အေမရိကန္မွာ စံခ်ိန္တင္ေအးခဲမႈရာသီဥတုနဲ႔ လူသန္းနဲ႔ခ်ီဟာ ေရခဲအမွတ္အေအးခ်ိန္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရ

အေမရိကန္မွာ စံခ်ိန္တင္ေအးခဲမႈရာသီဥတုနဲ႔ လူသန္းနဲ႔ခ်ီဟာ ေရခဲအမွတ္အေအးခ်ိန္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရ

အေမရိကန္မွာ စံခ်ိန္တင္ေအးခဲမႈရာသီဥတုနဲ႔ လူသန္းနဲ႔ခ်ီဟာ ေရခဲအမွတ္အေအးခ်ိန္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရ

အေမရိကန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အေနာက္အလယ္ပုိင္းမွာ စံခ်ိန္တင္ေအးခဲရာသီဥတုနဲ႔ ဆီးႏွင္းခဲမ်ားက် ဆင္းျခင္း ေၾကာင့္ လူအနည္းဆံုး ၁၀ ဦးေသဆံုးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေျမာက္ဝင္ရုိးစြန္းေရခဲ အမွတ္လုိ ေအးခဲလြန္းတဲ့ အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ မေန႔က ၾကာသပေတးေန႔မွာဆုိရင္ အေမရိကန္ အေနာက္အလယ္ပုိင္းေနထုိင္သူေတြမွာ ေရခဲအမွတ္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးမွာ ေအးခဲရာသီဥ တုနဲ႔ ေနခဲ့ရတယ္လုိ႔ သိရကာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား သန္းတစ္ရာနီးပါးဟာဆုိရင္ စံခ်ိန္ တင္ေအးခဲရာသီဥတုရဲ႕ ဒုတိယေန႔ကုိ အဆုိးရြားဆံုးျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္ကစတင္ၿပီး ေရခဲအမွတ္ အႏႈတ္ ၃၀ ဒီဂရီေအာက္ ေရာက္ရွိလာခဲ့တဲ့ အေအးစံခ်ိန္မွာ လူေပါင္း ၁၀ ဦးထက္မနည္းေသဆုံးခဲ့ရၿပီး အေမရိကန္တစ္လႊား ေက်ာင္း၊ အစိုးရရံုးအေဆာက္အအံု၊ ဌာနေတြ၊ အလုပ္ေတြ ပိတ္ထားရၿပီး ေနအိမ္ျပင္ပသုိ႔ မထြက္ၾကရန္ အာဏာပုိင္ေတြက ႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။ မီခ်ီဂန္၊ မင္နီဆုိးတာျပည္နယ္ေတြက သဘာဝပုိက္ လိုင္းေတြကလည္း ေအးခဲအပူခ်ိန္ေအာက္မွာရွိေနကာ အပူဓာတ္၊ အေႏြးဓာတ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ရာ ခက္ခဲမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

ေအးခဲရာသီဥတုနဲ႔ ဆီးႏွင္းခဲမ်ားအလံုးအရင္းနဲ႔က်ဆင္းမႈဟာဆုိရင္ ဒက္ထရြိဳက္စ္နဲ႔ ကေနဒါႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕ေနရာ ေတြမွာ အဓိကျဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီကာဂုိျပည္နယ္မွာလည္း မနက္ခင္း တစ္ပုိင္းအခ်ိန္မွာတင္ ေလ ေၾကာင္းလုိင္းေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ကုိ ရပ္ဆုိင္း ထားပါတယ္။ သုညအမွတ္ေအာက္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လူေအးခဲေသဆံုးေစႏုိင္တဲ့ အႏႈတ္ ၃၅ ဒီဂရီရွိတဲ့ အေအးခ်ိန္ဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာေတာ့ အပူခ်ိန္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာဖုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကပါတယ္။ အပူခ်ိန္တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာၿပီး ေလထုပူေႏြးမႈဟာလည္း က်ဆင္းလာ ခဲ့ကာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး ေအးခဲသြားသည့္အဆင့္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတာလည္းျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Source:asiaone.com

Leave a Reply

Close Menu