နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားတစ္ခုလွ်င္ SIM ကတ္ ႏွစ္ခုသာကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳမည္

 

 နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားတစ္ခုလွ်င္ SIM ကတ္ ႏွစ္ခုသာကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳမည္

အမ်ားျပည္သူလံုၿခံဳေရး ထိေရာက္စြာကာကြယ္ရန္ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔မွာစ၍ ျပည္သူတစ္ဦးလွ်င္ နိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားျဖင့္ SIM ကတ္ ႏွစ္ခုသာကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားတစ္ခုလွ်င္ SIM ကတ္ႏွစ္ခုထက္ပို၍ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမ်ားကိုလည္း ပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနက ေၾကညာထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေအာ္ပေရတာေလးခုမႈ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေပ။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားသည့္ SIM ကတ္ အမ်ားအျပားကုိ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားတစ္ခုတည္းျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေရာင္းခ်ေနသျဖင့္
ျပည္သူမ်ားလံုၿခံဳေရးကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ခက္ခဲေနၿခင္းေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ရၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိစစ္ေရးကတ္ျပားတစ္ခုလွ်င္ SIM ကတ္ ႏွစ္ခုထက္ပိုၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SIM ကတ္ အသစ္မ်ားအား ပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ SIM ကတ္မ်ား စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္ႏိုင္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကရန္ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တိုက္တြန္းထားသည္။

SIM ကတ္မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အမည္ ၊နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ (သို႔) ေက်ာင္းသားကတ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကတ္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ Passport No. ၊ ကတ္ျပားမူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ အဘအမည္ ေမြးသကၠရာဇ္ (ရက္/လ/ခုႏွစ္) လူမ်ိဳး/ ႏိုင္ငံသား ေနရပ္လိပ္စာ အစရွိသည္တို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

“၀ယ္တဲ့သူေတြက အမည္ေပါက္ေျပာင္းလို႔ရေပမယ့္ အလုပ္ရွူပ္ခံၿပီးမေၿပာင္းၾကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းဒီနံပါတ္က ဘယ္သူကိုင္လို႔ ကိုင္မွန္းမသိတာတို႔၊ ႏိုင္ငံတြင္းလံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအလုပ္လုပ္တဲ႕အခါက်ေတာ႕ အမွဳတစ္ခုခုၿဖစ္လို႔ နံပါတ္အေပၚမူတည္ၿပီးလိုက္ရင္ ဒီနံပါတ္ကဘယ္သူကိုင္တာလဲဆိုၿပီးလိုက္ရင္ တကယ့္လူကေရွာင္သြားလို႕ရတယ္”ဟု ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးနည္းပညာရွင္ ကိုရန္ႏိုင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ SIM ကတ္ ႏွစ္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းေအာ္ပေရတာ ေလးခုစလံုး၏ ကတ္ႏွစ္ကတ္ (သို႔မဟုတ္)ေအာ္ပေရတာတစ္ခုတည္းမွကတ္ ႏွစ္ကတ္ (သို႔မဟုတ္) ေအာ္ပေရတာအားလံုေပါင္းအနက္ ကတ္ႏွစ္ခုကိုင္ေဆာင္ရမည္လားကို ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေသးေပ။

သတင္း-ေမဘယ္လ္
ဓာတ္ပံု – ကိုေက်ာ္


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*