ ဟိုက်….သွားပြီ ချစ်လေးဝယ်ပေးထားတဲ့ ဖုန္းကာဗာ ကြွက်ကိုက်ရာကြီးနဲ့ဟ။

ဒီလိုဖြစ်နေကြတာကို ဖြေရှင်းကြစို့။ ကြွက်ထောင်ပုံးမှာ ခရမ်းချဉ်သီး အမှည့်တလုံးထည့်၊ အရှင်တကောင် ရအောင်ဖမ်းနော်။ အဲဒီကြွက်အရှင်ကို ရေဖျော်ထားတဲ့ရှိန်းခိုနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးအနှံ့လိမ်းပြီး လွှတ်ပေးလိုက်သိလား။ (၃-၄)ရက်အတွင်းမှာ အထုပ်အပိုးလေးတွေကိုယ်စီနဲ့ အပြီးပြောင်းထွက်ခွာသွားမယ့် ကြွက်တွေကို တွေ့ကြရမယ်ကွ။ “ကြွက်မနိုင်လို့ ကျီကိုမီးရှို့” စရာလိုသေးလို့လားဟင်။

အင်း ရှင်းပြစရာနဲ့ အကြံပြုစရာလေး ကျန်သွားသကွယ်။ ကြွက်တွေဘာကြောင့် ပြောင်းပြေးရသလဲဆိုတော့ ဖမ်းမိပြီး ရှိန်းခိုလိမ်းပေးလိုက်တဲ့ ကြွက်ကရလာတဲ့ ရှိန်းခိုအနံ့ကြောင့်ပေါ့။ အဲ့ဒီအနံ့ကိုကြွက်တွေက မခံနိုင်ဘူးလေ။ အကြံပေးချင်တာကတော့ ကြွက်ထောင်ပုံးထဲက ကြွက်အရှင်ကို ဖမ်းပြီးရှိန်းခိုသုတ်ဘို့ အခက်အခဲရှိရင် ဒီလိုလုပ်ပါလား။ အသင့်ဖျော်ထားတဲ့ ရှိန်းခိုအရည်ကို ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွေမှာသုံးတဲ့ စပရေးဘူးထဲထည့်ပြီး ကြွက်ထောင်ပုံးထဲမှာတင် ကြွက်ရဲ့တစ်ကိုယ်လုံး ရွှဲရွှဲလေးစိုသွားအောင် ဖြန်းပစ်လိုက်ပါ။

Credit-(နဂါးနိုင်)

လွယ်ကူပြီး အရသာကောင်းလွန်းတဲ့ အိမ်ချက်ထောပတ်ထမင်း။ လြယ္ကူျပီး အရသာေကာင္းလြန္းတဲ့ အိမ္ခ်က္ေထာပတ္ထမင္း။

(Zawgyi)

ေထာပတ္နံ႔သင္းသင္းေလးနဲ႔ အရသာရွိစြာသုံးေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အိမ္ခ်က္ေထာပတ္ထမင္း

ဒီတစ္ပါတ္မွာေတာ့ အိမ္မွာ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာနဲ႔ အလြယ္ကူဆုံး ခ်က္ျပဳတ္စားႏိုင္မယ့္ ေထာပတ္ထမင္းခ်က္နည္းကို မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား-

ဆန္ေကာင္း- ႏို႔ဆီဗူးႏွစ္ဗူး

ေထာပတ္- ငါးက်ပ္သားခန႔္

ဆီ- ထမင္းစားဇြန္းေလးဇြန္း

ႏို႔စိမ္း- ထမင္းစားဇြန္းေလးဇြန္း

သၾကား- ထမင္းစားဇြန္းတစ္ဇြန္း

ဆား- အနည္းငယ္

အရသာမူန႔္- အနည္းငယ္

ကရေဝး႐ြက္၊ သစ္ဂ်ပိုးေခါက္- အနည္းငယ္

ၾကက္သြန္နီ- တစ္လုံး

ပဲစိမ္းလုံး/ေျပာင္းဖူး/မုန္လာဥနီ- အနည္းငယ္နဲ႔ ၾကက္သားဟင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်က္ျပဳတ္နည္း-

ေပါင္းအိုးထဲကို ဆန္ကိုေရေဆးၿပီး အသီးအနံွေတြမွလြဲကာ ၾကက္သြန္နီနဲ႔ က်န္တဲ့ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား အားလုံးေရာထည့္ၿပီး ထမင္းခ်က္သလိုခ်က္ပါ။ ထည့္တဲ့ဆန္အေနအထားအေပၚမူတည္ၿပီး ေရကို ခ်င့္ခ်ိန္ထည့္ပါ (ပုံမွန္ထက္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့ထည့္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္)။

ေပါင္းအိုးခလုတ္ တက္ခါနီးေလာက္မွာ အဖုံးဖြင့္ၿပီး အထက္ေအာက္လွန္ေပးပါ။ ပဲစိမ္းလုံး/ေျပာင္းဖူး/မုန္လာဥနီကို ထည့္ေပးပါ။ ၿပီးရင္ အဖုံးျပန္ပိတ္ၿပီး ထမင္းအိုးေကာင္းစြာႏွပ္တဲ့အထိ ျပန္တည္ထားေပးလိုက္ရင္ရပါၿပီ။ အရမ္းကိုလြယ္ကူျမန္ဆန္တဲ့ ေထာပတ္ထမင္းခ်က္နည္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေထာပတ္ထမင္း က်က္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ ၾကက္သားဟင္း၊ သရက္ခ်ဥ္သုပ္၊ ပုဇြန္ေျခာက္ေၾကာ္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းစသည္တို႔ကို ႏွစ္သက္သလိုျပင္ဆင္ၿပီး အရသာရွိလွတဲ့ ေထာပတ္ထမင္းကို သုံးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

Credit-Psyche (MY Yangon), Ref: Foods Around The Worl

Via-Yangon Directory

(Unicode)

ထောပတ်နံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ အရသာရှိစွာသုံးဆောင်နိုင်မယ့် အိမ်ချက်ထောပတ်ထမင်း

ဒီတစ်ပါတ်မှာတော့ အိမ်မှာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး ချက်ပြုတ်စားနိုင်မယ့် ထောပတ်ထမင်းချက်နည်းကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။

ပါဝင်ပစ္စည်းများ-

ဆန်ကောင်း- နို့ဆီဗူးနှစ်ဗူး

ထောပတ်- ငါးကျပ်သားခန့်

ဆီ- ထမင်းစားဇွန်းလေးဇွန်း

နို့စိမ်း- ထမင်းစားဇွန်းလေးဇွန်း

သကြား- ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်း

ဆား- အနည်းငယ်

အရသာမူန့်- အနည်းငယ်

ကရဝေးရွက်၊ သစ်ဂျပိုးခေါက်- အနည်းငယ်

ကြက်သွန်နီ- တစ်လုံး

ပဲစိမ်းလုံး/ပြောင်းဖူး/မုန်လာဥနီ- အနည်းငယ်နဲ့ ကြက်သားဟင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ချက်ပြုတ်နည်း-

ပေါင်းအိုးထဲကို ဆန်ကိုရေဆေးပြီး အသီးအနံှတွေမှလွဲကာ ကြက်သွန်နီနဲ့ ကျန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးရောထည့်ပြီး ထမင်းချက်သလိုချက်ပါ။ ထည့်တဲ့ဆန်အနေအထားအပေါ်မူတည်ပြီး ရေကို ချင့်ချိန်ထည့်ပါ (ပုံမှန်ထက် အနည်းငယ်လျော့ထည့်ဖို့တော့ လိုပါတယ်)။

ပေါင်းအိုးခလုတ် တက်ခါနီးလောက်မှာ အဖုံးဖွင့်ပြီး အထက်အောက်လှန်ပေးပါ။ ပဲစိမ်းလုံး/ပြောင်းဖူး/မုန်လာဥနီကို ထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် အဖုံးပြန်ပိတ်ပြီး ထမင်းအိုးကောင်းစွာနှပ်တဲ့အထိ ပြန်တည်ထားပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ အရမ်းကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ ထောပတ်ထမင်းချက်နည်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

ထောပတ်ထမင်း ကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့ ကြက်သားဟင်း၊ သရက်ချဉ်သုပ်၊ ပုဇွန်ခြောက်ကြော်၊ ချဉ်ပေါင်ဟင်းစသည်တို့ကို နှစ်သက်သလိုပြင်ဆင်ပြီး အရသာရှိလှတဲ့ ထောပတ်ထမင်းကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။

Credit-Psyche (MY Yangon), Ref: Foods Around The Worl

Via-Yangon Directory

အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် (၂၀၂၀) ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း။ အဂၤါ သားသမီးမ်ားအတြက္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း။

(Zawgyi)

အဂါၤ သားသမီးမ်ားအတြက္ (၂၀၂၀) ခုနွစ္ တစ္နွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဤႏွစ္တြင္ အခက္ခဲမ်ွရိွေစကာ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား ေ႐ွ႕တိုး၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအေန နဲ႔ အခြမ္းအလမ္းသစ္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ စိတ္တည္ၿငိမ္စြာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္လ်ွင္ ေအာင္ျမင္မည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲ အေျပာအဆိုမွားတတ္ျခင္း ၾကံဳေတြရတတ္သည္။ အေပါင္းသင္းမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲ၊ စကားမ်ားျငင္းပြား ရတတ္သည္။ မေမ်ာ္လင့္ေသာ အေျပာင္းအလဲႊမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွာ မိမိပင္ကိုယ္ ဥာဏ္စြမ္း ဇြဲလံုံ႕လ ဝိရီယ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ အတိုက္အခိုက္မ်ား ေက်ာ္လႊား၍ တိုးတတ္ေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မည္။ မိသားစု အေမြအႏွစ္ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပလာနိုင္သည္။

မေမၽွာ္လင့္ဘဲ ေငြေၾကးမၽားဝင္လာရျခင္း စက္ပစၥည္း ဝယ္ယူျခင္းရိွမည္။ အဂါၤသားသမီးမ်ား ထီေပါက္ကိန္းရိွ စပ္တူ႐ွယ္ယာထီထိုးပါ။ ထီထိုးရန္- အက်ိဴးေပး အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း – {ရ၊လ၊ဝ၊မ} ၃ အစ ၅ အဆံုး ထီထိုးေပးပါ။ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ အရင္ေႂကြးေဟာင္း၊ ေငြေဟာင္းမ်ားမေမ်ာ္လင္ဘဲ ရရိွႏိုင္လိမ့္မည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအေဟာင္းမ်ား ေတြ႔တတ္ၿပိး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လုပ္ရမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ ၁၃၈၁ – ခု ျပာသိုလဆန္း (၁၃) ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ထီးထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ေန႔စက္(၃း၁၈)နာရီ မိနစ္လြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္းတူ၊ အိမ္ေျပာင္း၊ အိမ္တတ္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ နာမည္မွည့္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၈)ရက္ ၁၃၈၁ – ခု တပို႔တြဲလဆန္း (၄)ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ နံနက္(၈း၁၇)နာရီ မိနစ္အတြင္း ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ နာမည္မွည့္၊ ထီထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း တို႔ေကာင္း၏။ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲႊမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈေရးရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ မိသာစု အသိုင္းအဝိုင္း အေျပာင္းအလဲႊမ်ား၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဓေလ့ထံုးစံ အေျပာင္းအလဲႊမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ စက္သုံးဆီ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမၽား၊ အမ်ိုးမၽားအတြက္ ဖက္႐ွင္ဆိုင္ဖြင့္ျခင္း၊ အလွကုန္ ပစၥည္းမၽားႏွင့္ ဖန္စီလုပ္ငန္းမၽား၊ ေရႊလုပ္ငန္း၊ ေရႊေမာ္၊ အဝတ္အထည္အေရာင္းအဝယ္၊ အြန္လိုင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးျမတ္ ရလဒ္ေကာင္းရရိွမည္။ အႏုပညာဂီတ ႐ုပ္သံမ်ား လုပ္ကိုင္သူမ်ား နာမည္ဂုဏ္ သတင္းေက်ာ္ၾကားလာမည္။ ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားလာမည္။ အသီးအႏွံ စိုက္ပ်ိဴးလုပ္ကိုင္သူမ်ား ရာသီဥတုေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးမႈးၾကံဳေတြ႔ရမည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ ျကာသပေတးသားသမီးတို႔ အက်ိဳးေပးေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၁)ရက္ ၁၃၈၁-ခု တပို႔တြဲ လဆုတ္(၃)ရက္ အဂၤါေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္(၁ဝး၁)နာရီ မိနစ္လြန္ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ထီးတင္၊ ကင္းပြန္တပ္၊ နာမည္မွည့္ ညစက္(၈း၄၆)နာရီ အတြင္း ဝိဝါဟမဂၤလာႏွင့္ ထီထိုး၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္း တို႔ေကာင္း၏။ ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၄,၁၁,) ရက္ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ မတ္လ(၃)ရက္ ၁၃၈၁-ခု တေပါင္းလဆန္း(၁၀)ရက္ အဂၤါေန႔ ဝါရမိတၱဳ နတ္ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္(၁ဝ)နာရီအတြင္း ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ လူမႈေရးစကားေျပာျခင္း၊ ေရေၾကာင္းခရီးသြားျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။ ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၄)ရက္ အျဖဴေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။ ယခုႏွစ္ 2020.JUNE မွ စ၍ အရာရာကို သတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ဝန္ထမ္းေလာကသားမ်ား အထက္ႏွင့္ေအာက္ဝန္ထမ္း ပုဂၢလိက၊အစိုးရ ဝန္ထမ္း ေနရာဌာနႏွင့္ အဆင့္,အက် သူသာကိုယ္သာ မနာလိုအၿပိဳင္အဆိုင္ ေခ်ာက္တြန္းမႈမ်ား အျငင္းအခုံအေခ် အတင့္ေျပာဆိုရျခင္း၊ မိမိေနရာ စည္းစိမ္းဘံုဌာန လႈပ္ခပ္လာလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမ႐ိုင္း၊ လယ္ယာ၊ျခံေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ပိုင္နက္ ေရလုပ္သားမ်ား အျငင္းပြားမႈၾကံဳ ျခင္း၊ အခ်ဴပ္ေႏွာင္ အဖမ္းအဆီးႏွင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျကံဳေတြ႔ရတတ္အ့ံ။ အဂၤါသားသမီမ်ားတို႔သည္ ေရလမ္းခရီးသြားျခင္း ေ႐ွာင္ကၽဥ္ေပးပါ။

ေက်ာက္မ်က္၊ေရႊေငြရတနာမ်ား ယံုၾကည္စြာမအပ္ႏွင့္။ တဆင့္ေပးခိုင္းျခင္းမ်ား ေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။ ေငြေၾကးကိစၥ စာခ်ဴပ္စာတန္းမ်ား၊ အာမခံလက္မွတ္ထိုးေပးျခင္းမ်ား ေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဖုန္းႏွင့္ ဥစၥာဓနမၽား ကၽေပၽာက္ျခင္းမၽားရိွမည္။ ဘြဲ႕ထူး၊ဂုဏ္ထူးခၽီးျမႇင့္ ေျမာက္စားမႈမၽားရိွရမည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၁၄)ရက္ ၁၃၈၁-ခု ေႏွာင္းတန္ခူးလဆုတ္(၇)ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ားဒါနျပဳျခင္း၊ စတုဒီတာေကြၽးျခင္း၊ ဇီဝိတဒါနျပဳျခင္း၊ တံတားေရတြင္း၊ ေရကန္ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ပရေဆးမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း၊ ေဖ်ာ္ရည္လွဴျခင္း၊ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္း၊ ေစတီပုထိုးမ်ား သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ အဝတ္အထည္လွဴဒါန္းျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။

(မဟာသၾကၤန္ ပထမ အၾကတ္ေန႔)

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၂၈)ရက္ ေရႊအိုးေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။ ပညာေရး…ပညာေရးတြင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ၿပိး ျပည္ပပညာသင္သြားကိန္းရိွသလို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားလ်ွင္ ပညာေရး၊ျပည္ပႏိုင္ငံ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ဂုဏ္ျဒပ္ေက်ာ္မည္။ မည္သည္အရာကိုမ်ွ စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ေျပာင္း မျဖစ္ေပၚရန္ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းပါဟု အၾကံဳျပဳပါသည္။

ပညာေရးတြင္ မိမိႀကိဳစားမႈေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္လာႏိုင္သည္။ ပညာေရးတြင္ ကံ,ဥာဏ္,ဝီရိယ အက်ိဳးျဖင့္ ထူးခြၽန္မည္။ သို႔ေသာ္ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႔မ်ားေၾကာင္း ပညာေရး ေႏွာင္းေႏွးတတ္သည္။ ပညာေရး မိမိတို႔ ရပ္တည္လ်က္ရိွေနေသာ စာေပပညာ၊ ဘာသာရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အတန္းပညာရပ္ကို ဆက္လက္ၾကိဳးစား လုပ္ကိုင္ပါ။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေမလ(၅)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ကဆုန္လဆန္း(၁၄)ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ညစက္(၁၀း၃၅)နာရီ မိနစ္အတြင္း ဝိဝါဟမဂၤလာျပဳလုပ္ျခင္းေကာင္း၏။ ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေမလ (၁၉,၂၆)ရက္ အဝါေရာင္၊ ပန္ႏုေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး…မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ မထင္မွတ္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းရိွသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ ႏွလံုးသားကိစၥမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ အေပၽာ္ခရီးမၽား သြားလာတတ္သည္။

အခၽစ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေနလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေသာလည္း အိမ္ေထာင္ေရ မဂၤလာျပဳဖို႔ အလ်င္အျမန္ မဆံုးျဖတ္သင့္ပါ။ ကာလအတန္ၾကာ ေဝးကြာေနသာ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳးရင္ျခားတို႔ႏွင့္ ငယ္ေဟာင္း၊ ခ်စ္သူေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္စံုစည္း ရတတ္သည္။

အခ်စ္ေရး လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ မိမိဘဝခိုင္ျမဲစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာကို ေကာင္းစြာသင္ယူ တတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္သင့္သည္။ အခ်စ္ေရးကို ဦးစားေပးသူမ်ား ဘဝတစ္ခုလုံး နစ္မြန္ဆံုးရံႈးရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာၿပိး ေနထိုင္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား မၾကခဏ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၇)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ပထမ ဝါဆုိလဆုတ္(၃)ရက္ အဂၤါေန႔ နတ္ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္(၁ဝး၂၄)နာရီ မိနစ္လြန္ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ ေစ့စပ္၊လက္ထက္၊ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊အိမ္ေျပာင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ခရီသြားျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

အဂါၤသားသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ တနဂၤေႏြ, တနလၤာ,ရာဟု ထိုေနနံသားသမီးႏွင့္ ျပဳထားသူႏွင့္ ခ်စ္သူ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြကေတာ့ အထူးသတိထား၍ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ အလြန္အကြၽံ့ခံစားသူမ်ား အထူးသတိျပဳပါ။ ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြမၽိဳးမၽား၏ ကၽန္းမာေရးကိစၥရပ္မၽားတြင္ ကူညီပ့ံပို႔ရျခင္းမၽားၾကံဳရမည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမခၽင္းစကားမၽားမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မၽား ပတ္ဝန္းကၽင္ေသြးထိုးမႈေၾကာင့္ မိသားစုတြင္ ျပသာနာျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာၿပီး ေနထိုင္ရတတ္သည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ဒု-ဝါဆိုလဆုတ္(၁၅)ရက္ အဂၤါေန႔ လကြယ္ေန႔ နတ္ျပည္ျပႆ ဒါး

ယေန႔ နံနက္(၁ဝး၃၀)နာရီ မိနစ္လြန္ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းတို႔ေကာင္း၏။ အသက္အားျဖင့္ ၃ႏွစ္၊ ၇ႏွစ္၊ ၁၄ႏွစ္၊ ၂၁ႏွစ္၊ ၂၈ႏွစ္၊ ၃၅ႏွစ္၊ ၄၂ႏွစ္၊ ၄၉ႏွစ္၊ ၅၆ႏွစ္၊ ၆၃ႏွစ္၊ ထိုႏွစ္ေတြ႔က…စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ကံဇာတာေကာင္းမြန္ပါမည္။ လုပ္ငန္းအသစ္ေပၚျခင္း၊ လက္႐ွိအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္အသြယ္မ်ားေပၚလာလိမ့္မည္။

လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေကာင္းရျခင္း၊လုပ္ငန္းတိုး ခ်ဲ့ရျခင္းမ်ား လုပ္ရတက္သည္။ ျပည္ပပညာရပ္ေလ့လာေနသူမၽား ဤႏွစ္တြင္ လိုရာပန္းတိုင္သုိ႔ ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မၽား ေခၽးငွါးျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကိၽဳးအျမတ္ ရရိွမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္၊ မိဘေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးအေမြအႏွစ္ရရိွျခင္းႏွင့္ အိမ္ယာ၊ တိုက္ခန္း၊ ေျမယာ၊ ျခံကြက္မ်ား ရရိွတတ္သည္။ အိမ္ေနရာ၊ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႔ရျခင္း လုပ္ရတက္သည္။

အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ တန္းဖိုးႀကီးသည့္ပစၥည္း ကားဝယ္မည္ဟုရည္ရြယ္လ်ွင္ ေအာင္ျမင္မည္။ မေမ်ာ္လင့္ထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရရိွခံစားရမည္။ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းမ်ားလည္း ေက်ာ္ေဇာ္မည္။ မိမိအလိုရိွရာကို ႀကိဳးဆြဲ၍ ဖန္တီးျခင္း ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္စိတ္က်စြာ ရင္းႏွီး မတည္မႈ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ျပဳလုပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ခိုင္မာတိက်တဲ့ လုပ္ငန္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္စြာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈရပါလိမ့္မည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ဝါေခါင္လဆန္း(၁၄)ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ နံနက္(၁ဝး၂ဝ)နာရီလြန္ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ေရတြင္းတူး၊ အဝီစိတြင္းတူး၊ ႐ွင္ျပဳ ေလွကားတင္၊ ထီထိုး၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန္းဖြင့္ျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။ ထီထိုးရန္-၂၀၂၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္ လိေမၼာ္ေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

အသက္အားျဖင့္ ၈ႏွစ္၊ ၁၆ႏွစ္၊ ၂၄ႏွစ္၊ ၃၂ႏွစ္၊ ၄၀ႏွစ္၊ ၄၈ႏွစ္၊ ၅၆ႏွစ္၊ ၆၄ႏွစ္၊ ၇၂ႏွစ္၊ ၈၀ႏွစ္ သတိထားရမည္။

ထိုႏွစ္ေတြ႔က…စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ကံဇာတာညံပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္မၽား၏ အေႏွာက္အယွက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ထိခိုက္တတ္သည္။

ေရလမ္းခရီးသြားျခင္းေ႐ွာင္ကၽဥ္ေပးပါ။ ေငြေၾကးကိစၥရင္းႏွီးေသာသူမ်ားႏွင့္ မိမိအၾကားအယူအဆ သေဘာထား မကိုက္ညီမႈမ်ား ၾကံေတြ႔ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ မိမိခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ျပသာနာမ်ားေပၚေပါက္လာတတ္အံ့။ ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြးမၽိဳးမၽား၏ ကၽန္းမာေရး ကိစၥရပ္မၽားတြင္ ကူညီပ့ံပိုး ရျခင္းမၽားၾကံဳရမည္။

ေက်ာက္ႏွင့္ပတ္ၿပီး စကားေျပာ အျငင္းအခံုျပဳရသလို မိမိကို လိမ္လည္ ေ႐ွာင္ေျပးျခင္းၾကံဳေတြရမည္။ ပညာေရး..ပ်ိဴ ရြယ္သူမ်ားႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိဘဝ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၃)ရက္ ၁၃၈၂-ခု သီတင္းက်ြတ္လဆုတ္(၃)ရက္ အဂၤါေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္(၈)နာရီအတြင္း ဘုရားတည္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္း၊ နာမည္မွည့္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ထီထိုး၊ ေရနံစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ စပ္တူအစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၇)ရက္ ၁၃၈၂-ခု တန္ေဆာင္းမုန္းလဆန္း(၃)ရက္ အဂၤါေန႔ နတ္ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္(၈း၇)နာရီလြန္ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ လက္ထက္ ေစ့စပ္၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ရတနာစူးစမ္း ႐ွာေဖြ႔ျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၃,၁၀) ရက္ ပန္ေရာင္၊နံ႔သာေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။ ကၽန္းမာေရးတြင္ က်န္းမာေရးတြင္ ေလျဖတ္ေရာဂါႏွင့္ အနာေရာဂါ၊ အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ၊ အဂၤါဇာတ္အစရိွေသာ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ ႀကိဳတင္၍ က်န္းမာေရးလိုက္စားသင့္ အထူးသျဖင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။ ယုံုၾကည္ရာဘာသာ တရားအတိုင္ းအပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳလုပ္ပါ။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ ၁၃၈၂-ခု တန္ေဆာင္းမုန္းလဆုတ္(၉)ရက္ အဂၤါေန႔ နတ္ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ ေနလယ္(၁၁း၄၈)နာရီလြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္း၊ သတၱဳစူးစမ္း႐ွာေဖြျခင္း၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ ဘာသာေရး စကားေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု နတ္ေတာ္လဆန္း (၁၅)ရက္ အဂၤါေန႔ လျပည့္ေန႔

ယေန႔ နံနက္(၉း၁၅)နာရီလြန္ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ သိဒိၶတင္၊ ေစတီပုထိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ တံတားဆည္ေျမာင္း ျပုျပင္ျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲစတင္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္၊ ခရီးသြားလာျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ဘာသာေရးစကားေျပာျခင္းေကာင္း၏။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ အဂၤါသားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ေတာ့ “တနလာၤ,ၾကာသပေတး” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထား သင့္သည္။ စိတ္ျမန္ျခင္း၊ စိတ္ႀကီးျခင္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တတ္ႏိုင္သမ်ွေ႐ွာင္ၾကည္ရမည္။ မည္သည္အရာကိုမ်ွ စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ေျပာင္း မျဖစ္ေပၚရန္ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းပါဟု အၾကံဳျပဳပါသည္။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥ အဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၶသ ရြတ္ဆိုၿပီး ခရီးသြားလာျခင္း၊ အျပာႏုေရာင္၊ ေၾကးနီေရာင္၊ အျဖဴေရာင္အဝတ္အထည္မၽား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မၽားကို အေဆာက္အျဖစ္ အသုံးျပဳ ႏိုင္သည္။

စိုးမိုးေသာ အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္းမၽားမွာ(ရ၊လ၊ဝ၊မ)၊(၃၊၇၊၀၊၅)။

ေဆာင္ရန္ – နီရဲေသာသႏၱာ ေက်က္မ်က္ရတနာ

အက်ိဴးေပးအေရာင္ – အျပာႏုေရာင္၊ေၾကးနီေရာင္၊အျဖဴ ေရာင္

ယၾတာ – မိမိေမြးေန႔တြင္ ေျမဇာၫြန္႔၊ ကံေကာ္ၫြန္႔၊ ႏွင္းဆီးပန္းတို႔ကို ေပါင္းၿပိး ေရႊပန္းအိုးျဖင့္ တန္းခိုးႀကီးဘုရားတြင္ ပူေဇာ္ေပးပါ။ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၶသ ရြတ္ပြားၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

တန္ခိုးႀကီးဘုရားမွာ ေမြးေန႔ နံနက္ ( ၉ း ၅၄ ) အခ်ိန္ တနဂၤေႏြနံ ဘုရားတြင္ ပန္းေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပိး အုန္းၫြန္႔ (၇)ၫြန္႔ ကပ္လွဴပါ။ ေဆးဝါးႏွင့္ ပရေဆးမ်ား လွဴဒါန္ျခင္း၊ ေစတီပုထိုးမ်ား သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ားဒါနျပဳျခင္း၊ စတုဒီတာေကြၽးျခင္း၊ အဝတ္အထည္ လွဴဒါန္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါ။

Credit–ဆရာမင္းသူရ ေဗဒင္ယၾတာ Ph:09751089826

(Unicode)

အဂါၤ သားသမီးများအတွက် (၂၀၂၀) ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း

ဤနှစ်တွင် အခက်ခဲမျှရှိစေကာ ဆောင်ရွက်စရာများ ရှေ့တိုး၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအနေ နဲ့ အခွမ်းအလမ်းသစ်များ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ စိတ်တည်ငြိမ်စွာ လုပ်ငန်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်လျှင် အောင်မြင်မည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် စာပေဟောပြောပွဲ အပြောအဆိုမှားတတ်ခြင်း ကြုံတွေရတတ်သည်။ အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေများနှင့် စိတ်ဝမ်းကွဲ၊ စကားများငြင်းပွား ရတတ်သည်။ မမျော်လင့်သော အပြောင်းအလွဲှများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အပြိုင်အဆိုင်ကြားမှာ မိမိပင်ကိုယ် ဉာဏ်စွမ်း ဇွဲလုံံ့လ ဝိရီယ စွမ်းရည်ကြောင့် အတိုက်အခိုက်များ ကျော်လွှား၍ တိုးတတ်အောင်မြင်လာပါလိမ့်မည်။ မိသားစု အမွေအနှစ်ကိစ္စများ အဆင်ပြေလာနိုင်သည်။

မမျှော်လင့်ဘဲ ငွေကြေးများဝင်လာရခြင်း စက်ပစ္စည်း ဝယ်ယူခြင်းရှိမည်။ အဂါၤသားသမီးများ ထီပေါက်ကိန်းရှိ စပ်တူရှယ်ယာထီထိုးပါ။ ထီထိုးရန်- အကျိူးပေး အက္ခရာနှင့်ဂဏန်း – {ရ၊လ၊ဝ၊မ} ၃ အစ ၅ အဆုံး ထီထိုးပေးပါ။ ယခင်နှစ်နှင့် အရင်ကြွေးဟောင်း၊ ငွေဟောင်းများမမျော်လင်ဘဲ ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ယခုနှစ်တွင် မိတ်ဆွေအဟောင်းများ တွေ့တတ်ပြိး လုပ်ငန်းသစ်များ လုပ်ရမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက် ၁၃၈၁ – ခု ပြာသိုလဆန်း (၁၃) ရက် အင်္ဂါနေ့

ယနေ့ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ ထီးထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ နေ့စက်(၃း၁၈)နာရီ မိနစ်လွန် ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်းတူ၊ အိမ်ပြောင်း၊ အိမ်တတ်၊ ရှင်ပြု၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ နာမည်မှည့်၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်း တို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၈)ရက် ၁၃၈၁ – ခု တပို့တွဲလဆန်း (၄)ရက် အင်္ဂါနေ့

ယနေ့ နံနက်(၈း၁၇)နာရီ မိနစ်အတွင်း ဘုရားတည်၊ ထီးတင်၊ ဘုရားပင့်ဆောင်ခြင်း၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ နာမည်မှည့်၊ ထီထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း တို့ကောင်း၏။ စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင်အပြောင်းအလွဲှများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် လူမှုရေးရာ ဆက်ဆံရေးများ၊ မိသာစု အသိုင်းအဝိုင်း အပြောင်းအလွဲှများ၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဓလေ့ထုံးစံ အပြောင်းအလွဲှများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ စက်သုံးဆီ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ အမျိုးများအတွက် ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ အလှကုန် ပစ္စည်းများနှင့် ဖန်စီလုပ်ငန်းများ၊ ရွှေလုပ်ငန်း၊ ရွှေမော်၊ အဝတ်အထည်အရောင်းအဝယ်၊ အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ ရေလုပ်ငန်းများ အကျိုးမြတ် ရလဒ်ကောင်းရရှိမည်။ အနုပညာဂီတ ရုပ်သံများ လုပ်ကိုင်သူများ နာမည်ဂုဏ် သတင်းကျော်ကြားလာမည်။ ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပြိုင်အဆိုင် များလာမည်။ အသီးအနှံ စိုက်ပျိူးလုပ်ကိုင်သူများ ရာသီဥတုကြောင့် သီးနှံများ ပျက်စီးမှုးကြုံတွေ့ရမည်။ တနင်္ဂနွေနှင့် ကြာသပတေးသားသမီးတို့ အကျိုးပေးကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁)ရက် ၁၃၈၁-ခု တပို့တွဲ လဆုတ်(၃)ရက် အင်္ဂါနေ့ ရက်ရာဇာ

ယနေ့ နံနက်(၁ဝး၁)နာရီ မိနစ်လွန် ရှင်ပြု နားသ၊ ထီးတင်၊ ကင်းပွန်တပ်၊ နာမည်မှည့် ညစက်(၈း၄၆)နာရီအတွင်း ဝိဝါဟမင်္ဂလာနှင့် ထီထိုး၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူခြင်း၊ ခရီးသွားလာခြင်း တို့ကောင်း၏။ ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၄,၁၁,) ရက် ကြက်သွေးရောင်၊ မီးခိုးရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီးထိုးပါ။

၂၀၂၀-ခုနှစ် မတ်လ(၃)ရက် ၁၃၈၁-ခု တပေါင်းလဆန်း(၁၀)ရက် အင်္ဂါနေ့ ဝါရမိတ္တု နတ်ပြည်ပြဿဒါး

ယနေ့ နံနက်(၁ဝ)နာရီအတွင်း ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊ လူမှုရေးစကားပြောခြင်း၊ ရေကြောင်းခရီးသွားခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်းတို့ ကောင်း၏။ ထီထိုးရန်- ၂၀၂၀ခုနှစ် မတ်လ(၂၄)ရက် အဖြူရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။ ယခုနှစ် 2020.JUNE မှ စ၍ အရာရာကို သတိနှင့်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ဝန်ထမ်းလောကသားများ အထက်နှင့်အောက်ဝန်ထမ်း ပုဂ္ဂလိက၊ အစိုးရ ဝန်ထမ်း နေရာဌာနနှင့် အဆင့်,အကျ သူသာကိုယ်သာ မနာလိုအပြိုင်အဆိုင် ချောက်တွန်းမှုများ အငြင်းအခုံအချေ အတင့်ပြောဆိုရခြင်း၊ မိမိနေရာ စည်းစိမ်းဘုံဌာန လှုပ်ခပ်လာလိမ့်မည်။ နိုင်ငံပိုင် မြေရိုင်း၊ လယ်ယာ၊ခြံမြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ကိုင်နေသူများနှင့် ပင်လယ်ပြင်ပိုင်နက် ရေလုပ်သားများ အငြင်းပွားမှုကြုံ ခြင်း၊ အချူပ်နှောင် အဖမ်းအဆီးနှင့် မိမိပိုင်ဆိုင်မှုများ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ကြုံတွေ့ရတတ်အံ့။ အင်္ဂါသားသမီများတို့သည် ရေလမ်းခရီးသွားခြင်း ရှောင်ကျဉ်ပေးပါ။

ကျောက်မျက်၊ရွှေငွေရတနာများ ယုံကြည်စွာမအပ်နှင့်။ တဆင့်ပေးခိုင်းခြင်းများ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ငွေကြေးကိစ္စ စာချူပ်စာတန်းများ၊ အာမခံလက်မှတ်ထိုးပေးခြင်းများ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဖုန်းနှင့် ဥစ္စာဓနများ ကျပျောက်ခြင်းများရှိမည်။ ဘွဲ့ထူး၊ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့် မြောက်စားမှုများရှိရမည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဧပြီလ(၁၄)ရက် ၁၃၈၁-ခု နှောင်းတန်ခူးလဆုတ်(၇)ရက် အင်္ဂါနေ့

ယနေ့ ဘာသာရေး စာအုပ်များဒါနပြုခြင်း၊ စတုဒီတာကျွေးခြင်း၊ ဇီဝိတဒါနပြုခြင်း၊ တံတားရေတွင်း၊ ရေကန် ရေစက်ချလှူဒါန်းခြင်း၊ ဆေးဝါးနှင့် ပရဆေးများလှူဒါန်းခြင်း၊ ဖျော်ရည်လှူခြင်း၊ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုခြင်း၊ စေတီပုထိုးများ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ အဝတ်အထည်လှူဒါန်းခြင်းတို့ ကောင်း၏။

(မဟာသင်္ကြန် ပထမ အကြတ်နေ့)

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ(၂၈)ရက် ရွှေအိုးရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။ ပညာရေး…ပညာရေးတွင် အခွင့်အလမ်းကောင်းများနှင့် ကြုံတွေ့နိုင်ပြိး ပြည်ပပညာသင်သွားကိန်းရှိသလို့ မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုးစားလျှင် ပညာရေး၊ပြည်ပနိုင်ငံ မိမိရည်မှန်းချက် ဂုဏ်ဒြပ်ကျော်မည်။ မည်သည်အရာကိုမျှ စိတ်ပြောင်းကိုယ်ပြောင်း မဖြစ်ပေါ်ရန် ကာကွယ်ထိမ်းသိမ်းပါဟု အကြုံပြုပါသည်။

ပညာရေးတွင် မိမိကြိုစားမှုကြောင့် ရည်မှန်းချက် အောင်လာနိုင်သည်။ ပညာရေးတွင် ကံ,ဉာဏ်,ဝီရိယ အကျိုးဖြင့် ထူးချွန်မည်။ သို့သော်နေရာအပြောင်းအရွှေ့များကြောင်း ပညာရေး နှောင်းနှေးတတ်သည်။ ပညာရေး မိမိတို့ ရပ်တည်လျက်ရှိနေသော စာပေပညာ၊ ဘာသာရပ်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ အတန်းပညာရပ်ကို ဆက်လက်ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ပါ။

၂၀၂၀-ခုနှစ် မေလ(၅)ရက် ၁၃၈၂-ခု ကဆုန်လဆန်း(၁၄)ရက် အင်္ဂါနေ့

ယနေ့ ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ ညစက်(၁၀း၃၅)နာရီ မိနစ်အတွင်း ဝိဝါဟမင်္ဂလာပြုလုပ်ခြင်းကောင်း၏။ ထီထိုးရန်- ၂၀၂၀ခုနှစ် မေလ (၁၉,၂၆)ရက် အဝါရောင်၊ ပန်နုရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။ အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး…မမျှော်လင့်ဘဲ မထင်မှတ်သူနှင့် အိမ်ထောင်ကျကိန်းရှိသည်။ စစ်မှန်သော ဘဝလက်တွဲဖော် နှလုံးသားကိစ္စများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အပျော်ခရီးများ သွားလာတတ်သည်။

အချစ်ရေးတွင် စန်းပွင့်နေလိမ့်မည်။ အချစ်ရေးတွင် စန်းပွင့်သောလည်း အိမ်ထောင်ရေ မင်္ဂလာပြုဖို့ အလျင်အမြန် မဆုံးဖြတ်သင့်ပါ။ ကာလအတန်ကြာ ဝေးကွာနေသာ မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးရင်ခြားတို့နှင့် ငယ်ဟောင်း၊ ချစ်သူဟောင်းများ ပြန်လည်စုံစည်း ရတတ်သည်။

အချစ်ရေး လူငယ်လူရွယ်များသည် မိမိဘဝခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည်နိုင်ရေး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကို ကောင်းစွာသင်ယူ တတ်မြောက်ရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်သင့်သည်။ အချစ်ရေးကို ဦးစားပေးသူများ ဘဝတစ်ခုလုံး နစ်မွန်ဆုံးရှုံးရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ မိသားစုနှင့်ခွဲခွာပြိး နေထိုင်ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် သဘောထားကွဲလွဲမှုများ မကြခဏ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၇)ရက် ၁၃၈၂-ခု ပထမ ဝါဆိုလဆုတ်(၃)ရက် အင်္ဂါနေ့ နတ်ပြည်ပြဿဒါး

ယနေ့ နံနက်(၁ဝး၂၄)နာရီ မိနစ်လွန် ရှင်ပြု၊နားသ၊ စေ့စပ်၊လက်ထက်၊ ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊အိမ်ပြောင်း၊ အဝီစိတွင်းတူးခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ခရီသွားခြင်းတို့ကောင်း၏။

အဂါၤသားသမီးများ၏ အိမ်ထောင်ဘက် တနင်္ဂနွေ, တနင်္လာ,ရာဟု ထိုနေနံသားသမီးနှင့် ပြုထားသူနှင့် ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဘက်တွေကတော့ အထူးသတိထား၍ ကာမဂုဏ်စည်းစိမ် အလွန်အကျွံ့ခံစားသူများ အထူးသတိပြုပါ။ နှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးများ၏ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များတွင် ကူညီပံ့ပို့ရခြင်းများကြုံရမည်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမချင်းစကားများမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ ပတ်ဝန်းကျင်သွေးထိုးမှုကြောင့် မိသားစုတွင် ပြသာနာဖြစ်တတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ မိသားစုနှင့်ခွဲခွာပြီး နေထိုင်ရတတ်သည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၁၈)ရက် ၁၃၈၂-ခု ဒု-ဝါဆိုလဆုတ်(၁၅)ရက် အင်္ဂါနေ့ လကွယ်နေ့ နတ်ပြည်ပြဿ ဒါး

ယနေ့ နံနက်(၁ဝး၃၀)နာရီ မိနစ်လွန် ရေတွင်းရေကန် တူးဖော်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ အသင်းဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ကောင်း၏။ အသက်အားဖြင့် ၃နှစ်၊ ၇နှစ်၊ ၁၄နှစ်၊ ၂၁နှစ်၊ ၂၈နှစ်၊ ၃၅နှစ်၊ ၄၂နှစ်၊ ၄၉နှစ်၊ ၅၆နှစ်၊ ၆၃နှစ်၊ ထိုနှစ်တွေ့က…စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး ကံဇာတာကောင်းမွန်ပါမည်။ လုပ်ငန်းအသစ်ပေါ်ခြင်း၊ လက်ရှိအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်အသွယ်များပေါ်လာလိမ့်မည်။

လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နာမည်ကောင်းရခြင်း၊လုပ်ငန်းတိုး ချဲ့ရခြင်းများ လုပ်ရတက်သည်။ ပြည်ပပညာရပ်လေ့လာနေသူများ ဤနှစ်တွင် လိုရာပန်းတိုင်သို့ ဆွတ်ခူးနိုင်မည်။ ငွေကြေးကိစ္စရပ်များ ချေးငှါးခြင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကျိုးအမြတ် ရရှိမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်၊ မိဘမောင်နှမ ဆွေမျိုးအမွေအနှစ်ရရှိခြင်းနှင့် အိမ်ယာ၊ တိုက်ခန်း၊ မြေယာ၊ ခြံကွက်များ ရရှိတတ်သည်။ အိမ်နေရာ၊ ပြင်ဆင်မွမ်းမံရခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ရခြင်း လုပ်ရတက်သည်။

အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ တန်းဖိုးကြီးသည့်ပစ္စည်း ကားဝယ်မည်ဟုရည်ရွယ်လျှင် အောင်မြင်မည်။ မမျော်လင့်ထားသော စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရရှိခံစားရမည်။ မိမိတို့၏ ဂုဏ်သတင်းများလည်း ကျော်ဇော်မည်။ မိမိအလိုရှိရာကို ကြိုးဆွဲ၍ ဖန်တီးခြင်း ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် ယုံကြည်စိတ်ကျစွာ ရင်းနှီး မတည်မှု ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြုလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ခိုင်မာတိကျတဲ့ လုပ်ငန်း၊ ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်စွာ လုပ်ကိုင်ဖို့တော့ လိုအပ်ပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပါ။ အောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၁)ရက် ၁၃၈၂-ခု ဝါခေါင်လဆန်း(၁၄)ရက် အင်္ဂါနေ့

ယနေ့ နံနက်(၁ဝး၂ဝ)နာရီလွန် အဓိဌာန်ဝင်ခြင်း၊ရေတွင်းတူး၊ အဝီစိတွင်းတူး၊ ရှင်ပြု လှေကားတင်၊ ထီထိုး၊ ဆေးဖော်၊ ဆေးခန့်ဖွင့်ခြင်းတို့ ကောင်း၏။ ထီထိုးရန်-၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁)ရက် လိမ္မော်ရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

အသက်အားဖြင့် ၈နှစ်၊ ၁၆နှစ်၊ ၂၄နှစ်၊ ၃၂နှစ်၊ ၄၀နှစ်၊ ၄၈နှစ်၊ ၅၆နှစ်၊ ၆၄နှစ်၊ ၇၂နှစ်၊ ၈၀နှစ် သတိထားရမည်။

ထိုနှစ်တွေ့က…စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး ကံဇာတာညံပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြိုင်ဘက်များ၏ အနှောက်အယှက်ကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်တတ်သည်။

ရေလမ်းခရီးသွားခြင်းရှောင်ကျဉ်ပေးပါ။ ငွေကြေးကိစ္စရင်းနှီးသောသူများနှင့် မိမိအကြားအယူအဆ သဘောထား မကိုက်ညီမှုများ ကြံတွေ့ရမည်။ လုပ်ငန်းခွင်၌ မိမိခန့်အပ်ထားသော ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ပြသာနာများပေါ်ပေါက်လာတတ်အံ့။ နှစ်ဖက်မိဘဆွေးမျိုးများ၏ ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ကူညီပံ့ပိုး ရခြင်းများကြုံရမည်။

ကျောက်နှင့်ပတ်ပြီး စကားပြော အငြင်းအခုံပြုရသလို မိမိကို လိမ်လည် ရှောင်ပြေးခြင်းကြုံတွေရမည်။ ပညာရေး..ပျိူ ရွယ်သူများနှင့် လူငယ်လူရွယ်များ အပျော်အပါး လိုက်စားခြင်းများကြောင့် မိမိဘဝ ဆုံးရှုံးမှုများများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၃)ရက် ၁၃၈၂-ခု သီတင်းကျွတ်လဆုတ်(၃)ရက် အင်္ဂါနေ့ ရက်ရာဇာ

ယနေ့ နံနက်(၈)နာရီအတွင်း ဘုရားတည်၊ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ကျောက်သွေးလောင်း၊ နာမည်မှည့်၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ ထီထိုး၊ ရေနံစူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ စပ်တူအစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ မိတ်ဆွေသစ်ဖွဲ့ခြင်း တို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၁၇)ရက် ၁၃၈၂-ခု တန်ဆောင်းမုန်းလဆန်း(၃)ရက် အင်္ဂါနေ့ နတ်ပြည်ပြဿဒါး

ယနေ့ နံနက်(၈း၇)နာရီလွန် အဓိဌာန်ဝင်ခြင်း၊ ရှင်ပြု နားသ၊ လက်ထက် စေ့စပ်၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ရတနာစူးစမ်း ရှာဖွေ့ခြင်းတို့ ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၃,၁၀) ရက် ပန်ရောင်၊နံ့သာရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။ ကျန်းမာရေးတွင် ကျန်းမာရေးတွင် လေဖြတ်ရောဂါနှင့် အနာရောဂါ၊ အူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ အင်္ဂါဇာတ်အစရှိသော ရောဂါဝေဒနာများ ခံစားရတတ်သည်။ ကြိုတင်၍ ကျန်းမာရေးလိုက်စားသင့် အထူးသဖြင့် ယောဂကျင့်စဉ်များ ပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်။ ယုံကြည်ရာဘာသာ တရားအတိုင် းအပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ ဒါနကုသိုလ်၊ သီလကုသိုလ်၊ ဘာဝနာကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါ။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၈)ရက် ၁၃၈၂-ခု တန်ဆောင်းမုန်းလဆုတ်(၉)ရက် အင်္ဂါနေ့ နတ်ပြည်ပြဿဒါး

ယနေ့ နေလယ်(၁၁း၄၈)နာရီလွန် ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ကျောက်သွေးလောင်း၊ သတ္တုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊ ဘာသာရေး စကားဆွေးနွေးခြင်းတို့ ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၉)ရက် ၁၃၈၂ – ခု နတ်တော်လဆန်း (၁၅)ရက် အင်္ဂါနေ့ လပြည့်နေ့

ယနေ့ နံနက်(၉း၁၅)နာရီလွန် အဓိဌာန်ဝင်ခြင်း၊ သိဒ္ဓိတင်၊ စေတီပုထိုးပြုပြင်ခြင်း၊ တံတားဆည်မြောင်း ပြုပြင်ခြင်း၊ ဧည့်ခံပွဲစတင်ခြင်း၊ မိတ်ဆွေသစ်ဖွဲ့ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်၊ ခရီးသွားလာခြင်း၊ လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးစကားပြောခြင်းကောင်း၏။

အထူးသဖြင့် ဤနှစ် အင်္ဂါသားသမီများတို့သည် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ အတွက်တော့ “တနလာၤ,ကြာသပတေး” ထိုနေနံသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ခရီးသွားရာတွင် အထူးသတိထားသင့်သည်။ စိတ်မြန်ခြင်း၊ စိတ်ကြီးခြင်းများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြည်ရမည်။ မည်သည်အရာကိုမျှ စိတ်ပြောင်းကိုယ်ပြောင်း မဖြစ်ပေါ်ရန် ကာကွယ်ထိမ်းသိမ်းပါဟု အကြုံပြုပါသည်။

ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းကိစ္စ အဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင် ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဓေသ ရွတ်ဆိုပြီး ခရီးသွားလာခြင်း၊ အပြာနုရောင်၊ ကြေးနီရောင်၊ အဖြူရောင်အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကို အဆောက်အဖြစ် အသုံးပြု နိုင်သည်။

စိုးမိုးသော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများမှာ(ရ၊လ၊ဝ၊မ)၊(၃၊၇၊ဝ၊၅)။

ဆောင်ရန် – နီရဲသောသန္တာ ကျေက်မျက်ရတနာ

အကျိူးပေးအရောင် – အပြာနုရောင်၊ကြေးနီရောင်၊အဖြူ ရောင်

ယတြာ – မိမိမွေးနေ့တွင် မြေဇာညွန့်၊ ကံကော်ညွန့်၊ နှင်းဆီးပန်းတို့ကို ပေါင်းပြိး ရွှေပန်းအိုးဖြင့် တန်းခိုးကြီးဘုရားတွင် ပူဇော်ပေးပါ။ ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဓေသ ရွတ်ပွားပြီး လိုရာဆုတောင်းပါ။

တန်ခိုးကြီးဘုရားမှာ မွေးနေ့ နံနက် ( ၉ း ၅၄ ) အချိန် တနင်္ဂနွေနံ ဘုရားတွင် ပန်းရောင်ဝတ်ဆင်ပြိး အုန်းညွန့် (၇)ညွန့် ကပ်လှူပါ။ ဆေးဝါးနှင့် ပရဆေးများ လှူဒါန်ခြင်း၊စေတီပုထိုးများ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ ဘာသာရေး စာအုပ်များဒါနပြုခြင်း၊ စတုဒီတာကျွေးခြင်း၊ အဝတ်အထည် လှူဒါန်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါ။

Credit–ဆရာမင်းသူရ ဗေဒင်ယတြာ Ph:09751089826

ခြံထဲဝိုင်းထဲက သရက်ပင် နဂိုထက် ပြွတ်နေအောင်သီးတဲ့နည်း။ ျခံထဲ၀ိုင္းထဲက သရက္ပင္ နဂိုထက္ ျပြတ္ေနေအာင္သီးတဲ့နည္း။

(Zawgyi)

သရက္ပင္ အသီးမွန္အသီးလႈိင္ေစဖို႔

စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝါသနာပါတဲ့ညီငယ္တို႔ ေျမအခက္အခဲေၾကာင့္ အိမ္ၿခံဝိုင္းထဲမွာ သရက္ပင္(၁)ပင္စ(၂)ပင္စ စိုက္ထားတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားျဖစ္ သရက္ၿခံႀကီး စိုက္ထားရင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ အပင္သန္မာ အသီးလႈိင္တာကိုလိုခ်င္မွာေပါ့။ နည္းေပးလိုက္မွာ လြယ္လြယ္ေလးပါ။

သရက္ပင္ေအာက္ ပတ္ပတ္လည္ေျမႀကီးမွာ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြ၊ က်င္းေတြတူး (အျမစ္ေတြမနာေစနဲ႔)ေပးၿပီး (၁)ပတ္(၁)ႀကိမ္ ေရဝေအာင္ မွန္မွန္သြင္းေပးရင္ ႏွစ္စဥ္အသီးထြက္လႈိင္လာပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ပိုးမစား၊ ကိုင္းမက်ိဳးတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြပါ ခံစားရပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး အပြင့္မပြင့္မီ (၁)လအလိုေလာက္မွာ အပင္ေအာက္က မီးခိုးမႈိင္းတိုက္ (အပူရွိန္မမ်ားေစနဲ႔) ေပးရင္အပြင့္ေကာင္းၿပီး သီးကင္းေႂကြနည္းတယ္။

သရက္ပင္ကို အေကာင္းဆုံးေသာ ပိုးကာကြယ္နည္းကေတာ့ ဆႏၵန္ဆင္မင္းဇတ္ထဲက ဇတ္ပို႔တစ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့ ခါခ်ဥ္ေကာင္ကိုသာ သရက္ပင္မွာေမြးလိုက္။ အင္ၾကင္းပန္းထဲက ခါခ်ဥ္ေကာင္ဟာ စူဠသုဘဒၵါက ဆႏၵန္ဆင္မင္းကို ဘဝဆက္တိုင္း အၿငိဳးထားေစတယ္ေနာ္ ဟဲဟဲ။ ဘာဘဲေျပာေျပာ ညီငယ္ရဲ႕သရက္ပင္ေပၚ ခါခ်ဥ္ (၁)အုံေလာက္ ရွိေနတာဟာ ပိုးသတ္ေဆးစက္႐ုံႀကီးေပါင္း (၁၀) ႐ုံထက္စြမ္းတယ္လို႔ မွတ္ပါ။ တခုေတာ့ရွိတယ္ သရက္သီးခူးခ်ိန္မွာ စူဠသုဘဒၵါျဖစ္တတ္တာေလးေတာ့ သည္းခံေပါ့။

Credit-(နဂါးႏိုင္)

(Unicode)

သရက်ပင် အသီးမှန်အသီးလှိုင်စေဖို့

စိုက်ပျိုးရေး ဝါသနာပါတဲ့ညီငယ်တို့ မြေအခက်အခဲကြောင့် အိမ်ခြံဝိုင်းထဲမှာ သရက်ပင်(၁)ပင်စ(၂)ပင်စ စိုက်ထားတာဘဲဖြစ်ဖြစ် စီးပွားဖြစ် သရက်ခြံကြီး စိုက်ထားရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အပင်သန်မာ အသီးလှိုင်တာကိုလိုချင်မှာပေါ့။ နည်းပေးလိုက်မှာ လွယ်လွယ်လေးပါ။

သရက်ပင်အောက် ပတ်ပတ်လည်မြေကြီးမှာ ချိုင့်ခွက်တွေ၊ ကျင်းတွေတူး (အမြစ်တွေမနာစေနဲ့)ပေးပြီး (၁)ပတ်(၁)ကြိမ် ရေဝအောင် မှန်မှန်သွင်းပေးရင် နှစ်စဉ်အသီးထွက်လှိုင်လာပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ပိုးမစား၊ ကိုင်းမကျိုးတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပါ ခံစားရပါမယ်။ နောက်ပြီး အပွင့်မပွင့်မီ (၁)လအလိုလောက်မှာ အပင်အောက်က မီးခိုးမှိုင်းတိုက် (အပူရှိန်မများစေနဲ့) ပေးရင်အပွင့်ကောင်းပြီး သီးကင်းကြွေနည်းတယ်။

သရက်ပင်ကို အကောင်းဆုံးသော ပိုးကာကွယ်နည်းကတော့ ဆန္ဒန်ဆင်မင်းဇတ်ထဲက ဇတ်ပို့တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ခါချဉ်ကောင်ကိုသာ သရက်ပင်မှာမွေးလိုက်။ အင်ကြင်းပန်းထဲက ခါချဉ်ကောင်ဟာ စူဠသုဘဒ္ဒါက ဆန္ဒန်ဆင်မင်းကို ဘဝဆက်တိုင်း အငြိုးထားစေတယ်နော် ဟဲဟဲ။ ဘာဘဲပြောပြော ညီငယ်ရဲ့သရက်ပင်ပေါ် ခါချဉ် (၁)အုံလောက် ရှိနေတာဟာ ပိုးသတ်ဆေးစက်ရုံကြီးပေါင်း (၁၀) ရုံထက်စွမ်းတယ်လို့ မှတ်ပါ။ တခုတော့ရှိတယ် သရက်သီးခူးချိန်မှာ စူဠသုဘဒ္ဒါဖြစ်တတ်တာလေးတော့ သည်းခံပေါ့။

Credit-(နဂါးနိုင်)

စားချင်ပေမယ့် သွေးတက် အကြောတက်လို့ မစားရဲသူများအတွက် ငါးသလောက်တက်ကြောထုတ်နည်း (၂)နည်း။

(Zawgyi)

ငါးသေလာက္တက္ေၾကာထုတ္နည္း (၂)နည္း

စားခ်င္ေပမယ့္ ေသြးတက္ အေၾကာတက္လို႔ မစားရဲသူမ်ားအတြက္ ငါးသေလာက္တက္ေၾကာထုတ္နည္း။

ငါးသေလာက္ရဲ႕တက္ေက်ာေလးထုတ္ရေအာင္

ငါးသေလာက္ေလး စားျခင္ေပမဲ့ အေၾကာတက္လို႔ မစားရဘူးဆိုသူမ်ားအတြက္ ပုံမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ဦးေခါင္းနားက အသားေလးကို အသာရွပ္လွီးလိုက္ရင္ အေၾကာျဖဴေလး ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။

အသာအယာဆြဲယူပါ။ တအားဆြဲရင္ ျပတ္ထြက္တတ္ပါတယ္။

ျပတ္သြားရင္ေတာ့ အေၾကာတက္မွာပါပဲ။ အခုကြၽန္မအေက်ာထုတ္ထားတာ ၈၀သားအေကာင္ပါ။ တက္ေက်ာေလးက ပုံမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ၁၀လက္မေလာက္ ရွည္ပါတယ္။ ငါးရဲ႕ေခါင္းႏွစ္ဖက္လုံးရဲ႕ ေဘးအသားကို ရွပ္လွီးထုတ္ရမွာပါ။ တက္ေက်ာက ႏွစ္ဖက္လုံးမွာရွိလို႔ ႏွစ္ဖက္လုံး အေၾကာထုတ္ရပါတယ္။ သိမ္ျဖဴေဈးက ငါးသေလာက္သည္ႀကီး သင္ေပးတဲ့ တက္ေၾကာထုတ္နည္းေလးပါရွင္။ အားလုံးအဆင္ေျပၾကပါေစရွင္။

Credit–Yadanar Soe

ေနာက္တစ္နည္း-

မီးဖိုေခ်ာင္ထဲက ညီမငယ္ေရ ေရွးလူႀကီးသူမေတြ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားတခုရွိတယ္ဗ်။ “မယား ဆံေတာက္၊ ငါးငသေလာက္” တဲ့။ ဟဲဟဲ မယားဆံေတာက္အေၾကာင္းေတာ့သိဘူးဗ်။ ငါးသေလာက္ကေတာ့ အရသာ ေလးေလးပင္ပင္နဲ႔ ေကာင္းသေလာက္၊ စားၿပီးရင္ မ်က္လုံးေလး ေမွးစင္းသြားတာဘဲ။ အဲ့ဒါကို ငါးသေလာက္တက္တယ္လို႔ ေခၚတယ္ေလ။

ညီမေလးကေတာ့ လူငယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္ေလာက္တက္တက္ ဇိမ္မပ်က္ေပမယ့္ တစ္အိမ္တည္း အတူေနၾကတဲ့ ဖိုးဖိုး၊ ဖြားဖြား၊ ေဖေဖ၊ ေမေမတို႔က်ေတာ့ မစားရဲၾကတာ မ်ားတယ္၊ တက္စာေတြ ေရွာင္ၾကတာမ်ားတယ္။ ေသြးတက္မွာ ေၾကာက္လို႔သာ မစားရဲၾကတာေနာ္။ စားခ်င္စိတ္ေတြကေတာ့ တဖြားဖြားဖိတ္ေပါ့ဗ်ာ။

ဒီေတာ့ကာ သူတို႔ေတြကို ငါးသေလာက္ဟင္း တက္ျခင္းကင္းကင္းနဲ႔ ခ်က္ေကြၽးခ်င္ေနမလား ညီမငယ္။ နည္းလမ္းေလးေတာ့ ရွိပါတယ္ကြာ။

ကဲ…. ငါးသေလာက္ကိုေခါင္းျဖတ္လိုက္ရင္ ငါးသေလာက္ရဲ႕ေက်ာပိုင္း ဘယ္ညာက သားေရနဲ႔ အသားၾကားမွာ တက္ေၾကာျဖဴျဖဴ ခပ္ျပားျပားေလးကို ေတြ႕ရမယ္။ အဲ့ဒီ တက္ေၾကာကို ဖယ္ရွားၿပီး ခ်က္။ တက္ဘို႔မေျပာနဲ႔ ေသြးတိုး သမားေတြေတာင္ စားလို႔ရသြားၿပီဗ်။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ ညီမေလးရဲ႕။ အရသာေလး နဲနဲေတာ့ ေပါ့သြားမယ္ေနာ္ ဟုတ္ၿပီလား။

Credit–နဂါးႏိုင္

(Unicode)

ငါးသလောက်တက်ကြောထုတ်နည်း (၂)နည်း

စားချင်ပေမယ့် သွေးတက် အကြောတက်လို့ မစားရဲသူများအတွက် ငါးသလောက်တက်ကြောထုတ်နည်း။

ငါးသလောက်ရဲ့တက်ကျောလေးထုတ်ရအောင်

ငါးသလောက်လေး စားခြင်ပေမဲ့ အကြောတက်လို့ မစားရဘူးဆိုသူများအတွက် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဦးခေါင်းနားက အသားလေးကို အသာရှပ်လှီးလိုက်ရင် အကြောဖြူလေး တွေ့ပါလိမ့်မယ်။

အသာအယာဆွဲယူပါ။ တအားဆွဲရင် ပြတ်ထွက်တတ်ပါတယ်။ ပြတ်သွားရင်တော့ အကြောတက်မှာပါပဲ။ အခုကျွန်မအကျောထုတ်ထားတာ ၈၀သားအကောင်ပါ။ တက်ကျောလေးက ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ၁၀လက်မလောက် ရှည်ပါတယ်။ ငါးရဲ့ခေါင်းနှစ်ဖက်လုံးရဲ့ ဘေးအသားကို ရှပ်လှီးထုတ်ရမှာပါ။ တက်ကျောက နှစ်ဖက်လုံးမှာရှိလို့ နှစ်ဖက်လုံး အကြောထုတ်ရပါတယ်။ သိမ်ဖြူဈေးက ငါးသလောက်သည်ကြီး သင်ပေးတဲ့ တက်ကြောထုတ်နည်းလေးပါရှင်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေရှင်။

Credit–Yadanar Soe

နောက်တစ်နည်း-

မီးဖိုချောင်ထဲက ညီမငယ်ရေ ရှေးလူကြီးသူမတွေ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတခုရှိတယ်ဗျ။ “မယား ဆံတောက်၊ ငါးငသလောက်” တဲ့။ ဟဲဟဲ မယားဆံတောက်အကြောင်းတော့သိဘူးဗျ။ ငါးသလောက်ကတော့ အရသာ လေးလေးပင်ပင်နဲ့ ကောင်းသလောက်၊ စားပြီးရင် မျက်လုံးလေး မှေးစင်းသွားတာဘဲ။ အဲ့ဒါကို ငါးသလောက်တက်တယ်လို့ ခေါ်တယ်လေ။

ညီမလေးကတော့ လူငယ်ဆိုတော့ ဘယ်လောက်တက်တက် ဇိမ်မပျက်ပေမယ့် တစ်အိမ်တည်း အတူနေကြတဲ့ ဖိုးဖိုး၊ ဖွားဖွား၊ ဖေဖေ၊ မေမေတို့ကျတော့ မစားရဲကြတာ များတယ်၊ တက်စာတွေ ရှောင်ကြတာများတယ်။ သွေးတက်မှာ ကြောက်လို့သာ မစားရဲကြတာနော်။ စားချင်စိတ်တွေကတော့ တဖွားဖွားဖိတ်ပေါ့ဗျာ။

ဒီတော့ကာ သူတို့တွေကိုငါးသလောက်ဟင်း တက်ခြင်းကင်းကင်းနဲ့ ချက်ကျွေးချင်နေမလား ညီမငယ်။ နည်းလမ်းလေးတော့ ရှိပါတယ်ကွာ။

ကဲ…. ငါးသလောက်ကိုခေါင်းဖြတ်လိုက်ရင် ငါးသလောက်ရဲ့ကျောပိုင်း ဘယ်ညာက သားရေနဲ့ အသားကြားမှာ တက်ကြောဖြူဖြူ ခပ်ပြားပြားလေးကို တွေ့ရမယ်။ အဲ့ဒီ တက်ကြောကို ဖယ်ရှားပြီး ချက်။ တက်ဘို့မပြောနဲ့ သွေးတိုး သမားတွေတောင် စားလို့ရသွားပြီဗျ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ညီမလေးရဲ့။ အရသာလေး နဲနဲတော့ ပေါ့သွားမယ်နော် ဟုတ်ပြီလား။

Credit–နဂါးနိုင်

တနင်္လာ သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း။ တနလၤာ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ တစ္နွစ္စာ ေဟာစာတမ္း။

(Zawgyi)

တနလၤာ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ တစ္နွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဤႏွစ္တြင္ တနလၤာသားသမီးမ်ား စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လာဘ္လာဘ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာမည္။ အလိုဆႏၵမ်ားလည္း ျပည့္ဝႏိုင္သည္။ ဘဝအဆင့္တက္လမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ တိုးတက္မႈရမည္။ နယ္ေဝး၊ ရပ္ျခား၊ အနီနား ပတ္ဝန္က်င္အသစ္ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြသစ္မ်ား တိုးပြားျခင့္ႏွင့္ အကူညီမ်ား ရတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားျခင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဴးတူလုပ္ငန္း စပ္တူပူေပါင္း ႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း အက်ိဳးေပးေကာင္း၏။

တနလၤာသားသမီးမ်ား ထီေပါက္ကိန္း ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ထီထိုးရန္ – အက်ိဴးေပး အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း -{က၊ခ၊စ၊မ} ၈ အစ ၄အဆံုး ထီထိုးေပးပါ။

အိုးအိမ္ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥမ်ားအတြက္ စကားေျပာဆိုမႈရိွၿပိး ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ကိုင္ရေသာႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာတိုက္ကို စိုးပိုင္ထားရသူလည္းျဖစ္သည္။ အထူး လူမႈေရး႐ႈပ္ေထြးမႈ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။

လစ္ဟင္းေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္း နည္းမည္။ စီးပြားေရးစေတာ့ေစ်းကြက္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္သလို မိမိသေဘာျဖင့္ မိမိထင္ရာ တဇြတ္ထိုးမလုပ္ဘဲ အျမဲတေစ ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္လုပ္ကိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာကိစၥမ်ား လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ တြဲပီးလုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၃)ရက္ ၁၃၈၁ – ခု ျပာသိုလဆုတ္ (၄) ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ နံနက္ (၁၀း၁၀)အတြင္း ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊ အေနကဇာတင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ ၊နားသ၊ ပဥၥင္းခံ၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ က်င္းတူး၊ အုတ္ျမစ္ခ် နာမည္မွည့္၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၇)ရက္ ၁၃၈၁ – ခု တပို႔တြဲလဆန္း (၃)ရက္ တနလၤာေန႔ လူ႔ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္ (၇း၂၅) အတြင္း ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ စလြယ္တင္၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ က်င္းတူး၊ ေစ့စပ္၊ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ္လ (၂၀)ရက္ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ မ်က္ႏွာမႈကာ ေျမဇာတစ္ဆုပ္ စြန္႔ပစ္ၿပီးသြားပါ။ လူမႈေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးရျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ဝင္လာမည္။ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းခရီးမ်ား ဒုကၡေတြ႕အ့ံ။ ေလေၾကာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား သတိျပဳရမည္။ လူအမ်ားစု စုေဝရာ ေနရာေဒသသြားလာျခင္း သတိထားသင့္၍ ေ႐ွာင္ၾကည့္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ တနလၤာသားသမီမ်ား တို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ေတာ့ “ေသာၾကာ ,စေန” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၆)ရက္ ၁၃၈၁ – ခု တေပါင္းလဆုတ္ (၈)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ အေနကဇာတင္ျခင္း၊ ထီးတင္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊သိကၡာတင္၊ နံနက္ (၁၀း၁၇) နာရီ လြန္ၿပီး ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ အိမ္ေျပာင္း၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း ေကာင္း၏။

စီးပြားေရး…ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရႊထည္၊ စက္အပိုပစၥည္း၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမၽား ေရာင္းဝယ္ျခင္းမၽားမွ အျမတ္အစြန္းရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသစ္မၽားျဖင့္ လုပ္ငန္းတိုးခၽဲ႕ျခင္းရိွမည္။ သိုေသာ္ တနလၤာသားသမီးမ်ား က္ိုယ္က်ိဴးအတြက္လြဲမွားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ား မသံုးမိေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ အမွားတစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဘဝတစ္သက္ ေမွာက္ရတတ္၊ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးရတတ္သည္။

နီေသာ အရာဝတၳဳမ်ား အေရာင္အဝယ္ပါး ေငြေၾကးတည္ျငိမ္မႈနည္းၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အၾကပ္အတည္းေတြ႕ရတတ္သည္။ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတို႕တြင္ မေတာ္တထိခိုက္မႈမ်ားၾကဳံအ့ံ။

ပဲပုပ္၊ေျပာင္း၊ ကုလားပဲ၊ မတ္ပဲ၊ ထင္႐ွဴးဆီ၊ အာလူး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ အသီးအႏွံမ်ား က်ဆင္းဆံုးရံွဳးမႈ မ်ားတတ္သည္။ တနလၤာႏွင့္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးတို႔ အက်ိုးေပးေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၆) ရက္ ၁၃၈၁ – ခု ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း (၁၄) ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႕ ေန႔စက္ (၂ း ၃၂)အတြင္း ပဥၥင္းခံ၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ က်င္းတူး၊ အုတ္ျမစ္ခ် နာမည္မွည့္၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ေစ့စပ္၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ သတၱဳတြင္း စူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁၃)ရက္ ၁၃၈၁ – ခု ေႏွာင္းတန္ခူးလဆုတ္ (၆)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ ဘုရားအေန႔ကဇာတင့္၊ ဂါထာမႏၱာန္ သိဒိၶတင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊ သိကၡာတင္ျခင္း၊ တံတားျပဳျပင္ျခင္း၊ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ ေရအိုးလွဴဒါန္းျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္ ေရစက္ခ်လွဴ ျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ျပဳစုျခင္းေကာင္း၏။

(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ မိႆ ရာသီေျပာင္းၿပီးျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္မဂၤလာအခါရ၏။ ) (ညစက္ ၁၁ း ၃၄ း ၁၈စကၠန္႔တြင္ မဟာသၾကၤန္ အက်ေန႔ျဖစ္သည္။)

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၀)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ဦးတန္ခူးလဆုတ္ (၁၃) ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ ဘုရားပင့္၊ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္၊ ေစ့စပ္၊ ညစက္(၁၀း၄၆) အတြင္း ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ အာမခံ၊ ထီးထိုး၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း၊ကေလးနာမည္မွည့္ ေကာင္း၏။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၂၇)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန္လဆန္း (၆) ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ ေန႔စက္(၁း၁၂)နာရီလြန္ၿပိး ဝိဝါဟမဂၤလာ ေစ့စပ္၊နာမည္မွည့္၊ ေရတြင္းေရကန္တူေဖာ္းျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူး၊ စပ္တူ ႐ွယ္ယာလုပ္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၀)ရက္ အျဖဴ ေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ အေရွ႕အရပ္မ်က္မႈကာ ႏွင္းဆီပန္း၊ ကံေကာ္ညြန္႔မ်ားကို ေဆာင္သြားပါ။

ဤႏွစ္ ၾသဂုတ္၊ ေအာက္တိုဘာ လမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္သတိတရားေ႐ွ႕႐ႈ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ငန္းတူသူအလုပ္အကိုင္ရဲ႕ သစၥာေဖာက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးထိခုိက္ နစ္နာမႈမ်ား ၾကံဳေတြရတတ္၍ သတိထား ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ မနာလုိသူေတြ ေပါမ်ားၿပီး ေခ်ာက္တြန္းျခင္သူမ်ား မိမိေဘးနား ပတ္လည္ဝိုင္း၍ ေနလိမ့္ဆိုတာ မိမိအထူးသတိထားပါ။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသရေသာ အနာေရာဂါမၽား ခံစားရတတ္သည္။ စာခ်ူပ္ ခ်ုပ္ဆိုျခင္း၊
အာမခံျခင္း ကိစၥမၽားတတ္ႏိုင္သမၽွ ေရွာင္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား မ်ားျပားလာမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေမလလ (၄)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန္လဆန္း (၁၃)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ နံနက္ (၉း၄၄) နာရီ လြန္ၿပိး ဘုရားပင့္၊ သိဒိၶတင္၊ ထီးတင္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ စလြယ္တင္၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေမလ (၁၁)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန္လဆုတ္ (၅)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ ဘုရားအေန႔ကဇာတင့္၊ ထီးတင္၊ ေန႔လယ္(၁၁း၃၆)နာရီ လြန္ၿပီး ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ လက္ထက္၊ နာမည္မွည့္၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ ေဆးခန္းဖြင့္၊ တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေမလ(၂၅) ရက္ ၁၃၈၂-ခု နယုန္လဆန္း (၄)ရက္ တနလၤာေန႔ လူ႔ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္(၉း၄၅)နာရီ လြန္ၿပိး ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊လက္ထပ္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ ၊ ပရဟိတလုပ္ျခင္း၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန္႔ဖြင့္၊ အသီးဆြတ္ခူးျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္၊ အဝိစီတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္းခရီးသြားျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေမလ (၁၈) ရက္ အနီေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေမလတြင္ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ အေရွ႕အရပ္မ်က္မႈကာ ႏွင္းဆီပန္း၊ ဇြန္ညြန္႔မ်ားကို ေဆာင္သြားပါ။ အမ်ိဴးသားေကာင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္တြင္ ကံထူးသူမ်ားဆိုလ်ွင္ မမွားပါဘူး။

တနလာၤသားသမီးတို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမၽားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ရတတ္သည္။ မိမိဆိုင္းငံ့ရပ္တန္႔ထားေသာလုပ္ငန္းမၽား အသက္ဝင္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ရပါလိမ့္မည္။ သုိ္႔ေသာ္ အႄကီးအကဲမၽား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမၽား ရရိွမည္။ အေပါင္းအသင္းေဆြမ်ဳိးမၽားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မၽား ေဆာင္ရြက္တတ္ရတတ္သည္။ အစု႐ွယ္ယာဝင္ စီးပြားေရး စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္သည္။

စေန၊ တနဂၤေႏြသားသီးမ်ားႏွင့္ အလုပ္အတူတူသြားလာ၊ သြားလုပ္ျခင္း၊ စပ္တူ႐ွယ္ယာလုပ္ျခင္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ပညာ ႐ွာေဖြေနသူမ်ားသည္ အသက္ဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္ကို ဦးစားေပး သင္ၾကားပါ။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ ဘာသာကြဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစပ္တူ ႐ွယ္ယာျပဳလုပ္လ်ွင္ ေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။ နယ္ေဝးေဆြမ်ိဳးမ်ား အိမ္သို႔ အလည္အပတ္သြားလာျခင္း၊ အကူညီေပးရျခင္းမ်ား ရိွမည္။ အမ်ိဴးသားမ်ား အေပ်ာအပါး လိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ထိခိုက္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္သေဘာထားကြဲလႊဲမႈႏွင့္ ေဘးစကား အထူးသတိထားရလိမ့္မည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၅)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု နယုန္လဆုတ္ (၁၀)ရက္ တနလၤာေန႔ လူ႔ျပည္ျပႆ ဒါး

ယေန႔ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ဝိဝါဟမဂၤလာႏွင့္ အိမ္ေဆာက္၊ ပညာစ၍သင္ယူျခင္း၊ ေဆးေဖာ္ ၊ေဆးခန္႔ဖြင့္၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္၊ ရတနာစူစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီး သြားျခင္းေကာင္း၏။

(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ နံနက္၇နာရီ ၅၁မိနစ္လြန္ ေမထုန္ရာသီေျပာင္းၿပီးျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာႏွင့္ အိမ္ေဆာက္မဂၤလာအခါရ၏။ )

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၂)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ပထမ ဝါဆိုလဆန္း (၃)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ ထီးေတာ္တင္၊ ဂါထာမႏၱာန္ သိဒိၶတင္ျခင္း၊ ေဆးဝါးေဖာ္ျခင္း၊ ခြဲစိပ္ကုသခံယူျခင္းေကာင္း၏။ (နံနက္၈နာရီ ၅၀မိနစ္လြန္ အမၺဴဗာစိဝင္သည့္အတြက္ ေျမတူးဆြျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ လက္ထက္ မဂၤလာကိစၥမ်ားအခါ ေ႐ွာင္ပါ။)

အမ်ိဴးသမီးေကာင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္ညံ့သူမ်ားဆိုလ်ွင္ မမွားပါဘူး။ ပညာေရးတြင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မူ ေကာင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဝးကြာရတတ္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အားနည္းတတ္သည္။ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ ျဖစ္တတ္သည္။ မိမိစိတ္ကိုို တည္ၿငိမ္ထားရမည္။ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ၊ မိမိစီးပြားေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ မအားလပ္ႏိုင္ေအာင္ ရွိတတ္ၿပီး လူပန္းစိတ္ပန္း ျဖစ္တတ္သည္။ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ ဂရုျပဳရမည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၂၉)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ပထမ ဝါဆိုလဆန္း(၁၀)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ နံနက္(၈း၂၈)နာရီ လြန္ၿပီး ဘုရားအေန႔ကဇာတင္၊ ေစတီပုထိုးျပဳပင္ျခင္း၊ တံတားေျမာင္းျပဳ ၊ဆည္ျပဳျပင္ျခင္း၊အႏုပညာလုပ္ျခင္း၊ အသီးဆြတ္ခူးျခင္း၊ ေရေၾကာင္းခရီးသြားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၂၇)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ဒုတိယ ဝါဆိုလဆန္း(၈)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ နံနက္(၁၀း၁)နာရီအတြင္း ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္းတူး၊ အုတ္ျမစ္ခ် အေနကဇာတင္ျခင္း၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ နည္းပညာသင္ယူျခင္း၊ စာေပကိရိယာဆိုင္ဖြင့္ျခင္း၊ေဆးခန္းဖြင့္၊ ပရေဆးေဖာ္ျခင္း၊ ေဆးဝါးျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ လူမႈေရးစကားေျပာျခင္းေကာင္း၏။

ပညာေရး…တနလၤာသားသမီးမ်ား ပညာေရး ထူးခြၽန္မည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာအတြက္ အခြင့္အထူး ခံစားရရိွႏိုင္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ ဝီရိယရိွမွ မိမိေမၽွာ္မွန္းေသာ ပညာရပ္ကို ဆည္းပူးရမည္။ ဥာဏဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ပညာရပ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူသင့္သည္။ ပညာေရး ေလ့လာလိုက္စားသူမၽား ဝီရိယအကၽိဳးျဖင့္ ပန္းတိုင္ဆြတ္ခူးနိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ လူမႈေရးရႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ ပညာေရးေႏွာင့္ေႏွးတတ္သည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ဒုတိယ ဝါဆိုလဆန္း(၁၅)ရက္ တနလၤာေန႔ လျပည့္ေန႔

ယေန႔ နံနက္(၈း၅၆)နာရီလြန္ျပီး ဘုရားအေနကဇာတင္၊ ထီးတင္၊ မုဒ္ဦး၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူး၊ နာမည္မွည့္၊ အာမခံျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၇)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ဒုတိယ ဝါဆိုလဆုတ္(၁၄)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ နံနက္ (၁၀း၄၉) နာရီအတြင္း ဂါထာမႏၱာန္သိဒိၶတင္ျခင္း၊ ထီးတင္၊ အေနကဇာတင္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူး၊ ေရတြင္းတူး၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး…ပၽိဳ ရြယ္သူမၽားမိမိ၏ အိမ္နီးခၽင္း လုပ္ငန္းခြင္ အေပါင္းအသင္းမၽားမွာ ဖူးစာ႐ွင္ႏွင့္ ဆုံေတြ႕ရတတ္သည္။ ပ်ိဴ ရြယ္သူမ်ား ခ်စ္ခင္စံုမက္သူမ်ားတတ္။ သို့ေသာ္ အခၽစ္ေရးေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ကၽဆင္းေနတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သာယာမည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား ဇနီးသည္ႏွင့္ အထင္လြဲ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား
ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ ဇနီးဘက္မွ ေဆြမ်ိဴးသားျခင္းမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြား အခ်င္းမ်ားတတ္သည္။

သားသမီးႏွင့္ ဇနီးတို႔အတြက္ ေငြေၾကးကုန္ကၽမႈမၽားရိွမည္။ သားသမီး ရတနာထြန္းကားၿပီး သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္သည္။ ေဆြမၽိဳ းသားခၽင္းမၽားအတြက္ လူမႈေရးအပူ ေသာကမၽား ဝင္လာတတ္သည္။ လူလိမ္၊ ေငြလိမ္ခံရ တတ္သည္။ ေငြေရးေၾကး အထူးသတိ မေလ်ာ့၊ မေပါ့ဘဲ ထိန္းသိမ္းရမယ္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၁)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ေတာ္သလင္းလဆန္း(၅)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ နံနက္ (၈း၂၁) နာရီလြန္ ထီးတင္၊ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူး၊ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆးဝါးေဖာ္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။ အသက္အားျဖင့္ ၁ ၂၃ႏွစ္၊၂၄ႏွစ္၊၂၅ႏွစ္၊၂၆ႏွစ္၊ ၃၂ႏွစ္၊ ၃၄ႏွစ္၊ ၃၅ႏွစ္၊ ၄၃ႏွစ္၊ ၄၅ႏွစ္၊ ၅၆ႏွစ္၊ ၆၂ႏွစ္၊ ၆၃ႏွစ္ ထိုႏွစ္မ်ား..အထူးကံဇာတာ ညံ့ပါလိမ့္မည္။

ေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ အဆင္ေျပသလိုရိွၿပိး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဖ်ား႐ႈးၿပီး အခက္ခဲၾကံဳမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမၽားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ရတတ္သည္။ သို႕ေသာ္ အၾကံအစည္ အသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္း စီးပြာေရးလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဂ႐ုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ လိုတစ္မ်ိဳး မလိုတစ္မ်ိဳး ဆက္ဆံျခင္း ခံရမည္။ လူမႈေရးရႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ ပညာေရးေႏွာင့္ေႏွးတတ္သည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ေတာ္သလင္းလဆုတ္(၄)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ နံနက္ (၉း၉) နာရီအတြင္း ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊ နားသ၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ပရေဆးေဖာ္ျခင္း၊ ရတနာစူစမ္း ႐ွာေဖြျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ စာေရးသားျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၆)ရက္ ၁၃၈၂-ခု သီတင္းက်ြတ္လဆန္း(၁၀)ရက္ တနလၤာေန႔ လူ႔ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ထီးတင္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္းေကာင္း၏။ (တိထီ၁၀လံုး) (စႏၵီမယ္ေတာ္ေဒဝီ ဆင္စီး၍ ျပန္ႂကြျမန္းသည္) (နံနက္၇နာရီ ၄၇မိနစ္မွ နံနက္၈နာရီ ၂မိနစ္အတြင္း မယ္ေတာ္ေရခ်မည္။)

အသက္အားျဖင့္ ၂ႏွစ္၊ ၈ႏွစ္၊ ၁၅ႏွစ္၊ ၂၂ႏွစ္၊ ၂၉ႏွစ္၊ ၃၆ႏွစ္၊ ၄၃ႏွစ္၊ ၅၀ႏွစ္၊ ၅၇ႏွစ္၊ ၆၄ႏွစ္၊ ၇၁ႏွစ္ ထိုႏွစ္ေတြက… ေယဘုယ်ာအားျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အခ်စ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး အထူးကံဇာတာေကာင္းပါလိမ့္မည္။

အႄကီးအကဲမၽား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမၽား ရရိွမည္။ မိတ္ေဆြသစ္တိုးလာျခင္းႏွင့္ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ား ေတြ႔ဆံုရမည္။ ႏွလံုးသာေရးမွ ဖူးပြင့္လာေသာ ေမတၱာသည္ မည္သည့္ အခက္ခဲမ်ားကိုမဆို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ သားသမီး ရတနာမ်ားအတြက္ေၾကာင့္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာ္မည္။ အလုပ္သစ္ေျပာင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္စတင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး သစ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္လုပ္ရျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ့ရတတ္သည္။ မၾကာခဏ ခရီးသြားရကိန္း ရိွသည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၆)ရက္ ၁၃၈၂-ခု တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း(၂)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ နံနက္(၁၀း၁၀)နာရီလြန္ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ ေစ့စပ္ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။

(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ ညစက္၇နာရီ ၂၁မိနစ္လြန္ ျဗိစၦာရာသီ ေျပာင္းၿပီးျဖစ္၍ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာႏွင့္ အိမ္ေဆာက္မဂၤလာအခါရ၏။ )

(သူရိယေနမင္း ဆီးမီးပူေဇာ္ပြဲ) (အမ်ိဴးသမီးမ်ား အဓိဌာန္ ဘရတၱစသည္)

ထိုေန႔ရက္တြင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ား အဓိဌာန္ ဘရတၱ ျပဳလုပ္လ်ွင္ သားသမီးဆုပန္ ဆုေတာင္းျပည့္၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၃၀) ရက္ ၁၃၈၂ – ခု တန္ေဆာင္းမုန္းလဆုတ္ (၁)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ နံနက္(၈း၁၇)နာရီလြန္ ဘုရားအေနကဇာတင္၊ ထီးတင္၊ ေစတီပုထိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ ဘုရားပင့္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ အိမ္ေျပာင္း၊ တိုင္တူ၊ ေလွကားတင္၊ ေဆးခန္႔ဖြင့္၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။

အစြဲပေယာဂ၊ လူပေယာဂမ်ား စြဲကပ္တတ္သည္။ ကၽန္းမာေရးတြင္ အဆုတ္အေအးမိျခင္း၊ ခါးနာျခင္း၊ အေရးျပား ယာယံမႈျဖစ္ျခင္း၊ ကၽီးေပါင္းေရာဂါမၽားခံစားရျခင္း၊ ဆီး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္း ေဝဒနာျဖစ္တတ္သည္။

ႀကိဳတင္၍ က်န္းမာေရးလိုက္စားသင့္။ အထူးသျဖင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။ ယုံုၾကည္ရာဘာသာ တရားအတိုင္း အပတ္စဥ္ လစဥ္၊ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳလုပ္ပါ။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္ ၁၃၈၂-ခု တန္ေဆာင္းမုန္းလဆန္း(၈)ရက္ တနလၤာေန႔

ယေန႔ နံနက္(၇း၃၁)နာရီလြန္ အေနကဇာတင္ျခင္း၊ ထီးထင္၊ တံတားေျမာင္းျပဳ၊ ဆည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေန႔စက္(၁၂း၄၆) နာရီလြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ က်င္းတူ၊ အိမ္ျခံေျမ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု တန္ေဆာင္းမုန္းလဆုတ္ (၁၅)ရက္ တနလၤာေန႔ လကြယ္ေန႔

ဘုရားအေနကဇာတင္၊ ထီးတင္၊ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ အာမခံျခင္း၊ ဘာသာေရးကိစၥလုပ္ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

စိုးမိုးေသာအကၡရာႏွင့္ ဂဏန္းမၽားမွာ(က၊ခ၊စ၊မ)၊(၈၊၅၊၁၊၄)။

ေဆာင္ရန္ – အျဖဴေရာင္ပုလဲ

အက်ိဴေပးအေရာင္ – မီးခိုးေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ ၾကည္ျပာေရာင္

ယၾတာ – မိမိေမြးေန႔တြင္ အဝါေရာင္ပန္း၊ ဇြန္ၫြႊန္႔၊ ဩဇာၫႊန္႔မ်ားကို ေပါင္းၿပီး ေရႊအိုးျဖင့္ ဘုရားပူေဇာ္ေပးပါ။ ပ်ားရည္၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္၊ ဒံေပါက္ဆြမ္းေတာ္ ကပ္လွဴေပးပါ။ တန္ခိုးႀကီးဘုရားမွာ ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၁၈) အခ်ိန္ ေသာၾကာနံဘုရားတြင္ ၾကည္ျပာေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပီး ဒန္းၫြန္႔ (၉ )ၫြန္႔ ကပ္လွဴပါ။ တန္ခိုးႀကီးဘုရားတြင္ ဆီးမီးသက္ေစ့ ပူေဇာ္ေပးပါ။

Credit–ဆရာမင္းသူရ ေဗဒင္ယၾတာ Ph:09751089826

(Unicode)

တနင်္လာ သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း

ဤနှစ်တွင် တနင်္လာသားသမီးများ စီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် လာဘ်လာဘ အခွင့်အလမ်းများစွာ ထွက်ပေါ်လာမည်။ အလိုဆန္ဒများလည်း ပြည့်ဝနိုင်သည်။ ဘဝအဆင့်တက်လမ်းနှင့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် တိုးတက်မှုရမည်။ နယ်ဝေး၊ ရပ်ခြား၊ အနီနား ပတ်ဝန်ကျင်အသစ် အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေသစ်များ တိုးပွားခြင့်နှင့် အကူညီများ ရတတ်သည်။ ဆွေမျိုးသားခြင်းများနှင့် အကျိူးတူလုပ်ငန်း စပ်တူပူပေါင်း ရှယ်ယာဝင်ခြင်း အကျိုးပေးကောင်း၏။

တနင်္လာသားသမီးများ ထီပေါက်ကိန်း ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ထီထိုးရန် – အကျိူးပေး အက္ခရာနှင့်ဂဏန်း -{က၊ခ၊စ၊မ} ၈ အစ ၄အဆုံး ထီထိုးပေးပါ။

အိုးအိမ် နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများအတွက် စကားပြောဆိုမှုရှိပြိး အောင်မြင်မည်။ ငွေကြေးများစွာ ကိုင်ရသောနှစ် ဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာတိုက်ကို စိုးပိုင်ထားရသူလည်းဖြစ်သည်။ အထူး လူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှု ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။

လစ်ဟင်းသော စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့် အမြတ်အစွန်း နည်းမည်။ စီးပွားရေးစတော့ဈေးကွက်များ ဝယ်ယူနိုင်သလို မိမိသဘောဖြင့် မိမိထင်ရာ တဇွတ်ထိုးမလုပ်ဘဲ အမြဲတစေ နှီးနှောတိုင်ပင်လုပ်ကိုင်ပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ဆက်သွယ်သောကိစ္စများ လူမျိုးခြားနှင့် တွဲပီးလုပ်ရသော အလုပ်များ အောင်မြင်မှုရရှိမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၃)ရက် ၁၃၈၁ – ခု ပြာသိုလဆုတ် (၄) ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ နံနက် (၁၀း၁၀)အတွင်း ဘုရားတည်၊ ထီးတင်၊ အနေကဇာတင်ခြင်း၊ ရှင်ပြု ၊နားသ၊ ပဉ္စင်းခံ၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ကျင်းတူး၊ အုတ်မြစ်ချ နာမည်မှည့်၊ အိမ်ပြောင်း၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်းတို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၇)ရက် ၁၃၈၁ – ခု တပို့တွဲလဆန်း (၃)ရက် တနင်္လာနေ့ လူ့ပြည်ပြဿဒါး

ယနေ့ နံနက် (ရး၂၅) အတွင်း ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စလွယ်တင်၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ကျင်းတူး၊ စေ့စပ်၊ ရေတွင်းရေကန် တူးဖော်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်းတို့ ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ်လ (၂၀)ရက် နို့နှစ်ရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာ လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက်အနောက်မြောက်အရပ် မျက်နှာမှုကာ မြေဇာတစ်ဆုပ် စွန့်ပစ်ပြီးသွားပါ။ လူမှုရေး နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ကိုယ်တိုင်ဦးစီးရခြင်း၊ အများသဘောတူညီမှုကြောင့် ကုသိုလ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရမည်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ဝင်လာမည်။ လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းခရီးများ ဒုက္ခတွေ့အံ့။ လေကြောင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများ သတိပြုရမည်။ လူအများစု စုဝေရာ နေရာဒေသသွားလာခြင်း သတိထားသင့်၍ ရှောင်ကြည့်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့် ဤနှစ် တနင်္လာသားသမီများ တို့သည် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ အတွက်တော့ “သောကြာ ,စနေ” ထိုနေနံသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ခရီးသွားရာတွင် အထူးသတိထားသင့်သည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် မတ်လ (၁၆)ရက် ၁၃၈၁ – ခု တပေါင်းလဆုတ် (၈)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ အနေကဇာတင်ခြင်း၊ ထီးတင်၊ ရှင်ပြု၊ နားသ၊သိက္ခာတင်၊ နံနက် (၁၀း၁၇) နာရီ လွန်ပြီး စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ အိမ်ပြောင်း၊ မိတ်ဆွေသစ်ဖွဲ့ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း ကောင်း၏။

စီးပွားရေး…ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရွှေထည်၊ စက်အပိုပစ္စည်း၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခြင်းများမှ အမြတ်အစွန်းရမည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အသစ်များဖြင့် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းရှိမည်။ သိုသော် တနင်္လာသားသမီးများ ကိုယ်ကျိူးအတွက်လွဲမှားသော အခွင့်အာဏာများ မသုံးမိစေရန် အရေးကြီးသည်။ အမှားတစ်ချက်ကြောင့် ဘဝတစ်သက် မှောက်ရတတ်၊ အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးရတတ်သည်။

နီသော အရာဝတ္ထုများ အရောင်အဝယ်ပါး ငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုနည်းပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များ အကြပ်အတည်းတွေ့ရတတ်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတို့တွင် မတော်တထိခိုက်မှုများကြု အံ့။

ပဲပုပ်၊ပြောင်း၊ ကုလားပဲ၊ မတ်ပဲ၊ ထင်ရှူးဆီ၊ အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အသီးအနှံများ ကျဆင်းဆုံးရံှုးမှု များတတ်သည်။ တနင်္လာနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတို့ အကျိုးပေးကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဧပြီလ (၆) ရက် ၁၃၈၁ – ခု နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၁၄) ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ နေ့စက် (၂ း ၃၂)အတွင်း ပဉ္စင်းခံ၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ကျင်းတူး၊ အုတ်မြစ်ချ နာမည်မှည့်၊ အိမ်ပြောင်း၊ စေ့စပ်၊ မိတ်ဆွေသစ်ဖွဲ့ခြင်း၊ သတ္တုတွင်း စူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်းနှင့် ခရီးသွားလာခြင်း တို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၃)ရက် ၁၃၈၁ – ခု နှောင်းတန်ခူးလဆုတ် (၆)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ ဘုရားအနေ့ကဇာတင့်၊ ဂါထာမန္တာန် သိဒ္ဓိတင်ခြင်း၊ ရှင်ပြု၊ သိက္ခာတင်ခြင်း၊ တံတားပြုပြင်ခြင်း၊ အဓိဌာန်ဝင်ခြင်း၊ ရေအိုးလှူဒါန်းခြင်း၊ ရေတွင်းရေကန် ရေစက်ချလှူ ခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ပြုစုခြင်းကောင်း၏။

(တနင်္ဂနွေဂြိဟ် မိဿ ရာသီပြောင်းပြီးဖြစ်၍ ရှင်ပြု နားသ၊စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ နှင့် အိမ်ဆောက်မင်္ဂလာအခါရ၏။ ) (ညစက် ၁၁ း ၃၄ း ၁၈စက္ကန့်တွင် မဟာသင်္ကြန် အကျနေ့ဖြစ်သည်။)

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၀)ရက် ၁၃၈၂ – ခု ဦးတန်ခူးလဆုတ် (၁၃) ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ ဘုရားပင့်၊ ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက်၊ စေ့စပ်၊ ညစက်(၁၀း၄၆) အတွင်း ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ ရေတွင်းရေကန် တူးဖော်ခြင်း၊ အာမခံ၊ ထီးထိုး၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်း၊ကလေးနာမည်မှည့် ကောင်း၏။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဧပြီလ(၂၇)ရက် ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန်လဆန်း (၆) ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ နေ့စက်(၁း၁၂)နာရီလွန်ပြိး ဝိဝါဟမင်္ဂလာ စေ့စပ်၊နာမည်မှည့်၊ ရေတွင်းရေကန်တူဖော်းခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူး၊ စပ်တူ ရှယ်ယာလုပ်ခြင်း၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းခရီးသွားခြင်း တို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၀)ရက် အဖြူ ရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလတွင် မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာ လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် အရှေ့အရပ်မျက်မှုကာ နှင်းဆီပန်း၊ ကံကော်ညွန့်များကို ဆောင်သွားပါ။

ဤနှစ် သြဂုတ်၊ အောက်တိုဘာ လများတွင် လုပ်ငန်းခွင်တွင်သတိတရားရှေ့ရှု၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။ လုပ်ငန်းတူသူအလုပ်အကိုင်ရဲ့ သစ္စာဖောက်ခြင်း၊ ငွေကြေးထိခိုက် နစ်နာမှုများ ကြုံတွေရတတ်၍ သတိထား ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်။ မနာလိုသူတွေ ပေါများပြီး ချောက်တွန်းခြင်သူများ မိမိဘေးနား ပတ်လည်ဝိုင်း၍ နေလိမ့်ဆိုတာ မိမိအထူးသတိထားပါ။ မတော်တဆ ထိခိုက်မှု အန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသရသော အနာရောဂါများ ခံစားရတတ်သည်။ စာချူပ် ချုပ်ဆိုခြင်း၊ အာမခံခြင်း ကိစ္စများတတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပေးရမည်။ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး တောင်းဆိုမှုများ များပြားလာမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် မေလလ (၄)ရက် ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန်လဆန်း (၁၃)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ နံနက် (၉း၄၄) နာရီ လွန်ပြိး ဘုရားပင့်၊ သိဒ္ဓိတင်၊ ထီးတင်၊ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စလွယ်တင်၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် မေလ (၁၁)ရက် ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန်လဆုတ် (၅)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ ဘုရားအနေ့ကဇာတင့်၊ ထီးတင်၊ နေ့လယ်(၁၁း၃၆)နာရီ လွန်ပြီး ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ လက်ထက်၊ နာမည်မှည့်၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ ဆေးခန်းဖွင့်၊ တို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် မေလ(၂၅) ရက် ၁၃၈၂-ခု နယုန်လဆန်း (၄)ရက် တနင်္လာနေ့ လူ့ပြည်ပြဿဒါး

ယနေ့ နံနက်(၉း၄၅)နာရီ လွန်ပြိး ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊လက်ထပ်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ ၊ ပရဟိတလုပ်ခြင်း၊ ဆေးဖော်၊ ဆေးခန့်ဖွင့်၊ အသီးဆွတ်ခူးခြင်း၊ ရေတွင်းရေကန်၊ အဝိစီတူးဖော်ခြင်း၊ ရေကြောင်းခရီးသွားခြင်းတို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် မေလ (၁၈) ရက် အနီရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

၂၀၂၀ခုနှစ် မေလတွင် မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် အရှေ့အရပ်မျက်မှုကာ နှင်းဆီပန်း၊ ဇွန်ညွန့်များကို ဆောင်သွားပါ။ အမျိူးသားကောင်းတို့သည် ဤနှစ်တွင် ကံထူးသူများဆိုလျှင် မမှားပါဘူး။

တနလာၤသားသမီးတို့သည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ရတတ်သည်။ မိမိဆိုင်းငံ့ရပ်တန့်ထား သောလုပ်ငန်းများ အသက်ဝင်အောင် လုပ်ကိုင်ရပါလိမ့်မည်။ သို့်သော် အကြီးအကဲများ၏ အားပေးထောက်ခံမှုများ ရရှိမည်။ အပေါင်းအသင်းဆွေမျိုးများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်များ ဆောင်ရွက်တတ်ရတတ်သည်။ အစုရှယ်ယာဝင် စီးပွားရေး စတော့ဈေးကွက်များ ဝယ်ယူနိုင်သည်။

စနေ၊ တနင်္ဂနွေသားသီးများနှင့် အလုပ်အတူတူသွားလာ၊ သွားလုပ်ခြင်း၊ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ခြင်းများ အကျိုးပေးမည်။ပညာ ရှာဖွေနေသူများသည် အသက်ဝမ်းကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ကို ဦးစားပေး သင်ကြားပါ။ လူမျိုးကွဲ၊ ဘာသာကွဲများနှင့် လုပ်ငန်းစပ်တူ ရှယ်ယာပြုလုပ်လျှင် အောင်မြင်မှုရတတ်သည်။ နယ်ဝေးဆွေမျိုးများ အိမ်သို့ အလည်အပတ်သွားလာခြင်း၊ အကူညီပေးရခြင်းများ ရှိမည်။ အမျိူးသားများ အပျောအပါး လိုက်စားခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး ထိခိုက်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်သဘောထားကွဲလွှဲမှုနှင့် ဘေးစကား အထူးသတိထားရလိမ့်မည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၅)ရက် ၁၃၈၂ – ခု နယုန်လဆုတ် (၁၀)ရက် တနင်္လာနေ့ လူ့ပြည်ပြဿ ဒါး

ယနေ့ ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ဝိဝါဟမင်္ဂလာနှင့် အိမ်ဆောက်၊ ပညာစ၍သင်ယူခြင်း၊ ဆေးဖော် ၊ဆေးခန့်ဖွင့်၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်၊ ရတနာစူစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းခရီး သွားခြင်းကောင်း၏။

(တနင်္ဂနွေဂြိဟ် နံနက်၇နာရီ ၅၁မိနစ်လွန် မေထုန်ရာသီပြောင်းပြီးဖြစ်၍ ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာနှင့် အိမ်ဆောက်မင်္ဂလာအခါရ၏။ )

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၂)ရက် ၁၃၈၂ – ခု ပထမ ဝါဆိုလဆန်း (၃)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ ထီးတော်တင်၊ ဂါထာမန္တာန် သိဒ္ဓိတင်ခြင်း၊ ဆေးဝါးဖော်ခြင်း၊ ခွဲစိပ်ကုသခံယူခြင်းကောင်း၏။ (နံနက်၈နာရီ ၅၀မိနစ်လွန် အမ္ဗူဗာစိဝင်သည့်အတွက် မြေတူးဆွခြင်း၊ ရှင်ပြု နားသ၊ လက်ထက် မင်္ဂလာကိစ္စများအခါ ရှောင်ပါ။)

အမျိူးသမီးကောင်းတို့သည် ဤနှစ်တွင် အနည်းငယ်ညံ့သူများဆိုလျှင် မမှားပါဘူး။ ပညာရေးတွင် ကြိုးစားအားထုတ်မူ ကောင်းပြီး နောက်ပိုင်းရည်မှန်းချက်များနှင့် ဝေးကွာရတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများတွင် ပညာရေးဆိုင်ရာ အားနည်းတတ်သည်။ စာမေးပွဲများတွင် ခြေချော်လက်ချော် ဖြစ်တတ်သည်။ မိမိစိတ်ကို တည်ငြိမ်ထားရမည်။ လူမှုရေးကိစ္စများ ၊ မိမိစီးပွားရေးကိစ္စများဖြင့် မအားလပ်နိုင်အောင် ရှိတတ်ပြီး လူပန်းစိတ်ပန်း ဖြစ်တတ်သည်။ ကျန်းမာရေး အနည်းငယ် ဂရုပြုရမည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဇွန်လ(၂၉)ရက် ၁၃၈၂-ခု ပထမ ဝါဆိုလဆန်း(၁၀)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ နံနက်(၈း၂၈)နာရီ လွန်ပြီး ဘုရားအနေ့ကဇာတင်၊ စေတီပုထိုးပြုပင်ခြင်း၊ တံတားမြောင်းပြု ၊ဆည်ပြုပြင်ခြင်း၊အနုပညာလုပ်ခြင်း၊ အသီးဆွတ်ခူးခြင်း၊ ရေကြောင်းခရီးသွားခြင်း တို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀-ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၂၇)ရက် ၁၃၈၂-ခု ဒုတိယ ဝါဆိုလဆန်း(၈)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ နံနက်(၁၀း၁)နာရီအတွင်း ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်းတူး၊ အုတ်မြစ်ချ အနေကဇာတင်ခြင်း၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ နည်းပညာသင်ယူခြင်း၊ စာပေကိရိယာဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ဆေးခန်းဖွင့်၊ ပရဆေးဖော်ခြင်း၊ ဆေးဝါးဖြန့်ချီခြင်း၊ လူမှုရေးစကားပြောခြင်းကောင်း၏။

ပညာရေး…တနင်္လာသားသမီးများ ပညာရေး ထူးချွန်မည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာအတွက် အခွင့်အထူး ခံစားရရှိနိုင်သောနှစ်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးတွင် ဝီရိယရှိမှ မိမိမျှော်မှန်းသော ပညာရပ်ကို ဆည်းပူးရမည်။ ဉာဏဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ တီထွင်ဆန်းသစ်သော ပညာရပ်များ လေ့လာသင်ယူသင့်သည်။ ပညာရေး လေ့လာလိုက်စားသူများ ဝီရိယအကျိုးဖြင့် ပန်းတိုင်ဆွတ်ခူးနိုင်မည်။ သို့သော် လူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် ပညာရေးနှောင့်နှေးတတ်သည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၃)ရက် ၁၃၈၂-ခု ဒုတိယ ဝါဆိုလဆန်း(၁၅)ရက် တနင်္လာနေ့ လပြည့်နေ့

ယနေ့ နံနက်(၈း၅၆)နာရီလွန်ပြီး ဘုရားအနေကဇာတင်၊ ထီးတင်၊ မုဒ်ဦး၊ မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူး၊ နာမည်မှည့်၊ အာမခံခြင်း၊ ခရီးသွားလာခြင်း တို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၇)ရက် ၁၃၈၂-ခု ဒုတိယ ဝါဆိုလဆုတ်(၁၄)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ နံနက် (၁၀း၄၉) နာရီအတွင်း ဂါထာမန္တာန်သိဒ္ဓိတင်ခြင်း၊ ထီးတင်၊ အနေကဇာတင်ခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူး၊ ရေတွင်းတူး၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း တို့ကောင်း၏။

အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး…ပျို ရွယ်သူများမိမိ၏ အိမ်နီးချင်း လုပ်ငန်းခွင် အပေါင်းအသင်းများမှာ ဖူးစာရှင်နှင့် ဆုံတွေ့ရတတ်သည်။ ပျိူ ရွယ်သူများ ချစ်ခင်စုံမက်သူများတတ်။ သို့သော် အချစ်ရေးကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် သာယာမည်။ သို့သော် အိမ်ထောင်ရှင်များ ဇနီးသည်နှင့် အထင်လွဲ၊ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ဇနီးဘက်မှ ဆွေမျိူးသားခြင်းများနှင့် အငြင်းပွား အချင်းများတတ်သည်။

သားသမီးနှင့် ဇနီးတို့အတွက် ငွေကြေးကုန်ကျမှုများရှိမည်။ သားသမီး ရတနာထွန်းကားပြီး သတင်းကောင်းကြားရ တတ်သည်။ ဆွေမျို းသားချင်းများအတွက် လူမှုရေးအပူ သောကများ ဝင်လာတတ်သည်။ လူလိမ်၊ ငွေလိမ်ခံရ တတ်သည်။ ငွေရေးကြေး အထူးသတိ မလျော့၊ မပေါ့ဘဲ ထိန်းသိမ်းရမယ်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက် ၁၃၈၂-ခု တော်သလင်းလဆန်း(၅)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ နံနက် (၈း၂၁) နာရီလွန် ထီးတင်၊ ဘုရားပင့်ဆောင်ခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူး၊ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆေးဝါးဖော်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။ အသက်အားဖြင့် ၁ ၂၃နှစ်၊၂၄နှစ်၊၂၅နှစ်၊၂၆နှစ်၊ ၃၂နှစ်၊ ၃၄နှစ်၊ ၃၅နှစ်၊ ၄၃နှစ်၊ ၄၅နှစ်၊ ၅၆နှစ်၊ ၆၂နှစ်၊ ၆၃နှစ် ထိုနှစ်များ..အထူးကံဇာတာ ညံ့ပါလိမ့်မည်။

ရှေ့ပိုင်းတွင် အဆင်ပြေသလိုရှိပြိး နောက်ပိုင်းတွင် အဖျားရှုးပြီး အခက်ခဲကြုံမည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ သို့သော် အကြံအစည် အသစ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်နှစ် ဖြစ်သည်။

နောက်ပိုင်း စီးပွာရေးလုပ်ငန်းခွင်နှင့် အထွေထွေကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ပျိုရွယ်သူများ အချစ်ရေးတွင် လိုတစ်မျိုး မလိုတစ်မျိုး ဆက်ဆံခြင်း ခံရမည်။ လူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် ပညာရေးနှောင့်နှေးတတ်သည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ(၅)ရက် ၁၃၈၂-ခု တော်သလင်းလဆုတ်(၄)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ နံနက် (၉း၉) နာရီအတွင်း ဘုရားပင့်ဆောင်ခြင်း၊ နားသ၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ပရဆေးဖော်ခြင်း၊ ရတနာစူစမ်း ရှာဖွေခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ စာရေးသားခြင်းတို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၆)ရက် ၁၃၈၂-ခု သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၁၀)ရက် တနင်္လာနေ့ လူ့ပြည်ပြဿဒါး

ယနေ့ ရှင်ပြု နားသ၊ ထီးတင်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ ခရီးသွားလာခြင်းကောင်း၏။ (တိထီ၁၀လုံး) (စန္ဒီမယ်တော်ဒေဝီ ဆင်စီး၍ ပြန်ကြွမြန်းသည်) (နံနက်၇နာရီ ၄၇မိနစ်မှ နံနက်၈နာရီ ၂မိနစ်အတွင်း မယ်တော်ရေချမည်။)

အသက်အားဖြင့် ၂နှစ်၊ ၈နှစ်၊ ၁၅နှစ်၊ ၂၂နှစ်၊ ၂၉နှစ်၊ ၃၆နှစ်၊ ၄၃နှစ်၊ ၅၀နှစ်၊ ၅၇နှစ်၊ ၆၄နှစ်၊ ၇၁နှစ် ထိုနှစ်တွေက… ယေဘုယျာအားဖြင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေး အထူးကံဇာတာကောင်းပါလိမ့်မည်။

အကြီးအကဲများ၏ အားပေးထောက်ခံမှုများ ရရှိမည်။ မိတ်ဆွေသစ်တိုးလာခြင်းနှင့် မိတ်ဆွေဟောင်းများ တွေ့ဆုံရမည်။ နှလုံးသာရေးမှ ဖူးပွင့်လာသော မေတ္တာသည် မည်သည့် အခက်ခဲများကိုမဆို ကျော်လွှားနိုင်မည်။ သားသမီး ရတနာများအတွက်ကြောင့် ဂုဏ်သတင်း ကျော်ဇော်မည်။ အလုပ်သစ်ပြောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းသစ်စတင်ခြင်း၊ စီးပွားရေး သစ်များ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ရတတ်သည်။ မကြာခဏ ခရီးသွားရကိန်း ရှိသည်။

၂၀၂၀-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၁၆)ရက် ၁၃၈၂-ခု တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၂)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ နံနက်(၁၀း၁၀)နာရီလွန် ရှင်ပြု၊နားသ၊ စေ့စပ် ခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။

(တနင်္ဂနွေဂြိဟ် ညစက်၇နာရီ ၂၁မိနစ်လွန် ဗြိစ္ဆာရာသီ ပြောင်းပြီးဖြစ်၍ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာနှင့် အိမ်ဆောက်မင်္ဂလာအခါရ၏။ )

(သူရိယနေမင်း ဆီးမီးပူဇော်ပွဲ) (အမျိူးသမီးများ အဓိဌာန် ဘရတ္တစသည်)

ထိုနေ့ရက်တွင် အမျိူးသမီးများ အဓိဌာန် ဘရတ္တ ပြုလုပ်လျှင် သားသမီးဆုပန် ဆုတောင်းပြည့်၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက် ၁၃၈၂ – ခု တန်ဆောင်းမုန်းလဆုတ် (၁)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ နံနက်(၈း၁၇)နာရီလွန် ဘုရားအနေကဇာတင်၊ ထီးတင်၊ စေတီပုထိုးပြုပြင်ခြင်း၊ ဘုရားပင့်၊ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ အိမ်ပြောင်း၊ တိုင်တူ၊ လှေကားတင်၊ ဆေးခန့်ဖွင့်၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းခရီးသွားခြင်းတို့ ကောင်း၏။

အစွဲပယောဂ၊ လူပယောဂများ စွဲကပ်တတ်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အဆုတ်အအေးမိခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ အရေးပြား ယာယံမှုဖြစ်ခြင်း၊ ကျီးပေါင်းရောဂါများခံစားရခြင်း၊ ဆီး၊ ကျောက်ကပ်၊ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ဝေဒနာဖြစ်တတ်သည်။

ကြိုတင်၍ ကျန်းမာရေးလိုက်စားသင့်။ အထူးသဖြင့် ယောဂကျင့်စဉ်များ ပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်။ ယုံကြည်ရာဘာသာ တရားအတိုင်း အပတ်စဉ် လစဉ်၊ ဒါနကုသိုလ်၊ သီလကုသိုလ်၊ ဘာဝနာကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါ။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက် ၁၃၈၂-ခု တန်ဆောင်းမုန်းလဆန်း(၈)ရက် တနင်္လာနေ့

ယနေ့ နံနက်(ရး၃၁)နာရီလွန် အနေကဇာတင်ခြင်း၊ ထီးထင်၊ တံတားမြောင်းပြု၊ ဆည်ပြုပြင်ခြင်း၊ နေ့စက်(၁၂း၄၆) နာရီလွန် ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ကျင်းတူ၊ အိမ်ခြံမြေ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၄)ရက် ၁၃၈၂ – ခု တန်ဆောင်းမုန်းလဆုတ် (၁၅)ရက် တနင်္လာနေ့ လကွယ်နေ့

ဘုရားအနေကဇာတင်၊ ထီးတင်၊ ရေတွင်းရေကန် တူးဖော်ခြင်း၊ အာမခံခြင်း၊ ဘာသာရေးကိစ္စလုပ်ခြင်း တို့ကောင်း၏။

စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများမှာ(က၊ခ၊စ၊မ)၊(၈၊၅၊၁၊၄)။

ဆောင်ရန် – အဖြူရောင်ပုလဲ

အကျိူပေးအရောင် – မီးခိုးရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ကြည်ပြာရောင်

ယတြာ – မိမိမွေးနေ့တွင် အဝါရောင်ပန်း၊ ဇွန်ညွှန့်၊ ဩဇာညွှန့်များကို ပေါင်းပြီး ရွှေအိုးဖြင့် ဘုရားပူဇော်ပေးပါ။ ပျားရည်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ဒံပေါက်ဆွမ်းတော် ကပ်လှူပေးပါ။တန်ခိုးကြီးဘုရားမှာ မွေးနေ့ နံနက် (၉း၁၈) အချိန် သောကြာနံဘုရားတွင် ကြည်ပြာရောင်ဝတ်ဆင်ပြီး ဒန်းညွန့် (၉ )ညွန့် ကပ်လှူပါ။ တန်ခိုးကြီးဘုရားတွင် ဆီးမီးသက်စေ့ ပူဇော်ပေးပါ။

Credit–ဆရာမင်းသူရ ဗေဒင်ယတြာ Ph:09751089826