အင္ဒိုနီးရွား ပထမဆုံး ေျမေအာက္ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္

အင္ဒိုနီးရွား ပထမဆုံး ေျမေအာက္ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္

အင္ဒိုနီးရွား ပထမဆုံး ေျမေအာက္ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္

====================
====================

ဂ်ကာတာ (အင္ဒိုနီးရွား)-အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ ပထမဆုံးေျမေအာက္ရထားလမ္းကို ယာဥ္အသြားအလာ က်ပ္တည္းမႈကို ေျဖေလ်ာ့ေစရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မတ္ ၂၄ ရက္က ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ထဲမွ ေတာင္ဘက္ပိုင္းသို႔ ေျပးဆြဲမည့္ ၁၆ ကီလိုမီတာ (၁၀ မိုင္) ရထားလမ္းအား စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ သမၼတ ဂ်ိဳကို ဝီဒိုဒိုက ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းရွိ ၈ ကီလိုမီတာ (၅ မိုင္) ရွိ ရထားလမ္းကို ဒုတိယအဆင့္စတင္တည္ေဆာက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ပႏၷက္တင္အခမ္းအနားကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ရထားလမ္းစီမံကိန္းႏွစ္ခုကို ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ အကုန္ အက်ခံကာတည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

မတ္ ၂၄ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ရထားလမ္းတြင္ မိုးပ်ံလမ္း ခုနစ္ခုႏွင့္ ေျမေအာက္ဘူတာ ေျခာက္ခု ပါဝင္ကာျပည္တြင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္လကုန္အထိ ခရီးသြားမ်ားသည္ အခမဲ့စီးနင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ထိုကာလေက်ာ္လြန္ပါက လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ ဆင့္ ၇၀ ႏွင့္ တစ္ေဒၚလာၾကား ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္ဟု လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သူ ပီတီ အမ္အာတီဂ်ကာတာကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္ခံရန္အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေနေသာ သမၼတ ဝီဒိုဒိုက ၈၇ ကီလိုမီတာ အကြာအေဝးရွိသည့္အေရွ႕အေနာက္ ဆက္သြယ္သည့္ ရထားလမ္းတည္ေဆာက္မႈ ဒုတိယအဆင့္အားယခုႏွစ္တြင္စတင္ရန္ ဂ်ကာတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အန္နီးဘက္စ္ဝီးန္ကို ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္းျပည္သူ လူထုကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ စတုတၳလူဦးေရ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တိုးတက္မႈမ်ားတြင္ ဂ်ကာတာရွိ ပထမဆုံးေျမေအာက္ရထားလမ္းသည္ ေခတ္မီဆုံးျဖစ္ကာ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ကြာလာလမ္ပူ၊ စင္ကာပူႏွင့္ဘန္ေကာက္ကဲ့သို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ဂ်ကာတာတြင္ တရားဝင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ၁၀ သန္းခန္႔ေနထိုင္သည္ ဟုဆိုေသာ္လည္း လူဦးေရမွာ သန္း ၃၀ ထိရွိႏိုင္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေအဂ်င္စီ ေခ်းေငြမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုး တည္ေဆာက္သည့္ ေျမေအာက္ရထားလမ္းစီမံကိန္းကို ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား၊ ႀကိဳးနီစနစ္ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့သည္။ ရထားလမ္း တည္ေဆာက္မႈစတင္သည့္ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဝီဒိုဒိုသည္ ဂ်ကာတာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးျဖစ္သည္။

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးတြင္ ႀကီးႀကီးမားမား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မရွိပါက ဂ်ကာတာၿမိဳ႕သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆိုမႈ ဒုကၡကို ရမည္ဟု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေအဂ်င္စီက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားမွာလာမည့္ႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံထိေရာက္ရွိမည္ဟုလည္း ႀကိဳတင္ခန္႔ မွန္းထားသည္။

==========

The Myanmar Times

Leave a Reply

Close Menu